Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді

 • 1. Які відносини є передумовою виникнення менеджменту:
 • 1) капіталістичні;
 • 2) ринкові;
 • 3) інтерперсональні?
 • 2. У чому полягає сутність поняття "організація":
 • 1) це група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;
 • 2) група осіб, які діють за певної домовленості;
 • 3) особа, котра діє для досягнення певної мети;
 • 4) група осіб, діяльність яких координується для того, щоб кожна з них досягла своєї мети?
 • 3. На чому акцентує увагу Г, Мінцберг у книзі "Природа управлінської праці":
 • 1) професійних якостях керівника;
 • 2) короткочасності та різноманітності здійснюваної роботи;
 • 3) короткочасності, різноманітності та фрагментарності діяльності;
 • 4) короткочасності, монотонності та фрагментарності виконаної роботи?
 • 4. Хто є автором праці "Принципи наукового управління" (1911р.):
 • 1) А. Файоль;
 • 2) П. Друкер;
 • 3) Ф. Хміль;
 • 4) Ф. Тейлор?
 • 5. Яка з моделей менеджменту вважається неіснуючою:
 • 1) північноамериканська;
 • 2) західноєвропейська;
 • 3) японська;
 • 4) західноукраїнська;
 • 5) азійська модель?
 • 6. Розташуйте наукові школи в хронологічній послідовності виникнення:
 • 1) школа виробничої демократії;
 • 2) школа наукового управління;
 • 3) школа руху за гуманні стосунки;
 • 4) школа поведінкових наук;
 • 5) класична школа.
 • 7. Розташуйте типи виробничо-господарських організацій за порядком виникнення:
 • 1) спеціалізовані майстерні;
 • 2) мануфактури;
 • 3) унітарні підприємства;
 • 4) ремісничі майстерні;
 • 5) спеціалізоване внутрішньоплемінне виробництво; первинна кровноспоріднена община;
 • в) корпорації;
 • 7) унітарні державні підприємства.
 • 8. В якому році з'явилася школа наукового управління:
 • 1) 1885-1920;
 • 2) 1880—1915;
 • 3) 1885—1919;
 • 4) 1886—1920?
 • 9. Хто запропонував такі принципи управління, як поділ праці, повноваження та відповідальність, дисципліна, єдиноначальність і єдність напряму:
 • 1) А. Файоль;
 • 2) Г. Гант;
 • 3) М.П. Фоллет;
 • 4) Ф. Герцберг?
 • 10. Проблема перевиробництва на підприємствах стала передумовою виникнення:
 • 1) управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків;
 • 2) систем управління, орієнтованих на ринок;
 • 3) системних і ситуаційних підходів у менеджменті;
 • 4) комп'ютеризації управлінських процесів.

Твердження

Визначте, правильні чи неправильні твердження.

 • 1. До інтегрованих підходів до управління належать: підхід з позицій виокремлення різних шкіл в управлінні, процесний, системний, ситуаційний підходи:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 2. Основною метою класичної школи було підвищення ефективності організації шляхом поліпшення ефективності її людських ресурсів:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 3. Представниками періоду розвитку поведінково-біхевіо-ристського напряму є: Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор і Ф. Герцберг:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 4. У ситуаційному підході увага концентрується на ситуаційних однорідностях між організаціями та в межах власне організацій:
  • а)так; б) ні.
 • 5. Контроль — це процес, за допомогою якого керівники створюють ситуацію, коли люди працюють продуктивніше, прагнучи досягти цілей організації:
  • а)так; б) ні.
 • 6. Мета школи наук про поведінку полягає у створенні універсальних принципів управління:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 7. Процесний підхід уперше запропонували прихильники школи адміністративного управління:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 8. Функція організації передбачає прийняття рішення про те, якими мають бути цілі організації та що мають робити її члени для досягнення цих цілей:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 9. Планувати — означає створювати певну структуру:
  • а) так;
  • б) ні.
 • 10. Мотивація — процес забезпечення того, що організація справді досягає цілей:
  • а) так;
  • б) ні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>