Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Питання для самостійного вивчення

 • 1. Поняття стратегії.
 • 2. Значення та необхідність розробки стратегії. Елементи стратегії.
 • 3. Рівні стратегії: загально корпоративна, бізнесу, функціональна.
 • 4. Піраміда стратегій.
 • 5. Визначення місця фірми.

в. Зовнішній аналіз: сприятливі можливості й загрози.

 • 7. Внутрішній аналіз: сильні та слабкі аспекти організації.
 • 8. SWОТ-аналіз.
 • 9. Визначення конкретних цілей діяльності організації.
 • 10. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М. Портера).
 • 11. Функціональні стратегії.

Теми рефератів

 • 1. Виникнення, розвиток, сутність та етапи стратегічного планування.
 • 2. Проблеми здійснення стратегічного планування на малих підприємствах.
 • 3. Оперативне планування: сутність, завдання, етапи здійснення, виконавці.
 • 4. Значення біоджетуваппя в процесі менеджменту.
 • 5. Бізнес-план: практична реалізація конкретного проекту (створення нового підприємства, впровадження сучасної технологічної лінії).

в. Загально конкурентні стратегії за М. Портером і за дослідженнями Бостонської консалтингової групи.

7. Характеристика системи інформаційного забезпечення планування.

Запитання та завдання для самоконтролю

 • 1. Визначте, яке місце планування серед функцій управління.
 • 2. Охарактеризуйте стали процесу планування.
 • 3. Проаналізуйте матрицю БКГ. Які функції вона виконує?
 • 4. Назвіть і стисло охарактеризуйте елементи стратегії.
 • 5. Поясніть аналіз конкуренції за М. Потером. Які завдання має конкурентна стратегія?
 • 6. У чому полягає сутність поняття "місія організації"?
 • 7. Поясніть сутність процесу визначення місії та цілей організації.
 • 8. Охарактеризуйте модель життєвого циклу товару.

Питання до семінарського заняття

 • 1. Поняття і сутність планування в системі управління.
 • 2. Типи планів в організації.
 • 3. Цілі управлінського планування.
 • 4. Стратегічне планування в організації.
 • 5. Надання стратегії конкретної форми.

Афоризми

Виберіть афоризм, в якому найповніше розкрито сутність теми.

"Якщо ви хочете, щоб Бог розсміявся, розкажіть йому про свої плани".

Б, Аллеп

"Вироблення бюджету — це мистецтво рівномірного розподілу розчарувань".

М. Станс

"Плани — мрії досвідчених людей".

Е. Фейхтерслебеп

"Мета виправдовує засоби".

Я. Макіавеллі

"Людина розвивається в міру того, як збільшуються її цілі".

І.Ф. Шіллер

"Будь твердим, щоб досягти цілі, і м'яким — у методах її досягнення".

Аквавіва

"Уникайте тих, хто хоче підірвати вашу віру в себе. Ця характеристика властива невеликим людям. Велика людина, навпаки, прищеплює почуття, що і ви можете бути великим".

М. Твен

"Перемога має приходити не іноді, вона повинна приходити завжди".

В. Ломбарді

"Все вирішують люди, а не стратегії".

Л. Боссіді

"Будь-яку ціль люди розуміють не так, як особа, котра її вказала".

Ф. Чізхолм

"Перемогу часто здобуває не той, хто склав хороший план, а той, хто зробив менше помилок".

ДГ. де Голль

"Точне визначення плану: вибір напряму непередбачених зловживань".

Т. Котарбинський

"Міст уже запланований, тепер плануємо річку".

X. Ягодзиньский

"Уявлення важливіше, ніж факти".

А. Ейнштейн

Терміни і поняття

До кожного з перелічених визначень доберіть відповідний термін або поняття:

 • а) процес, що передбачає визначення повноважень керівників, розробку цілей менеджменту в межах визначених повноважень, складання планів, досягнення цілей, установлення контролю, здійснення аналізу, оцінювання роботи;
 • б) стратегічна альтернатива, за якої цілі визначаються від досягнутого і коригуються з урахуванням інфляції. Ця стратегія застосовується у розвинутих галузях промисловості, якщо організація в основному задоволена своїм становищем;
 • в) характеристика дій, які потрібно вживати в конкретній операції;
 • г) сукупність дій та рішень, що використовує керівництво, вони сприяють розробці специфічних стратегій з метою досягнення цілей організації;
 • д) процес, за допомогою якого здійснюється діагноз внутрішніх проблем;
 • е) точне визначення того, що має бути зробленим у специфічній одиничній ситуації;
 • е) стратегічна альтернатива, за якої рівень переслідуваних цілей визначається нижчим, ніж досягнутий у минулому;
 • ж)вибір мети підприємства, розробка шляху її досягнення та просування ним;
 • з) узагальнювальна модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координування і розподілу ресурсів фірми;
 • и) короткотермінові цілі, що узгоджуються з довготерміновими та полегшують їх досягнення;

і) метод розподілу ресурсів, що визначаються у кількісній формі, з метою досягнення цілей, також представлених кількісно;

ї) визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації;

 • й) стратегічна альтернатива, що здійснюється шляхом щорічного підвищення рівня коротко- та довготермінових цілей стосовно рівня показників попереднього року;
 • к) загальна інструкція для дій та прийняття рішень, що полегшують досягнення цілей;
 • л) супер завдання, сутність бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що спонукає займатися саме цим видом діяльності;
 • м) документ, в якому містяться індивідуальні та колективні цілі працівників організації та підрозділів.
 • 1. Планування.
 • 2. Прогнозування.
 • 3. Управління за цілями.
 • 4. Декларація.
 • 5. Стратегія.
 • 6. Стратегічне планування.
 • 7. Місія організації.
 • 8. Управлінське дослідження.
 • 9. Стратегія обмеженого зростання.
 • 10. Стратегія зростання.
 • 11. Стратегія скорочення.
 • 12. Тактика.
 • 13. Політика.
 • 14. Процедура.
 • 15. Правило.
 • 16. Бюджет.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>