Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ЯКІСТЬ ҐРУНТУОкисно-відновний стан ґрунтуСоціальні прогнозиМетоди та завдання обліку запасівМетодика проведення інвентаризації запасівОБЛІК ЗАПАСІВ (Клас 2: рахунки № 20, 21, 22) ТА ДОВГОСТРОКОВИХ...Облік виробничих запасів, готової продукції і товарівПринципи розміщення продуктивних силСуть номенклатури виробничих запасівОБЛІК ЗАПАСІВ
 
Головна arrow Агропромисловість arrow Оцінка і прогноз якості земель
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Прогноз запасів продуктивної вологи в ґрунті

Дані про вміст вологи в ґрунті самі по собі ще не дозволяють робити висновки про забезпеченість рослин водою. Вони лише характеризують зміни вмісту води в просторі та часі. Практичного значення вони набувають, коли аналізуються разом з водно- фізичними властивостями ґрунту.

Відомо, що не вся вода, яка міститься в ґрунті, доступна рослинам. Тому в агрономічному плані практичне значення має лише запас продуктивної вологи, яка може бути засвоєна рослинами.

Продуктивною вологою називають всю кількість води в грунті понад вологість в'янення (ВВ). Тільки за наявності її рослини можуть рости.

Розраховують вміст продуктивної вологи в ґрунті за формулою

(3.15)

де:

запас продуктивної вологи в грунті, мм;

– загальний запас води в ґрунті на даний момент, мм;

запас, води в ґрунті, який відповідає вологості в'янення, мм.

Найвищому зволоженню грунту в польових умовах відповідає найменша вологоємність (НВ). Тому різниця між НВ і ВВ буде відповідати максимально можливим запасам продуктивної вологи (ММЗПВ) в ґрунті. Такий вміст води називають діапазоном активної вологи (ДАВ):

(3.16)

Проте в діапазоні від ВВ до НВ не вся волога однаково легко засвоюється рослинами. Найбільш доступною вважається вода в діапазоні від вологості розриву капілярів (ВРК) до ЦВ,, а в діапазоні від ВВ до ВРК вона менш доступна. Це слід враховувати., при розрахунках норм вегетаційних подивів.

Практичне значення має показник дефіциту вологи (ДВ) в ґрунті. Під дефіцитом вологи в ненасичених водою грунтах розуміють різницю між НВ і фактичною вологістю в даний момент ():

(3.17)

Сумарний дефіцит для шарів 0-50 або 0-20 см – основа для розрахунків разової кількості води, яку подають для зрошення. Поливна норма не повинна перевищувати ДВ, щоб не спричинити втрат води з гравітаційним стоком, особливо при близькому заляганні соленосних горизонтів і мінералізованих ґрунтових вод.

На практиці ДВ по шарах ґрунту розраховують за формулою:

(3.18)

де:

дефіцит вологи, т/га;

найменша вологоємність грунту, % від маси грунту;

польова вологість, % від маси грунту;

h – розрахунковий шар ґрунту, см;

щільність розрахункового шару грунту, г/см3.

Розрахунок норми поливу здійснюють за формулою:

(3.19)

де:

норма поливу, т/га;

h – розрахунковий шар грунту, см;

щільність розрахункового шару грунту, г/см .

Важливою агрономічною характеристикою е запаси продуктивної вологи в орному шарі грунту на період посіву культур, а в подальшому в метровому шарі, де розміщується до 90-95% коренів сільськогосподарських культур. Тому спочатку розраховують запаси продуктивної вологи по шарах 0-10 см до глибини 1 м за формулою:

(3.20)

де:

запас продуктивної вологи, мм;

польова вологість на даний момент часу, % .від маси

ґрунту;

– вологість в'янення, % від маси ґрунту; h – розрахунковий шар ґрунту, см;

щільність розрахункового шару ґрунту; г/см3.

Далі встановлюють запаси продуктивної вологи (ЗПВ) в орному (0-20 см) і метровому (0-100 см) шарі грунту за формулами:

(3.21)

(3.22)

Оптимальні значення ЗПВ варіюють в широкому інтервалі: від 60-70 мм для картоплі – до 160-180 мм для вівса і інших

вологолюбивих культур.

В агрономічній практиці треба не лише констатувати наявність вологи в грунті, а вміти прогнозувати її запаси на відповідний період. Л.А. Разумова (1971) розробила методику прогнозу запасів продуктивної вологи в метровому шарі грунту на початок весняно- польових робіт. Вона грунтується на залежності весняних запасів вологи () в грунті від запасів вологи восени () та кількості опадів (r) за осінньо-зимовий період.

Зміни запасів продуктивної вологи протягом зимового періоду описуються такими рівняннями:

для районів зі стійкою зимою

(3.23)

для районів з нестійкою зимою

(3.24)

де:

зміни запасів продуктивної вологи в метровому шарі за період від дати останнього визначення вологості грунту восени до дати переходу температури повітря через 5 °С навесні, мм; rкількість опадів за даний період, мм;

dдефіцит вологості грунту восени, мм (див. формули 3.17, 3.18).

Очікувані запаси продуктивної вологи в грунті навесні будуть дорівнювати:

(3.25)

Приклад розрахунку.

Вихідні дані наведені в таблиці.

Зона

Пункти спостережень

Дата визначення вологості грунту восени

woc

НВ

ЩГ, в г/см3 в шарі 0-100 см

Дата переходу t через 5°С весною

в % від маси ґрунту

в шарі 0-100 см

Полісся

Луцьк

10.09.

8,9

13,2

1,62

Використовуючи вихідні дані:

1) розрахувати запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на початок весняно-польових робіт;

2) дати оцінку прогнозованим запасам продуктивної вологи. Пункт спостереження – Луцьк. Для району із стійкою зимою (таблиця 5.1 додатків до підрозділу 3.5) використовуємо формулу (3.23) ΔW = 0.115•r+0,56•d-20.

Згідно таблиці 5.2 (додатків до підрозділу 3:5) підраховуємо r – кількість опадів за період з 10.09. до дати переходу t повітря через 5°С навесні згідно таблиці 5.1 (додатків до підрозділу 3.5) – 3.04; Отже, r = (49:30) • 20+40+35+33+26+27+29+(35:30) • 2 = 226.2 мм.

З умови завдання:

d= (WHB-Wl)hdv = (13,2-8,9) • 100 • 1,62=697 т/га = 69,7 мм. Тоді: ΔW = 0,115 • 226,2 + 0,56 • 69,7 – 20 =45,0 мм.

Таким чином:

Wвес = Wос + ΔW = (8,9 • 100 • 1,62) : 10 +45,0 = 144,2 + 45,0 = 189.2 мм.

Згідно шкали, приведеної в таблицях 5.3, 5.4 (додатків до підрозділу 3.5), прогнозовані запаси продуктивної вологи дуже добрі, клімат грунту – вологий.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси