Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІОблік операцій на поточних рахунках в іноземній валютіОблік операцій у іноземній валюті (субрах. №312)Облік операцій в іноземній валютіОблік операцій в іноземній валюті
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІОблік операцій на поточних рахунках в іноземній валютіОблік операцій в іноземній валюті на дату операціїОблік операцій в іноземній валютіОблік операцій в іноземній валюті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій в іноземній валюті

У розділі розглядається організація обліку операцій в іноземній валюті. Дається характеристика обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку та за дорученням клієнтів. Наводиться переоцінка активів і зобов'язань в іноземній валюті.

Організація обліку операцій в іноземній валюті

Важливими елементами методики обліку операцій в іноземній валюті є курси валют (офіційний та ринковий), часові періоди (дата операції, дата розрахунку), процедура переоцінки монетарних статей у зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні щодо інших валют.

Часові терміни у правилах обліку конкретизуються з таких позицій: дата розрахунку – дата, з якої актив передається банку або банком; дата операції – дата, з якої банк зобов'язується придбати або продати актив.

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті банки здійснюють у подвійній оцінці, а саме: у номінальній сумі іноземної валюти та в її гривневому еквіваленті за офіційним курсом.

Під час первісного визнання операції в іноземній валюті відображаються у валюті звітності (грошовій одиниці України) способом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Звичайно, протягом часу обліку операцій в іноземній валюті за статтями балансу офіційний курс гривні до іноземних валют може змінюватися, що зумовлює потребу в їх переоцінці на кожну наступну після визнання дату балансу. Під час цієї процедури важливо враховувати правило: усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату балансу. Під монетарними статтями розуміємо статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які отримуватимуться або сплачуватимуться у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквіваленті.

Відповідно решту статей балансу відносимо до немонетарних статей, які в балансі можуть обліковуватися за собівартістю або за справедливою вартістю.

Існують такі правила визнання немонетарних статей на дату складання балансу:

– немонетарні статті, що обліковуються за собівартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визнання, тобто на дату здійснені) я операції. Інакше кажучи, під процедуру переоцінки ці статті не підпадають;

– немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за справедливою вартістю, у бухгалтерському обліку фіксуються за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості. Це зумовлює потребу в їх переоцінці щоразу після зміни справедливої вартості.

Під час відображення в бухгалтерському обліку бгіерацій в іноземній валюті за балансовими рахунками банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Наприкінці кожного операційного дня суми залишків у гривневому еквіваленті за технічними рахунками мають бути тотожними.

Аналітичний облік активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах, реалізованих та нереалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, відкритих валютних позицій та їх гривневих еквівалентів здійснюється в розрізі кодів валют і банківських металів.

Валютна позиція – це співвідношення суми активів та суми пасивів у кожній окремій іноземній валюті. За їх рівності позиція вважається закритою, за нерівності – відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг пасивів за проданою іноземною валютою перевищує обсяг активів, і довгою, якщо обсяг активів за купленою валютою перевищує обсяг пасивів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси