Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Поведінка споживачів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Питання для самостійної роботи студентів

Навчальна програма з дисципліни "Поведінка споживачів" передбачає самостійне вивчення студентами таких теоретичних питань:

 • 1. Розвиток науки про поведінку.
 • 2. "Зворотня сторона" поведінки споживачів: маніакальне та нав'язливе споживання.
 • 3. Маркетинг відносин: формування зв'язків зі споживачами.
 • 4. Захист прав споживачів в Україні.
 • 5. Конформізм як відповідна реакція на вплив соціуму.
 • 6. Вплив етнічних, расових та релігійних субкультур на поведінку споживачів.
 • 7. Поняття "семіотика" та її зв'язок з мотивацією.
 • 8. Формування та розповсюдження споживчої культури (формування культури, розповсюдження нових товарів, формування нових тенденцій в моді).
 • 9. Застосування системи цінностей для пояснення поведінки споживачів.
 • 10. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії особистості Фрейда.
 • 11. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму (колективне несвідоме, архетипи та використання їх у справлянні впливу на поведінку споживачів).
 • 12. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії особистості "Теорія Я".
 • 13. Формування поведінки споживачів з точки зору теорії характерних рис (факторний аналіз Кеттелла).
 • 14. Вплив феномену післякупівельного дисонансу на поведінку споживачів, засоби його уникнення або зниження.
 • 15. Евристичні стереотипи прийняття рішень: зовнішні характеристики, визначення якості за ціною, дані про виробника, відомість торгової марки.
 • 16. Значення інформації в процесі ухвалення рішення про купівлю.
 • 17. Роль розвитку інформаційних технологій в процесі прийняття рішення про купівлю.
 • 18. Здійснення закупівель для потреб підприємства через тендери. Особливості тендерного законодавства в Україні.
 • 19. Сучасні тенденції поведінки споживачів.

Контрольні питання

 • 1. Які існують підходи щодо дослідження поведінки споживачів в умовах економічного обміну? Які з них, на Ваш погляд, є найбільш прийнятними в умовах вітчизняної економіки?
 • 2. Порівняйте підходи до моделювання споживчої поведінки. З якою метою, на Ваш погляд, краще застосовувати кожний з них? Чому інтегрована модель має таку назву?
 • 3. Які існують чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів? Наведіть приклади товарів, на які здійснює переважний вплив кожен з цих чинників.
 • 4. Які існують чинники внутрішнього впливу на поведінку споживачів? Наведіть приклади товарів, на які здійснює переважний вплив кожний з цих чинників.
 • 5. Які існують підходи до аналізу споживчої мотивації. Чому, на Ваш погляд, існує таке різноманіття класифікації потреб і теорій, що вивчають психологічні фактори прийняття споживчих рішень?
 • 6. За якими етапами відбувається процес прийняття рішення про купівлю? Прокоментуйте основний зміст кожного з етапів.
 • 7. Які існують правила прийняття рішень споживачем? У чому їх сутність? Від чого залежить те, яке правило обирається споживачем при прийнятті рішення: від самого споживача чи від типу товару?
 • 8. Якими є основні відмінності ринку індивідуальних і організаційних споживачів? Яким чином їх слід враховувати при просуванні товарів на ринок?
 • 9. Дайте опис моделі поведінки організаційного споживача. Проаналізуйте фактори, що впливають на споживчий вибір організації.
 • 10. Чим викликана необхідність аналізу поведінкової реакції покупця? Якими є її прояви? Які теорії досліджують процес засвоєння інформації про товарні марки? їх сутність.
 • 11. Які існують маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів? Яким чином діє на споживчу поведінку кожний з них?
 • 12. Для вимірювання яких величин призначені методи кількісного дослідження поведінки споживачів? Оцініть ступінь суб'єктивності кожної з існуючих методик.
 • 13. В яких випадках застосовують якісні дослідження поведінки споживачів? Які існують методи їх проведення? їх сутність.

Екзаменаційні питання

 • 1. Поняття обміну, економічного обміну. Умови здійснення добровільного обміну, ефективна ринкова взаємодія.
 • 2. Наука про поведінку споживачів, розмірності аналізу споживання, етапи підходів до аналізу поведінки споживачів. Позитивна та негативна поведінка споживача, стриманість, терпіння.
 • 3. Модернізм, позитивістський підхід до вивчення поведінки споживачів, редукціоністський погляд на відносини.
 • 4. Постмодерністський світогляд, інтерпретативізм як напрям наукових досліджень поведінки споживачів.
 • 5. Сутність мікроекономічного підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 6. Сутність психологічного підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 7. Сутність соціологічного підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 8. Сутність інтегрованого підходу до моделювання поведінки споживачів.
 • 9. Вплив особистісних факторів на поведінку споживачів.
 • 10. Вплив психологічних факторів на поведінку споживачів.
 • 11. Вплив ресурсів та знань на поведінку споживачів.
 • 12. Вплив культурних факторів, належності до соціального класу та соціальних факторів на поведінку споживачів.
 • 13. Вплив родини та ситуативних чинників на поведінку споживачів.
 • 14. Модель прийняття рішень про купівлю.
 • 15. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, усвідомлення потреби.
 • 16. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, пошук інформації.
 • 17. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, оцінка альтернатив.
 • 18. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю.
 • 19. Етапи процесу прийняття рішення про купівлю, реакція на покупку.
 • 20. Основні характеристики ринку організаційних споживачів.
 • 21. Модель поведінки організаційного покупця.
 • 22. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них.
 • 23. Здійснення закупівель для потреб підприємства.
 • 24. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 25. Сприйняття інформації як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 26. Засвоєння інформації як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 27. Ставлення до товару як фактор формування поведінкової реакції споживачів.
 • 28. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів.
 • 29. Вплив товарної політики на поведінку споживачів.
 • 30. Вплив збутової політики на поведінку споживачів.
 • 31. Вплив цінової політики на поведінку споживачів.
 • 32. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів.
 • 33. Вимірювання емоційної реакції споживачів.
 • 34. Вимірювання поведінкової реакції споживачів.
 • 35. Загальна характеристика та методи проведення якісних досліджень поведінки споживачів.
 • 36. Методики, що застосовують при проведенні якісних досліджень поведінки споживачів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші