Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Поведінка споживачів
< Попередня   ЗМІСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Ангелин Д. Наше дело - праворукое // Бизнес. - 2005. - № 28 (11 июля). - С. 69-71.
 • 2. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. - Донецьк: 2002. - 562 с.
 • 3. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Монографія. - Донецьк: Дон. ун-т ім. М. Туган-Барановського, 2003. - 149 с.
 • 4. Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2006. - 496 с.
 • 5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 327 с.
 • 6. Голубков Е. П. Изучение потребителей // Маркетинг в России и за рубежом. - 1998. - № 5.
 • 7. Голубков Е. П. Проектирование элементов комплекса маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - № 2.
 • 8. Громова О., Морозова И. Использование архетипов в брендинге // Маркетинг и реклама. - 2006. - № 3 (115) (март). - С. 40-44.
 • 9. Домнин В. Где у потребителя "кнопка"? // Антикризисный менеджмент. - 2005. - № 10. - С. 23-29.
 • 10. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - М.: ЧеРо, 1997. - 344 с.
 • 11. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 704 с.
 • 12. Зозульов А. В. Поведение потребителей: Учебное пособие. - К.: Знания, 2004. - 364 с.
 • 13. Ильин В. И. Поведение потребителей. - СПб: Издательство "Питер", 2000. - 224 с.
 • 14. Иванова Р. X. Поведение потребителей: Учебное пособие. - X.: ИД "ИНЖЭК", 2003. - 120 с.
 • 15. Конспект лекцій з курсу "Теорія мотивації" / Укладач О. В. Прокопенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - 171 с.
 • 16. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е издание.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1200 с.
 • 17. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг // www.my-market.ru
 • 18. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 976 с.
 • 19. Маркетинг: Підручник / Руделіус В., Азарян О. М., Виноградов О. А. та ін: Ред. - упор. Сидоренко О. І., Редько П. С. - К.: Навч.-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. - 422 с.
 • 20. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.
 • 21. Організаційна поведінка: Навч.-метод. посібник для самост. ви-вч. дисц. / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - 249 с.
 • 22. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2004. - 228 с.
 • 23. Соломон М. Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке: Пер. с англ. - СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2003. - 784 с.
 • 24. Статт Д. Психология потребителя - СПб.: Питер, 2003. - 446 с.
 • 25. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. - М.: ЭКМОС, 1997 - 224 с.
 • 26. ФионикД. Исчезающий средний класс // Бизнес. - 2003. - № 13 (31 марта). - С. 80-85.
 • 27. Шафалюк О. К. Поведінка споживачів: Курс лекцій. - К.: КНЕУ, 2003. - 68 с.
 • 28. Шинкаренко И. Мантры и смертные грехи маркетинга. - Эксперт: Украинский деловой журнал. - 2006. - № 23 (12-18 июня). - С. 34-38.
 • 29. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - 2-ге видання, стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Відповіді на запитання кросворду

По горизонталі:

1. Еббінгауз. 3. Ставлення. 9. Потреба. 10. Моделювання. 11. Витіснення. 12. Регресія. 13. Постмодернізм. 16. Проекція. 17. Емоція. 18. Закупівля. 19. Стимул. 20. Клас. 24. Усвідомлення. 27. Тат. 28. Стриманість. 31. Споживання. 32. Аніма. 35. Увага. 37. Фрейд. 39. Забування. 41. Розуміння. 42. Субкультура. 43. Відтворення. 46. Анімус. 48. Сміт. 49. Споживач. 50. Почуття. 52. Пригадування. 53. Вибірковість. 55. Культура. 56. Впізнавання. 58. Експеримент. 59. Спостереження. 60. Тест.

По вертикалі:

2. Веблен. 4. Бренд. 5. Мотивація. 6. Персона. 7. Інтерпретати-візм. 8. Біхевіоризм. 9. Підсвідомість. 14. Реакція. 15. Залучення. 21. Логотип. 22. Статус. 23. Сублімація. 25. Дисонанс. 26. Забування. 29. Тінь. 30. Засвоєння. 33. Індивідуальність. 36. Архетип. 44. Обмін. 45. Контакт. 47. Покупка. 51. Скіннер. 52. Пошук. 54. Атрибут. 57. Поступливість.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші