Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кросворд

По горизонталі

1. Процес передачі владних повноважень і відповідальності співробітникам, які займають позиції на нижчих рівнях ієрархії. 3. Тип організації, що характеризується високим рівнем розподілу прав, розвинутою ієрархією управління ланцюгом команд, наявністю численних прав і норм поведінки персоналу, підбором кадрів за діловими та професійними якостями. 6. Людина, котра професійно здійснює функцію управління в ринковій системі відносин. 11. Відокремлений орган, що виконує функцію управління, має права для їх реалізації, визначену відповідальність за виконання функцій. 12. Єдність, що складається зі взаємопов'язаних частин, кожна з яких додає щось конкретне в унікальні характеристики цілого. 13. Територія, частина країни, що відрізняється сукупністю природних та історичних економіко-географічних умов і національним складом населення. 14. Самоуправління, форма організації управління підприємствами, за якої вони мають значні права і можливості самостійно приймати рішення. 15. Особа (фірма), яка сприяє укладенню контрактів між виробниками та споживачами, продавцями та покупцями. 16. Форма концентрації виробництва, що ґрунтується па поєднанні різних типів виробництва на одному підприємстві. 17. Основні критерії, відповідно до яких здійснюється групування окремих посад у відділи і відділи в організацію в цілому. 19. Будь-яка особа, котра виконує роботу або надає послуги за завданням іншої особи або згідно з договором із замовником робіт, послуг. 22. Частина підприємства, що є самостійним дочірнім товариством, відділенням, функціонує та діє в іншому місті, але зберігає зв'язок, економічно залежне від материнського підприємства. 24. Зона повноважень органу управління, посадової особи, коло питань, з яких вони мають право приймати рішення. 25. Здатність системи знаходити цілеспрямовану, що пристосовується, поведінку у важкому середовищі, а також процес такого пристосування. 26. Сукупність управлінських ланок, які перебувають на відповідному ієрархічному рівні управління. 27. Вид управлінської діяльності, що забезпечує формування способів управлінського виливу. 30. Поведінка одного працівника (керівника), яка вносить зміни в поведінку, стосунки, відчуття тощо іншого (підлеглого). 31. Форма союзу, об'єднання підрозділів, фірм різного профілю, які діють у різних секторах ринку, зберігають високий ступінь самостійності та децентралізації управління. 35. Механізм, за допомогою якого досягається баланс владних повноважень менеджера і покладеної на нього відповідальності. 38. Складова процесів управління, що перебуває в узгодженні дій різних частий системи, якою керують. 39. Процес розробки моделі реальної ситуації та виконання експериментів з метою визначення, як змінюватиметься ситуація. 40. Задум, ідея, втілена у форму опису, розрахунків, графіків, що розкривають сутність задуму і можливість його практичної реалізації. 43. Процес з'єднання зусиль різних підрозділів для досягнення цілей організації. 44. Компанія, що контролює виробництво або збут певного товару, послуги. 46. Організована виробнича взаємодія між окремими працівниками, колективами бригад, цехів, служб у процесі праці з метою досягнення певного виробничого процесу. 47. Цілеспрямований вплив на колектив робітників чи окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань і досягнення цілей" 48. Схематичне відображення структури управління, зв'язків між підрозділами та службами.

По вертикалі

  • 2. Один з основних показників досконалості управління, зумовлений за допомогою зіставлення результатів управління і ресурсів, витрачених на його досягнення. 4. Сукупність спеціальних знань і практичних павичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій відповідної складності. 5. Одна з форм наказу, що має характер письмової або усної вказівки керівника підлеглим про потребу виконати певні дії. 7. Застосування ком'ютерів й інших технічних засобів обробки та передачі інформації в управлінні виробництвом. 8. Доручення, завдання, дія або рішення, яке має виконувати член організації. 9. Концентрація повноважень та відповідальності па вищому рівні управління.
  • 10. Обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх задовільне виконання. 17. Передача владних повноважень щодо прийняття рішень у напрямі нижніх рівнів організації. 18. Представлення предмета, системи або ідеї у формі, що відрізняється від форми власне предмета. 20. Реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію. 21. Особа, яка має повноваження приймати управлінські рішення і здійснювати організацію їх виконання. 23. Робітники, котрі доповнюють лінійну організаційну структуру і падають різні види послуг. 28. Боротьба за досягнення вигод, переваг, умови поведінки ринкової структури на ринку. 29. Офіційне законне право приймати рішення, віддавати накази і розподіляти ресурси з метою досягнення бажаних організаційних результатів. 32. Здатність спонтанно й по-новому реагувати па навколишні умови. 33. Процес створення структури підприємства, що дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення спільної мсти. 34. Цілеспрямований вплив, необхідний для узгодження спільної діяльності людей. 36. Логічні взаємозв'язки рівнів управління та видів робіт, які дають змогу найефективніше досягти цілей організації. 37. Функціональна служба, що перебуває в розпорядженні заступника керівника, для якісної реалізації покладених обов'язків. 41. Договірне об'єднання суб'єктів господарювання на засадах інтеграції їх науково-технічних, виробничих і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень для централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. 42. Процес забезпечення досягнення організацією своєї мети. 45. Уявлення, що виникають у суспільній думці про ту або іншу організацію, її засновників, керівників, продукцію, яку вона випускає, під впливом об'єктивних і суб'єктивних обставин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>