Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік операцій по наданню платних послугОсобливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операційОблік лізингових операційОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІДокументальне оформлення операцій з основними засобами
Організація первинного обліку операцій з основними засобамиОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІЯк розуміти терміни, що вживаються при організації обліку ведення...Організація обліку касових операцій банкуОблік операцій по наданню платних послуг
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій з основними засобами

У розділі наводиться організація обліку операцій з основними заі'обами (надходження, переоцінка, поліпшення, обмін, вибуття). Дається характеристика обліку інвестиційної нерухомості та операцій застави основних засобів. Розглядається інвентаризація основних засобів та відображення її результатів.

Організація обліку операцій з основними засобами

Банківські установи, як і всі суб'єкти господарювання, у процесі здійснення банківського бізнесу використовують основні засоби.

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Під операційним циклом розуміємо проміжок часу між придбанням запасів для використання у своїй діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів і послуг.

На методику обліку операцій з основними засобами суттєво впливають механізми врахування таких вартісних оцінок:

Балансова вартість – сума, за якою актив обліковують у балансі після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

Залишкова вартість – різниця між первісною (переоціненою) вартістю і сумою нарахованого зносу.

Ліквідаційна вартість активу – попередньо оцінена сума, яку суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації.

Первісна вартість (собівартість) – історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів.

Переоцінена вартість – вартість основних засобів після їх переоцінки.

Ринкова вартість – сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку.

Справедлива вартість – сума, за якою можливо здійснити обмін об'єкта основних засобів або оплату зобов'язання в результаті операції між обізнаними, заінтересованими та незалежними сторонами.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

1. Оснсвні засоби: земельні ділянки; будинки, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; інші необоротні матеріальні активи.

3. Незавершені капітальні інвестиції.

Для обліку основних засобів планом рахунків відокремлені такі розділи:

1) 44 "Основні засоби" з такими групами:

– 440 "Основні засоби";

– 441 "Інвестиційна нерухомість";

– 443 "Капітальні інвестиції за основними засобами";

2) 45 "Інші необоротні матеріальні активи" з такими групами:

– 450 "Інші необоротні матеріальні активи";

– 453 "Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси