Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Становлення та розвиток історії економіки та економічної думкиІсторія становлення і розвитку бюджетних відносин в УкраїніГігієнічні засади здорового способу життя та особиста гігієна....Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення...Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та...ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СФЕРИ ГОСТИННОСТІСтановлення постмодерністського підходу до міфологічного осягнення...НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА УМОВИ ЇХ...Становлення діалектичних ідей в історії людського пізнання
 
Головна arrow БЖД arrow Гігієна та екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Історія становлення і розвитку гігієни

Кожна наука має свою історію, свій хід розвитку. Пізнати минуле – означає зрозуміти сьогодення і передбачити майбутнє. Знання минулого допомагає уникнути помилок під час створення нових теорій та дає матеріал для розвитку сучасних наукових концепцій і практичних заходів.

Історія розвитку гігієни налічує кілька тисячоліть, і вона є найдавнішою медичною наукою. Витоки розвитку гігієни відносяться до глибокої старовини. Вже у народів Стародавньої Греції, Риму, Єгипту. Індії, Китаю та ін. спостерігалися перші спроби створення здорових умов життя. Це виражалося в різних заходах, які стосуються способу життя, харчування, попередження інфекційних захворювань та боротьби з ними, фізичної культури і т. д. З історичних документів відомо, що багато народів того часу турбувалися про суспільне здоров'я. Девіз "краще попереджати хвороби, ніж лікувати" був відомий в Давньому Китаї.

Всю багатовікову історію гігієни можна умовно розділити на два періоди:

емпірична гігієна поступове накопичення гігієнічних знань з часу первісного суспільства. Знання люди накопичували на основі власного досвіду або з досвіду попередніх поколінь (вживання та зберігання їжі, води з різних джерел, розташування житла на місцевості і т.д.). Подальший розвиток емпірична гігієна одержала в рабовласницькому суспільстві багато в чому під впливом релігійних приписів – Древній Схід, Вавилон, Греція, Рим. У період середньовіччя центри медичної науки перемістилися з Європи на Схід (Авіценна). Завершується період емпіричної гігієни добою Відродження в Європі (15 століття), відкриттям мікроскопа та природи інфекційних хвороб (16-17 століття);

період науково-експериментальної гігієни – період вивчення шкідливих факторів, що впливають на здоров'я людини, в натурних і експериментальних умовах і розробка науково- обгрунтованих профілактичних рекомендацій.

Гігієна – медична наука, яка вивчає закономірності впливу навколишнього середовища на організм людини та громадське здоров'я з метою обгрунтування заходів по збереженню і зміцненню здоров'я людини та попередження захворювань (тобто проведення первинної профілактики захворювань інфекційної і неінфекційної етіології).

Предмет вивчення гігієни – здоров'я людини і навколишнє середовище в їх складній взаємодії. При цьому під навколишнім середовищем слід розуміти все те, що оточує людину і має на неї вплив. Це складний комплекс природних, соціальних, побутових, виробничих та інших факторів.

Основні завдання гігієни:

1). Вивчення природних і антропогенних факторів середовища, які впливають на людину – їх джерела, причини виникнення, шляхи впливу на людину, основні кількісні та якісні характеристики.

Класифікація факторів навколишнього середовища, які впливають на організм людини:

– фізичні фактори (шум, вібрація, ЕМП, радіація),

– хімічні (різні хімічні речовини),

– біологічні (мікроби, віруси, біологічні агенти та ін.),

– психогенні (інформаційні),

– соціальні (умови праці, життя, культура, спосіб життя та ін.).

2). Вивчення закономірностей впливу факторів середовища на організм або популяцію (натурні або лабораторні експерименти).

3). Наукове обгрунтування і розробка гігієнічних нормативів, правил і рекомендацій щодо зниження або усунення впливу шкідливих факторів та посилення дії позитивних факторів.

4). Впровадження гігієнічних рекомендацій у практику, перевірка їх ефективності та подальше вдосконалення.

5). Науково-обірунтоване прогнозування санітарної' ситуації в конкретному регіоні або країні на найближчу та віддалену перспективу на основі багатофакторного математичного моделювання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси