Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОПЕРАЦІЙНІ БЮДЖЕТИ ПІДПРИЄМСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИЗагальна характеристика інтелектуального (розумового) вихованняЗагальна характеристика хіміко-технологічних процесівЗагальна характеристика національно-патріотичного вихованняХарактеристика технологій із різним рівнем інтенсифікації виробництваЗагальна характеристика господарства первісного суспільстваІсторія розвитку філософської думки: загальна характеристикаТехнологія вихованняПорівняльна характеристика вирощування ячменю ярого за традиційною...Загальна характеристика зернових культур
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальна характеристика ЕМ-технології

ЕМ-технологія (застосування Ефективних Мікроорганізмів для стійкого симбіозу із рослинами, який сприяє забезпеченню їх живленням і придушенню патогенної мікрофлори) – один із самих перспективних напрямків розвитку аграрного виробництва XXI ст. Засновником ЕМ-технології є японський професор, мікробіолог Теруо Хіга. У 1988 році цей учений зумів створити надскладний комплекс із корисних бактерій, який назвав ефективними мікроорганізмами (ЕМ); відповідно і назва – "ЕМ-технологія". Ним були відібрані 86 головних, що лідирували регенеративних штамів, які виконували увесь спектр функцій з живлення рослин, їхнього захисту від хвороб та оздоровлення грунтового середовища.

ЕМ – технології не заміняють традиційні сільськогосподарські технології, але можуть значно підвищити їхню ефективність. У тім, на думку деяких учених, зокрема й українських, такі препарати будуть насправді ефективними за умови, якщо комплекс мікроорганізмів виділено із природного середовища.

Складною задачею було поєднання всіх ЕМ у концентрованому розчині, в якому вони могли б тривалий час міститися при їхній повній збереженості, при цьому умови життєдіяльності деяких з них прямо протилежні, наприклад, наявність або відсутність кисню. Але складна задача була успішно вирішена.

Успіх виявився приголомшуючим, зі створенням ЕМ – препарату була створена нова технологія землеробства – ЕМ – технологія, і з її появою почалася нова ера екологічного землеробства.

Виникнувши в Японії, ЕМ-технологія визнана сьогодні всім світовим товариством, вона істотно впроваджується в останнє десятиліття як частина національної політики в багатьох країнах світу, а особливо: в Японії, Кореї, США, Канаді, Германії, Польщі, Австралії, Англії та ін. Кількість таких країн неупинно зростає. Сьогодні під органічне сільське господарство використовуються великі площі земель: в Європі – 5,1 млн. га, Північній Америці – 1,5, Латинській Америці – 4,7, Австралії – 10,6 млн. га. Тільки в країнах ЕС кількість органічних господарств за останні 15 років збільшилась більш ніж в 20 разів. Цьому сприяла прийнята в 1993 р. загальна політика відносної підтримки фермерів у перші роки після переходу від традиційного до органічного агровиробництва, середній показник кількості органічних господарств досяг в країнах ЕС 4%, в Австрії – 11,3 % (285,5 тис. га), Італії – 7,9% (1230 тис. га), Данії – 6,5% (174,6 тис. га). Річний об'єм продажу продукції органічного землеробства в Австрії – 375 млн. евро, річний розмір державних субсидій для виробництва даної продукції – 600 млн. євро. Дотації на 1 га при вирощуванні овочів – 800 євро, на 1 га садів – 508 євро, на 1 га ріллі – відповідно 327. В Англії державні субсидії фермерам, що повністю перейшли на ЕМ-технологію, складали в 2001 році 40 фунтів стерлінгів на гектар.

До організацій, які активно пропагують впровадження органічного землеробства, можна віднести: компанію “Органік Сервісиз” з Німеччини, Міжнародну продовольчу організацію (FAO), Європейську комісію (EU), Міжнародну Федерацію органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), Біофах, в Україні ''Федерація органічного руху України” а також багато інших організацій.

У нашій країні площа земель під органічним виробництвом становить 0,4-0,6%. Україна має великий потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її реалізації на експорт і для внутрішнього споживання. Як відомо, однією з основних проблем українських еко-фермерів є збут. Навряд чи знайдеться багато охочих платити дорожче за продукцію, яка хоч і чиста, але на смак і колір – така сама, як на базарі.

Із зростанням споживчого попиту на органічну продукцію, органічне агровиробництво пропонує альтернативні стратегії для розвитку сільської місцевості, збільшуючи таким чином економічне, соціальне і екологічне процвітання.

Згідно з політикою уряду України, до 2015 року частка органічної продукції в загальному об'ємі валової продукції сільського господарства має вже становити 10%.

При внесенні в ґрунт препарат ЕМ-1 радикально впливає на біоценоз ґрунту, пригнічує його патогенну мікрофлору. В результаті здійснюється налаштування основної маси мікроорганізмів на регенерацію (відновлення), а всьому ґрунту надається продуктивна сила. Відбувається його "лікування". Такий грунт протягом 3-5 років практично повністю відновлює свою високу природну родючість без застосування хімічних добрив і пестицидів. При мінімальних затратах праці із таких грунтів можна буде збирати максимально можливі врожаї високої якості.

Головною причиною виняткової багатофункціональності ЕМ – препарату є дуже широкий діапазон дії мікроорганізмів, які входять до його складу. До найбільш великих груп мікроорганізмів, які входять до складу ЕМ – препарату, належать:

Фотосинтезуючі бактерії – синтезують корисні речовини, що використовують сонячне світло та тепло грунту, синтезовані речовини містять у собі амінокислоти, біологічно активні речовини та цукри сприяють розвитку і росту рослин.

Молочнокислі бактерії виробляють молочну кислоту з органічних речовин, утворених фотосинтезуючими бактеріями та дріжджами. Молочна кислота є сильним стерилізатором, який придушує шкідливі мікроорганізми та прискорює розкладання органічної речовини. Молочнокислі бактерії розкладають лігніни та целюлозу, ферментують ці речовини, придушують Fusarium та нематоди.

Азотфіксуючі бактерії поглинають атмосферний азот і закріплюють його у вигляді азотних з'єднань, збільшують його запас у Грунті.

Дріжджі синтезують біологічно активні речовини з амінокислот і цукрів, які продукуються фотосинтезуючими бактеріями та корінням рослин. Секреції дріжджів – корисні субстрати для молочнокислих бактерій і актиноміцетів.

Актиноміцети виробляють антибіотичні речовини – антибіотики, які придушують ріст шкідливих грибів і бактерій.

Ферментуючі гриби роду Aspergillus і Pénicillium швидко розкладають органічні речовини, виробляють етиловий спирт, складні ефіри й антибіотики. Вони запобігають зараженню грунту шкідливими комахами та личинками.

Були проведені численні експерименти та промислові дослідження препарату в багатьох російських регіонах і країнах СНД, які показали високу його ефективність. Так, тільки передпосадкове замочування овочевого насіння при наступному вирощуванні культур звичайним способом, збільшує врожай на 10-60%. Однократне обприскування сходів ЕМ – препаратом у концентрації 1:1000 дає збільшення врожайності на 10-30%. ЕМ – технологія істотно підвищує стійкість рослин до хвороб, шкідників, несприятливих погоди их факторів, зокрема до посухи та заморозків.

В останнє десятиліття ЕМ – технологія дуже активно впроваджується у світі, її використання стало частиною національної політики багатьох держав – від слаборозвинених, таких як Таїланд, до США, Японії, країн ЄС.

Досвід застосування ЕМ – технологій в Запорізькій області ТОВ “Данко” (Оріхівський район), при вирощуванні озимої пшениці показав суттєву перевагу над звичайними технологіями. Так, застосування ЕМ – технологій в порівнянні із стандартними дало змогу отримувати на кожному гектарі додатково до 15 центнерів пшениці та 10 – соняшнику.

На п'ятий рік застосування ЕМ – технологій рентабельність може сягнути двохсот відсотків. Найбільш ефективним в цій технології є внесення ЕМ – препарату в період серпень-вересень до посівів озимих культур.

Дослідженнями Н. М. Волошиної (2007), встановлено, що застосування ЕМ-препаратів на ячмені ярому в рядки при сівбі та обприскуванні вегетуючих рослин культури призводить до швидшого розвитку кореневої системи та збільшення на 30-38% листостебельної маси, зменшення на 16-20% рослин уражених кореневими гнилями, збільшення кількості продуктивних стебел та збільшення врожайності на 0,54 т/га. Крім того внесення ЕМ препарату сприяло зниженню на посівах ячменю ярого чисельності сисних шкідників – попелиць, трипсів, клопів-сліпняків. При застосуванні даного препарату на посівах соняшнику (обробка насіння та на вегетуючих рослинах) зменшилася ураженість сходів гнилями на 9,4–10,2% та бактеріозом на 3,3-4,6%. Відмічено кращий, проти необробленого контролю, розвиток рослин, вирівняність і збереження оптимальної (50 тис./га) густоти стояння навіть в екстремально-посушливих умовах 2007 року.

На українському ринку вже з'явилися американські та канадські біопрепарати для сої. У розвинутих країнах продаж насіння бобових разом із відповідним мікробним препаратом є нормою, адже ці культури дають найкращий ефект від штучної інокуляції.

ЕМ – технології почали свій розвиток з Японії і Росії. У цій системі використовуються живі ефективні мікроорганізми (ЕМ), які містяться в ЕМ – препаратах "Байкал ЕМ-1", "Восток", "Сяйво-1", "Сяйво-2".

ЕМ-препарати. На основі концентрату ЕМ-1 виробляються наступні похідні продукти:

ЕМ-препарати рідинного типу:

– ЕМ-А – основний препарат багатоцільового використання;

– ЕМ-5 – засіб боротьби зі шкідниками та хворобами рослин;

– ЕМ-ферментований рослинний екстракт (далі ЕМ-екстракт) – різновид рідинного препарату, для виготовлення якого використовується свіжа подрібнена рослинна маса (бур'яни, лугові трави, тощо).

– ЕМ-продукти твердофазного типу:

– ЕМ-бокаші – ферментовані зерно та зернові висівки;

– ЕМ-компост – ферментовані органічні рештки;

– ЕМ-керамічний порошок.

ЕМ – препарати використовуються: 1) у польових умовах: для обробки ґрунту, посівного матеріалу та вегетативної маси рослин; 2) у закритому ґрунті: для приготування грунтосумішей, обробки грунту теплиць, обробки посівного матеріалу, вирощування розсади, обробки рослин.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси