Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІI. Кросворди

По горизопталі

1. Зіткнення протилежних сторін, поглядів. Його потрібно уникати. 3. Група людей, діяльність яких свідомо координується з метою досягнення загальної мети. 5. Підсумок управлінських рішень для діяльності підприємства. 7. Метод наукового дослідження явищ і процесів, в основі якого лежить поділ цілого в трудовому процесі на складові та їх вивчення. 9. Розрив між бажаним і фактичним станом системи. 11. Готовність менеджера реально діяти. 13. Теорія ... (модель оптимального обслуговування). 15. Дві або більше особи, які взаємодіють таким чином, що кожна з них впливає на іншу й одночасно перебуває під впливом. 17. Схематичне представлення проблеми прийняття рішень. 19. Манера поводження керівника стосовно підлеглих. 21. їх досягнення ставиться перед організацією. 23. Гарантований під час виконання всіх планів, задумів. 25. Створюється з метою вивчення або аналізу властивостей предмета чи ситуації. 27. Образ фірми. 29. Створюється з використанням наукового підходу. 31. За способом обґрунтування рішення поділяється на те, що ґрунтується на судженнях, інтуїтивне та ... . 33. Інноваційне рішення. 35. Етап процесу прийняття рішень, на якому менеджер, застосовуючи управлінські й адміністративні спроможності та вміння переконувати людей, прагне "перекласти" рішення на "мову" дій. 37. Очікувана в разі успішного виконання завдання. 39. Підвищує якість рішення, передбачаючи майбутнє. 41. Антипод обставини за умов невизначеності. 43. Спосіб поведінки людини. 45. Бажаний стан майбутнього, якого намагається спільно досягти організація. 47. Використовується у процесі оцінювання прийнятого рішення. 49. Процес, під час якого дві або більше особи обмінюються й усвідомлюють одержану інформацію. 51. Розкриття сутності ознак певної моделі. 53. "Шосте" чуття. 55. Сукупність способів і прийомів, що приймаються для досягнення результатів. 57. Є лише виявом проблеми, але не пояснюють її. 59. Вибір найефективнішого варіанта рішення з можливих альтернатив. 61. Це не лише кваліфікаційне виконання роботи, а й використання людиною власних знань за найвищими

стандартами, безупинне поліпшення здатності працювати на клієнта. 63. її генерують при колективному методі обговорення і прийняття рішення ("мозкова атака"). 65. Першочергова значущість чого-небудь. 67. Відношення отриманих результатів від реалізації управлінських важелів до витрат, що супроводжують їх одержання. 69. Прогнозовані, планові й бажані результати, які має досягнути організація і на здійснення яких спрямовується її діяльність. 71. Вид комунікації, запорука прийняття ефективного й об'єктивного рішення.

По вертикалі

2. Якісний метод прогнозування — думка .... 4. Перспектива на довготерміновий період. 6. Письмове або усне розпорядження менеджера чи керівника установи. 8. Особа, яка підпорядковується керівнику організації. 10. Особа, котра спрямовує та керує інших людей в їх сумісній діяльності з метою досягнення поставлених цілей. 12. Показник відмінностей, за допомогою якого варіанти рішень розміщуються в порядку їх бажаності й виділяються найвагоміші з них. 14. Необхідні для реалізації того чи іншого обраного способу досягнення поставлених цілей. 16. Його отримання є кінцевою метою діяльності організації. 18. Основний вид роботи менеджера. 20. Забезпечує проведення якісних моделей організації. 22. Автор книги "Природа управлінських рішень". 24. Перешкоди в реалізації прийняття рішення (закони, потреба нових технологій). 26. Один зі способів оптимізації управлінських рішень. 28. Синонім поняття "варіант рішення". 30. Дія керівника, що передує виконанню завдання колективом. 32. "Делу время, потехе ...".34. Керівник, який надає підлеглим самостійності, залучає їх до підготовки і прийняття рішень. 36. Один зі способів досягнення зворотного зв'язку в процесі комунікації. 38. Рішення, що програмуються. 40. Інформація, що стосується тільки конкретної проблеми, людини, мети в конкретний період часу. 42. Одна з особистісних якостей керівника, що формує його авторитет. 44. Розрахунок, на якому базується типова економічна модель. 46. Антонім поняття письмова інформація. 48. Форма документування на підприємстві. 50. Рівень непевності в передбаченні результатів. 52. Управлінець. 54. Синонім стабільності роботи підприємства. 56. Його має кожен керівник під час прийняття управлінських рішень. 58. її багатотурово використовують у методі Дельфі з метою прийняття управлінських рішень. 60. Рішення, що реалізують у короткотерміновому періоді для забезпечення поточної діяльності організації. 62. Ним завершується етап реалізації управлінського рішення й оцінювання результатів. 64. Процес розробки моделі реальної ситуації та виконання експериментів з метою встановлення, як реально змінюватиметься ситуація. 66. Стратегічна мета організації, зміст її існування. 68. Сукупність дій, які потрібно здійснити для досягнення мети і виконання завдань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>