Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Оцінка якості засвоєння навчальної програмиЦільова комплексна програма "Вчитель" та шляхи її реалізації в...Програма тестування студентів
Встановлення державних стандартів освітиСпеціалісти із зв'язків з інвесторамиСтандарт освіти в Україні
Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліниНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
Загальна характеристика законодавчої нормативно-правової бази України...Основні законодавчі акти про охорону праціЗаконодавчий і нормативно-правовий механізм.
 
Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови реалізації навчальної програми

Всі види занять нормативної дисципліни "Цивільний захист" повинні відбуватися у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з використанням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та іншого спеціального майна. Теоретичні заняття – у складі навчальних груп. При проведенні практичних і лабораторних занять навчальні груп поділяються на підгрупи.

При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ у НС, реалізації аварійно – рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС. У процесі вивчення курсу студенти виковують розрахунково-графічну роботу. Завдання з цивільного захисту включаються окремим розділом у дипломні проекти (роботи) студентів.

ВНЗ самостійно розробляють та затверджують навчальні плани та робочі навчальні програми дисципліни "Цивільний захист", методичне забезпечення окремих аудиторних занять та самостійної роботи студентів. Окремі заходи з вивчення питань основ безпечної життєдіяльності повинні передбачатися також в програмах навчальних практик.

ВНЗ у встановленому порядку забезпечує студентам, які навчаються за індивідуальними програмами навчання, можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни "Цивільний захист", що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального навчання.

Зв'язок зі стандартами освіти ВНЗ (спеціаліст, магистр)

Стандарти вищої освіти ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" за напрямами підготовки повинні відповідно враховувати положення цієї навчальної програми.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. – Київ: Мінрегіонбуд. України, 2010.

3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

5. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

8. ДБН-97 Державні будівельні норми України. Київ: Держ. стандарт. 1999 р.

9. ДСТУ 3891-99 "Безпека у надзвичайних ситуаціях". Київ: Держ. стандарт. 1999 р.

10. Закон України "Про цивільну оборону України". – К.: Голос України, 06.03.1993. (додаток – 24.03.1999 р).

11. Положення про цивільну оборону України. Постанова Кабміну України від 10.05.1994. – №299.

12. Закон України "Про державний матеріальний резерв" від 24.01.97 №51/97- ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV, від 11.05.00 №1709-111, від 16.02.98 №174).

13. Закон України "Про правовий режим воєнного стану". – К.: Урядовий кур'єр, 14.06.2000. – №107.

14. Закон України "Про захист людини від інфекційних хвороб". – К. 06.04.2000. №1645-III.

15. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації". – К. 13.07.2000. – №1908-III.

16. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". – К. 18.01.2001. – №2245- III.

17. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.- Ст. 678.

18. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13.07.00. №08-III.

19. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

20. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

21. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – Ст. 191.

22. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54.

23. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану". – К.: Урядовий кур'єр, 14.06.2000.-№107.

24. Закон України "Про аварійно-рятувальні служби". – К.: Урядовий кур'єр, 14.12.1999. – №1281.

25. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру". – К.: Урядовий кур'єр, 16.09.2000. – №149.

26. Постанова КМ України "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

27. Постанова КМ України "Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву" від 08.10.97 року №1129.

28. Постанова КМ України "Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву" від 07.08.98 року №1245-46.

29. Постанова КМ України "Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" від 15.04.97 року №338-027.

30. Постанова КМ України "Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву" від 29.01.98 року №100-03.

31. Постанова КМ України "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" від 15.02.99 №2.

32. Постанова КМ України "Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру" від 5.10.98 №1599.

33. Постанова Кабміну України "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" К. 03.08.1998. – №1198.

34. Указ Президента України "Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах" від 15.06.01 №436/2001.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси