Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік надходження товарів в результаті товарообмінних операційОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОблік інших власних надходженьБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬЯк класифікуються основні засоби для цілей бухгалтерського обліку?БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ НАУКТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУОблік наявності та надходження основних засобівЩо таке амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку і як її...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бухгалтерський облік надходження основних засобів

Придбані основні засоби визнаються за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:

– суми, що сплачується постачальникам активів (з вирахуванням торговельних знижок) та підрядникам за виконання будівельно- монтажних робіт (без непрямих податків);

– реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

– суми ввізного мита;

– суми непрямих податків у зв'язку з придбанням, (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються банку);

– витрат зі страхування ризиків, пов'язаних з доставкою основних засобів;

– витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

– інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первісної вартості.

Усі розрахунки, пов'язані з придбанням основних засобів, у обліку фіксуються через записи за рахунком 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів"

Зміст облікової процедури узагальнюють такі бухгалтерські проведення:

1. Проведення попередньої оплати:

Дт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

Кт – рахунки 1001 А "Банкноти та монети в касі банку", 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ".

2. Відображення капітальних інвестиції за не введеними в експлуатацію основними засобами:

Дт – рахунки 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами", 4431 А "Обладнання, що потребує монтажу";

Кт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів".

3. Визнання основних засобів у балансі банку:

Дт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

Кт – рахунки 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами", 4431 А "Обладнання, що потребує монтажу".

Облік операцій з придбання основних засобів за іноземну валюту має певні особливості. Передусім це пов'язано з тим, що ці операції впливають на зміну валютної позиції банку, що зумовлює необхідність відображення змісту операції за рахунками 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 АП "Еквіваленти позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

За рештою елементів облікової процедури записи змісту операції з придбання основних засобів за іноземну валюту аналогічні записам з їх придбання за національну валюту.

1. Попередня оплата:

Дт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

Кт – рахунок 1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" – на суму в іноземній валюті.

2. Визнання основних засобів у балансі банку:

– на суму в іноземній валюті:

Дт – рахунок 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кт – рахунок 3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

– на суму в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату перерахування коштів у іноземній валюті:

Дт – рахунки 4400 А "Основні засоби", 4500 А "Інші необоротні матеріальні активи";

Кт- рахунок 3801 ΑΠ "Еквіваленти позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Банк має право не тільки купувати, а й створювати основні засоби.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, створених банком, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, що безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням. Створення основних засобів відображається в бухгалтерському обліку таким проведенням:

1. Передоплата:

Дт – рахунок 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами";

Кт – рахунки 1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України", 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ".

2. Нарахування заробітної Плати працівникам:

Дт – рахунок 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і Та не введеними в експлуатацію основними засобами";

Кт – рахунки 3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою", 3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб".

3. Нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування:

Дт – рахунок 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами";

Кт – рахунок 3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток".

4. Віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:

Дт – рахунок 4400 А "Основні засоби";

Кт – рахунок 4430 А "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси