Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів...БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ...ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУБухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеківХарактеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облікБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ НАУКЗавдання бухгалтерського фінансового облікуЕфективність формування та використання кадрового резервуТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік формування й використання спеціальних резервів

Формування загальних та спеціальних резервів для погашення безнадійної кредитної заборгованості відбувається за умови обов'язкового вивчення фінансового стану позичальника в момент прийняття рішення про видачу кредиту, а далі – протягом дії кредитної угоди не рідше одного разу на квартал. Утім, операції з формування резервів виконуються на кожне 1 число наступного місяця.

Не здійснюється формування резерву: за бюджетними кредитами; за кредитними операціями між установами в системі одного банку; за операціями фінансового лізингу, якщо об'єктом цих операцій є нерухоме майно; за коштами, що розміщені банком на умовах субординованого боргу; за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування (крім зобов'язань, наданих банкам), за якими банк не повинен надавати кошти на першу вимогу контрагента (тобто за якими банк не несе ризику); за коштами в іноземній валюті, що перерахована Національному банку.

Для формування резервів заборгованість за всіма непогашеними кредитними сумами класифікується за п'ятьма групами ризику, а саме: стандартні; під контролем; субстандартні; сумнівні; безнадійні.

Для класифікації кредитної заборгованості за ступенем ризику необхідно враховувати два критерії: фінансовий стан позичальника; обслуговування кредитної заборгованості (рівень платіжної дисципліни).

Фінансовий стан позивальника визнається за п'ятьма класами: А, Б, В, Г, Д. Наведемо класифікацію позичальників-юридичних осіб (у тому числі банків):

Клас А – фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень; вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника – бездоганна. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі здійснюватиметься на високому рівні. До цього класу можуть належати інші позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижче ніж показник А, підтверджений у бюлетені однієї з привідних світових рейтингових компаній (Fitch ІВСА, Standard & Poor's, Moody's тощо).

Клас Б – фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу "А", але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники/контрагенти банку, які належать до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності. Аналіз коефіцієнтів фінансового стану позичальника може свідчити про негативні тенденції в його діяльності. Недоліки в діяльності позичальників, які належать до класу "Б", мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків клас позичальника потрібно знизити. До цього класу можуть належати інші позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас", що підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній.

Клас В – фінансова діяльність задовільна й потребує детальнішого контролюй Крім того, позичальники-банки (резиденти) і банки країн- членів СНД дотримуються економічних нормативів. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі та в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені.

Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації й покращення фінансового стану позичальника. Забезпечення кредитної операції має бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення угод про забезпечення тощо. До цього класу можуть належати позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижче ніж показник В, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній.

Клас Г – фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не відповідають установленим значенням) і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків/комісій за нею є низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про його наявність (схоронність) і ліквідність тощо. Якщо під час проведення наступної класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшити протягом одного місяця фінансовий стан позичальника банку або рівень забезпечення за кредитною операцією, то його потрібно класифікувати на клас нижче (клас Д). До цього класу належить позичальник/контрагент банку, проти якого порушено справу про банкрутство.

Клас Д – фінансова діяльність незадовільна і є збитковою; показники не відповідають установленим значенням, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), ймовірності виконання зобов'язань позичальником/контрагентом банку практично немає. До цього класу належить позичальник/контрагент банку, що визнаний банкрутом в установленому чинним законодавством порядку.

Другий критерій (рівень платіжної дисципліни) характеризується як добрий, слабкий, незадовільний.

Рівень платіжної дисципліни позичальників-юридичних осіб вважається:

1) добрим:

– якщо заборгованість за кредитом і відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

– кредит пролонговано без пониження класу позичальника та відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

– кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;

2) слабким:

– якщо заборгованість за. кредитом прострочена від 8 до 90 днів та відсотки/комісії за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів;

– кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але відсотки/комісії сплачуються в строк або з максимальною затримкою до 30 днів;

3) незадовільним:

– якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів;

– кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів.

З урахуванням зазначених чинників кредитний портфель банку класифікують за ступенем ризику (табл. 6.7).

Таблиця 6.7

Класифікація кредитного портфеля банку за ступенем ризику

Фінансовий стан

Платіжна дисципліна

добра

слабка

незадовільна

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартний

Б

Під контролем

Субстандартний

Субстандартний

В

Субстандартний

Субстандартний

Сумнівний

Г

Сумнівний

Сумнівний

Безнадійний

Д

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Банк визначає суму резерву як різницю між балансовою вартістю наданого кредиту та теперішньою вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка.

Значення коефіцієнта резервування за ступенем ризику вказано в табл. 6.8.

Таблиця 6.8

Визначення коефіцієнта резервування за кредитними операціями

Категорія кредитної операції

Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за кредитними операціями, %

у гривнях

в іноземній валюті

за однорідними споживчими кредитами*

за іншими кредитами

з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки

з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

Стандартна

2

1

2

50

Під контролем

10

5

7

100

Субстандартна

40

20

25

100

Сумнівна

80

50

60

100

Безнадійна

100

100

100

100

* Однорідні споживчі кредити – це кредити на поточні потреби, які надані позичальнику-фізичній особі і загальна сума яких за одним чи декількома кредитними договорами (незалежно від наявності забезпечення) не перевищує 20 000 гривень.

Резерви під втрати банку за здійснення кредитних операцій називаються спеціальними. З урахуванням груп ризиків спеціальні резерви поділяються на два види:

1. Резерви під заборгованість інших банків:

1590 КА "Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями";

1592 КА "Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках".

2. Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам:

2400 КА "Резерви під кредити, що оцінюються на індивідуальній основі";

2401 КА "Резерви під кредити, що оцінюються на портфельній основі".

Оскільки кредити банку поділяються на міжбанківські та клієнтські, то суми відрахувань до резервів за рахунками групи 770 "Відрахування в резерви" відображаються окремо:

– за міжбанківськими кредитами на рахунку 7701 АП "Відрахування в резерв під заборгованість інших банків";

– за кредитами, наданими клієнтам на рахунку 7702 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам".

Формуванню резервів відповідає запис:

Дт – рахунки групи 770 "Відрахування в резерви";

Кт – рахунків для обліку спеціальних резервів.

За потреби сторнування (зменшення) розрахункового розміру спеціальних резервів у обліку виконується зворотне проведення:

Дт – рахунків для обліку спеціальних резервів;

Кт – рахунків для обліку відрахувань у резерви.

За рахунок сформованого резерву банки мають право списувати кредитну заборгованість, визнану безнадійною. Для цього приймається відповідне рішення кредитного комітету. Справа на позичальника передається до господарського суду для визнання його банкрутом.

Списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву відображується в бухгалтерському обліку таким проведенням: Дт – рахунки для обліку спеціальних резервів;

Кт – відповідний рахунок простроченої заборгованості або рахунок, за яким обліковується відповідний актив.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси