Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Маркетинг arrow Організація торгівлі
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суть, зміст і порядок розробки Стандартів мерчендайзингу

Організація комплексу мерчендайзингу у магазині на належному рівні стає можливою лише за умови розробки власного Стандарту мерчендайзингу, його впровадження, контролю виконання та регулярної оцінки ефективності даного Стандарту.

Стандарт мерчендайзингу магазину — корпоративний документ, який розробляється та впроваджується з метою підтримки системи мерчендайзингу в торговельній компанії.

Стандарт мерчендайзингу потрібен для того, щоб керівництво торговельної компанії (підприємства, магазину) змогло визначити та сформулювати всі вимоги щодо системи мерчендайзингу з врахуванням специфіки товару, особливостей попиту потенційних покупців та концепції торговельної діяльності компанії (підприємства, магазину). Стандарт мерчендайзингу потрібен також для того, щоб весь персонал магазину (підприємства, компанії) мав однакове уявлення про те, що і як слід робити з метою організації системи мерчендайзингу в магазині. Більше того, цей документ дає можливості оцінити дії працівників з підтримання цієї системи мерчендайзингу в магазині.

У Стандарті мерчендайзингу:

 • - чітко сформульовані всі правила, вимоги та рекомендації щодо організації системи мерчендайзингу в магазині;
 • - наведені планограми розташування торговельного обладнання;
 • - наведені планограми викладки товарів з детальними коментарями.

Структура Стандартів мерчендайзингу традиційно включає:

 • - Загальні положення, в яких визначаються загальні правила мерчендайзингу для товарів, котрими торгує магазин;
 • - Схема торгового залу — у формі плану-схеми розташування в торговому залі торговельного обладнання з вказанням розмірів торгового залу та обладнання, а також з відображенням місця розташування товарних груп;
 • - Планограми викладки товарів — графічне зображення (у формі фотографії, схеми, рисунку) викладки товару на конкретному торговельному обладнанні магазину з необхідними поясненнями та коментарями.

Обов'язковими елементами Стандарту мерчендайзингу вважаються:

 • • вимоги щодо асортиментного ряду (перелік обов'язкових для представлення в даній групі позицій товарів);
 • • вимоги щодо кількості кожного представленого артикулу товару (мінімально допустима кількість одиниць товарів по кожному артикулу);
 • • визначення конкретних місць (точок) продажу, розмірів та площі обладнання (вітрин, прилавків. полиць і т.п.), на котрих розташовується товар;
 • • вимоги щодо фейсингу — визначення особливостей викладання товарів у першому ряду стелажу чи вітрини (кількість пакувань товару кожного артикулу, визначення лицевої сторони пакування, кут розташування товару на полиці, розмір викладуваного вагового товару, розташування зрізу куска того чи іншого різновиду продуктів харчування, послідовність розташування різних артикулів товарів однієї торгової марки);
 • • вимоги щодо розташування у магазині рекламних матеріалів;
 • • вимоги щодо цінників (розташування цінника, оформлення цінника, його зміст);
 • • додаткові пояснення та коментарі щодо особливостей розташовування товару в конкретному магазині, в т.ч. — з врахуванням особливостей даного товару;
 • • пояснення щодо розташовування товарів на випадок відсутності в продажу окремих товарів чи товарних груп;
 • • інформація про сезонні зміни асортименту, про зміни у виділенні під певні товари торгової або демонстраційної площі.

Для того, щоб розробка Стандарту мерчендайзингу дала необхідний ефект, керівництво торговельного підприємства повинне забезпечити впровадження розроблених стандартів і їх безумовне виконання шляхом встановлення відповідальності за дотримання вимог Стандарту (у посадових обов'язках працівників).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 • 1. Що Ви розумієте під терміном "мерчендайзинг"?
 • 2. Чим пояснюється актуальність вивчення суті, принципів і технологій мерчендайзингу?
 • 3. Яким є зміст та завдання мерчендайзингу для підприємств роздрібної торгівлі?
 • 4. Назвіть чотири основні осі застосування мерчендайзингу, поясніть, як Ви їх розумієте
 • 5. Назвіть основні принципи мерчендайзингу, охарактеризуйте їх зміст
 • 6. Перерахуйте основні складові плану мерчендайзингу торговельного підприємства
 • 7. Поясніть суть методичних підходів щодо прийняття основних рішень мерчендайзингу (управління за категоріями, формування асортименту товарів, організація внутрішнього простору, організація розміщування і викладання товарів, рекламування товарів і стимулювання їх продажів тощо)
 • 8. Назвіть основні підходи до управління потоками покупців у магазині
 • 9. Які основні проблеми стримують використання технологій мерчендайзингу в роздрібній торгівлі України?
 • 10. Дайте визначення Стандарту мерчендайзингу, назвіть його основні елементи та вкажіть, що має бути відображено в таких документах?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>