Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік цінних паперів у портфелі банку на продажОсобливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продажХарактеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у...Купівля-продаж банками цінних паперів на вторинному ринкуОблік комісійних операцій банку з цінними паперамиОблік цінних паперів у портфелі банку до погашенняОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуОблік цінних паперів у портфелі банку до погашенняОблік цінних паперів у торговому портфелі банкуЗагальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж

Цінні папери в портфелі на продаж – цінні папери, які не належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до погашення.

У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:

– боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк не має наміру або змоги тримати до дати їх погашення;

– цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;

– акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

– фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;

– інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі на продаж.

На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж відображаються:

– за справедливою вартістю;

– за собівартістю ( це стосується акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо);

– за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем (це стосується до інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців);

– за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем (це стосується інвестицій у асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців).

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж відображаються за балансовими рахунками, що вказані в табл. 8.5.

У портфелі банку на продаж акції обліковуються на таких балансових рахунках:

– акції банків (рахунок 3102 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж");

– акції небанківських фінансових установ (рахунок 3103 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж");

– акції інших підприємств та організацій (рахунок 3105 А "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж").

Таблиця 8.5

Балансові рахунки для обліку боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

Вид емітента

Балансові рахунки

НБУ

1430 А "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж"

Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ

1410 А "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1411 А "Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 412 "Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1413 А "Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1414 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"

Органи державної влади

3110 А "Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж"

Органи місцевого самоврядування

Банки

3111 "Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж"

3112 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж"

Фінансові установи

3113 А "Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж"

Нефінансові підприємства

3114 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж"

Амортизація дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж відображається таким бухгалтерським проведенням:

Дт – рахунки 1416 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 1436 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 3116 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

Кт – рахунки 6050 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 6052 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж", 6054 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж".

Амортизація премії за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж відображається в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт – рахунки 6050 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 6052 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж", "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

Кт – рахунки 1417 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 1437 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 3117А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж".

Цінні папери в портфелі банку на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. Обов'язково на дату балансу результати переоцінки відображаються в капіталі банку.

Дооцінка акцій та боргових цінних паперів у разі збільшення їх справедливої вартості відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

Дт – рахунки 3107 АП "Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж", 1415 АП "Переоцінка бортових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 1435 АП "Переоцінка бортових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 3115 АП "Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж";

Кт – рахунок 5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж".

Уцінка акцій та боргових цінних паперів у разі зменшення їх справедливої вартості відображається зворотними бухгалтерськими проведеннями.

Нарахування доходів за цінними паперами у портфелі банку на продаж відображаються бухгалтерським проведенням;

– за борговими цінними паперами (дохід визнається під час кожної переоцінки, але не рідше одного разу на місяць):

Дт – рахунки 1418 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 1438 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 3118 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

Кт – рахунки 6050 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 6052 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж", 6054 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

– за акціями у вигляді дивідендів:

Дт – рахунок 3108 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";

Кт – рахунок 6300 П "Дохід у вигляді дивідендів".

Усі цінні папери в портфелі банку на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності.

Сума втрат від зменшення корисності відноситься на витрати звітного періоду через операцію з формування резервів під знецінення ЦП у портфелі на продаж:

Дт – рахунок 7703 АП "Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж";

Кт – рахунки 1490 КА "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 3190 КА "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж".

За зменшення корисності боргових цінних паперів резерв необхідно створювати й під суму нарахованих відсотків:

Дт – рахунок 7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами";

Кт – рахунки 1492 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж", 3191 КА "Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж".

Результат від реалізації цінних паперів у портфелі на продаж відображається за рахунком 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж".

Банк має право перевести боргові цінні папери з портфеля на продаж у портфель до погашення. При цьому робляться такі бухгалтерські проведення (табл. 8.6).

У разі прийняття рішення про переведення боргових цінних паперів у портфель до погашення балансова вартість цінного папера під час переведення надалі стає його новою амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка, розрахованої на час їх переведення.

Таблиця 8.6

Бухгалтерські проведення переведення боргових цінних паперів з портфеля на продаж у портфель до погашення

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Списання боргових цінних паперів з портфеля на продам?

Сума номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі на продаж

3541

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111,3112, 3113, 3114

Сума неамортизованого дисконту боргових цінних паперів у портфелі на продаж

1416, 1436, 3116

3541

Сума неамортизованої премії боргових цінних паперів у портфелі на продаж

3541

1417, 1437, 3117

Сума дооцінки боргових цінних паперів у портфелі на продаж

3541

1415, 1435,3115

Сума уцінки цінних паперів у портфелі на продаж

1415, 1435, 3115

3541

Сума нарахованих відсотків (прострочених нарахованих відсотків) за борговими цінними паперами в портфелі на продаж

3541

1418, 1438, 3118, 1419, 3119

Сума резерву за борговими цінними паперами в портфелі на продаж (якщо був сформований)

1490, 3190

3541

Зарахування боргових цінних паперів у портфель до погашення

Сума номінальної вартості боргових цінних паперів, що переводяться в портфель до погашення

1420, 1421,422, 1423, 1424,440, 3210, 3211, 212, 3213, 3214

3541

Сума нового неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що переводяться в портфель до погашення

3541

1426, 1446, 3216

Сума нової неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що переводяться в портфель до погашення

1427, 1447, 3217

3541

Сума нарахованих відсотків (прострочених нарахованих відсотків) за борговими цінними паперами, що переводяться в портфель до погашення

1428, 1448, 3218, 1429, 3219

3541

Сума резерву під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що переводяться в портфель до погашення

1492, 3191

1493, 3291

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси