Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Практична психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРОФЕСІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога.
 • 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.
 • 3. Система типових функцій і задач практичного психолога.
 • 4. Уміння практичного психолога.
 • 5. Обов'язки і права практичного психолога.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога

Питання характеристики професії психолога є практично важливим у наступних ситуаціях:

 • 1. Формування програми підготовки фахівців спеціальності "Практична психологія" у ВНЗ;
 • 2. Розподіл фахівців на відповідні посади у певних галузях суспільного виробництва;
 • 3. Визначення професійної придатності та проведення атестації працюючих психологів.

Особливості професії психолога найбільш чітко і різнобічно відображаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціальності, яка, у свою чергу, спирається на відповідну професіограму. Саме вона визначає конкретні кваліфікаційні та освітні характеристики фахівця і обумовлює програму його підготовки у ВНЗ.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є складовою державного стандарту освіти - сукупності норм, які визначають вимоги до підготовки фахівця.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є офіційним документом, наявність якого визначено Законом України "Про освіту", положеннями про державний вищий навчальний заклад освіти, про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Цей документ встановлює:

 • o професійне призначення, кваліфікацію та умови використання фахівця з вищою освітою за професійним напрямком "Психологія";
 • o рівень професійних знань і умінь;
 • o кваліфікаційні вимоги до фахівця у формі виконання професійних і соціально-професійних завдань з визначенням міри самостійності при їх виконанні;
 • o порядок проведення державної атестації випускників;
 • o відповідальність за якість підготовки випускників.

На підставі кваліфікаційної характеристики у навчальному закладі визначаються:

 • -цілі поетапного формування майбутніх фахівців;
 • -зміст та організація навчально-виховного процесу, а також розробляються навчальні плани, програми, контрольні та атестаційні завдання;
 • - тести для діагностики якості підготовки студентів на різних стадіях навчання;
 • - первинні посади випускників внз; здійснюється:
 • o коригування освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів з психології;
 • o профорієнтаційна робота серед майбутніх студентів;
 • o аналіз професійного використання та атестація молодих фахівців.

Для студента кваліфікаційна характеристика становить професійний ідеал, якого він прагне досягти у процесі свого навчання у ВНЗ. У такому ракурсі цей документ відіграє орієнтуючу та регулюючу функції.

У характеристиці професії психолога важливим моментом є можливі місця роботи, які відповідають освітньо-кваліфікаційним рівням випускника ВНЗ - бакалавра і спеціаліста. їх призначення визначається тим, що ці фахівці готуються до професійної діяльності у закладах освіти, медицини; в установах, які займаються соціальною допомогою; на промислових підприємствах; у галузі науки.

Випускники вищого навчального закладу із кваліфікацією "бакалавр психології", "психолог" згідно зі спеціалізацією будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства як:

 • -охорона здоров'я;
 • - фізична культура та соціальне забезпечення;
 • -освіта;
 • -наука і наукове обслуговування; -об'єднання громадян.

Сферами економічної діяльності бакалавра та спеціаліста з психології можуть бути (за Державним класифікатором видів економічної діяльності):

 • o освіта (початкова, середня, вища, навчання дорослих);
 • o охорона здоров'я та соціальна допомога;
 • o соціальна допомога;
 • o суспільна діяльність;
 • o діяльність у сфері спорту;
 • o індивідуальні послуги [26].

Бакалавр та спеціаліст з психології, залежно від його спеціалізації на думку С. Д. Максименка та Т. Б. Ільїної, може [26]: виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції;

 • - використовувати існуючі та створювати нові методи вивчення особистості;
 • - займатися корекцією психічних явищ людини;
 • - пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів трудової, спортивної, трудової та навчальної діяльності, умов праці і відпочинку.

Важливим у діяльності психолога-фахівця є участь у вирішенні проблеми адаптації особистості до нових умов та режиму життєдіяльності.

Бакалавр та спеціаліст з психології готується до роботи в умовах багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління та консультативних фірмах.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах (за Державним класифікатором професій):

 • o профконсультант;
 • o спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім'ям;
 • o спеціаліст з соціальної роботи;
 • o голова секції (творчої).

При цьому бакалавр психології може обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.

Спеціаліст-психолог може обіймати посади, які вимагають проведення самостійних досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими професійними знаннями для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач.

Підготовлений спеціаліст-психолог може обіймати такі посади (за Державним класифікатором професій):

 • - психолог;
 • - науковий співробітник (з психології);
 • - консультант медико-психолого-педагогічної комісії;
 • - завідувач центру (молодіжного);
 • - головний консультант (керівник головного підрозділу);
 • - консультант із суспільно-політичних питань.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші