Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними)...Ощадні сертифікати: випуск, оподаткування, облік (Клас 3, рах. №35)Ощадний (депозитний) сертифікатОщадний сертифікатЗразок цінного паперу – інструменту грошового ринку – ощадного...
Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій...Облік кредитних і депозитних операцій у міжбанківській сферіВідображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у...Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними)...Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку:

– одноразово або серіями;

– іменними або на пред'явника;

– на вимогу або на строк.

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть випускатися процентними, купонними, безкупонними, в національній валюті, в іноземній валюті. Вони мають бути емітовані лише банками й тільки в паперовій (документарній) формі.

Ощадний (депозитний) сертифікат, виписаний на користь юридичної особи, отримує в банку керівник підприємства або уповноважена на це особа. Сертифікат, виписаний на користь фізичної особи, отримує особа, яка внесла грошові кошти на вклад (депозит), або інша уповноважена на це особа згідно із законодавством України.

За настання строку вимоги вкладу (депозиту) банк здійснює платіж проти пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката.

При цьому банк перевіряє справжність ощадного (депозитного) сертифіката і його відповідність записам на корінці або в реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, то в реєстраційному журналі власників сертифікатів робиться позначка про погашення (для іменного ощадного (депозитного) сертифіката). Після цього на підставі заяви власника ощадного (депозитного) сертифіката, у якій обов'язково мають зазначатися дані про документ, що згідно із законодавством України засвідчує особу (назва, серія та номер документа, дата видачі, повна назва органу, що видав документ), грошові кошти перераховуються на зазначений у заяві рахунок або видаються готівкою фізичним особам, також здійснюється погашення сертифіката способом написання слова "Погашено" у правому верхньому його куті.

Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для юридичних осіб здійснюються тільки в безготівковій формі, для фізичних осіб – як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Бланки ощадних (депозитних) сертифікатів обліковуються за позабалансовим рахунком 9820 А "Бланки цінних паперів" в умовній одиниці 1 гривня.

Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за позабалансовим рахунком 9812 А "Погашені цінності". Бланки погашених ощадних (депозитних) сертифікатів зберігаються в банку п'ять років, якщо інше не передбачено законодавством України.

Наведемо приклад бухгалтерських проведень з обліку коштів, залучених за короткостроковим ощадним (депозитним) сертифікатом, який було придбано фізичною особою:

1. Банк розміщує ощадний (депозитний) сертифікат з дисконтом (ціна розміщення нижча, ніж номінал сертифіката):

– на суму номіналу сертифіката за мінусом дисконту:

Дт – рахунок 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

Кт – рахунок 3320 П "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком"; на суму дисконту:

Дт – рахунок 3326 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

Кт – рахунок 3320 П "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком".

2. Банк розміщує ощадний (депозитний) сертифікат з премією (номінал нижче, ніж ціна розміщення):

– на суму номіналу сертифіката:

Дт – рахунок 100І А "Банкноти та монети в касі банку";

Кт – рахунок 3320 П "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

– на суму премії:

Дт – рахунок 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

Кт – рахунок 3327 П "Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком".

3. Банк щомісячно амортизує суми дисконту та премії протягом періоду від дати видачі сертифіката до його погашення з віднесенням нарахованих сум на процентні витрати. У цьому разі здійснюються такі проведення:

– під час амортизації дисконту:

Дт – рахунок 7052 АП "Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком";

Кт – рахунок 3326 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами,- емітованими банком";

– під час амортизації премії:

Дт – рахунок 3327 П "Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

Кт – рахунок 7052 АП "Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком".

4. Банк нараховує відсотки за ощадним (депозитним) сертифікатом:

Дт – рахунок 7052 АП "Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком";

Кт – рахунок 3328 П "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком".

5. Банк погашає ощадний (депозитний) сертифікат:

– на суму номіналу сертифіката:

Дт – рахунок 3320 П "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

Кт – рахунок 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

– на суму нарахованих відсотків:

Дт – рахунок 3328 П "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

Кт – рахунок 1001 А "Банкноти та монети в касі банку".

Бухгалтерський облік міжбанківських депозитних операцій

Депозитні відносини між комерційними банками визначаються шляхом укладання договору (або генеральної угоди), у якому застерігаються умови розміщення депозиту – сума, термін, відсоткова ставка, права та обов'язки сторін, їх відповідальність, порядок розв'язання суперечок, реквізити банків.

Для банку, який розміщує кошти (банк-депонент), така операція є активною депозитною операцією. Для банку, який залучає кошти (банк-контрагецт), це пасивна депозитна операція.

Під час прийняття рішення щодо розміщення вкладів (депозитів) банк-депонент виконує аналіз фінансового стану банку-контрагента з урахуванням інформації:

– щодо дотримання економічних нормативів і норматива обов'язкового резервування коштів;

– якості активів і пасивів;

– прибутків і збитків;

– виконання банком зобов'язань у минулому;

– наданих та одержаних міжбанківських кредитів і депозитів;

– щорічного аудиторського висновку.

Балансові рахунки для відображення міжбанківських операцій залежать від строку депозиту (табл. 7,3): на вимогу, короткострокові, довгострокові, овернайт (депозити, що залучені банком на строк не більше одного операційного дня (без урахування неробочих днів банку).

Таблиця 7.3

Балансові рахунки за міжбанківськими депозитними операціями

Строк депозиту

Депозит активний (пасивний)

Нараховані доходи (витрати)

Процентні доходи (витрати)

Активна депозитна операція

На вимогу

1500

1508

6010

Овернайт

1510

1518

6011

Короткострокові

1512

1518

6012

Довгострокові

1513

1518

6013

Пасивна депозитна операція

На вимогу

1600

1608

7010

Овернайт

1610

1618

7011

Короткострокові

1612

1618

7012

Довгострокові

1613

1618

7013

Приклад. 15 липня банк "А" розміщує депозит 1 800 000 грн за договором "овернайт" під 2 % річних у банку "Б".

16 липня банк "Б" повертає депозит та відсотки за один день (100 грн) (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Бухгалтерські проведення з обліку міжбанківських депозитних операцій

Дата

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Банк "А"

15.07

Розміщення коштів

1510

1200

1 800 000

16.07

Повернення депозиту

1200

1510

2 800 000

16.07

Отримання відсотків

1200

6011

100

Банк "Б"

15.07

Залучення депозиту

1200

1610

2 800 000

16.07

Повернення депозиту

1610

1200

2 800 000

16.07

Погашення відсотків

7011

1200

100

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси