Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Право arrow Господарське право
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг

Загальні умови проведення аудиту. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг визначені ст. 16 Закону "Про аудиторську діяльність". Відповідно до положень цієї статті проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг здійснюється аудиторами, аудиторськими фірмами, які набули права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до закону.

Загальні умови проведення аудиту та інших аудиторських послуг визначаються стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України.

Згідно зі ст. 18 Закону "Про аудиторську діяльність" аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності мають право:

 • 1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником;
 • 2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

 • 3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;
 • 4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
 • 5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Відповідно до ст. 19 Закону "Про аудиторську діяльність" аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

 • 1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог зазначеного закону та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;
 • 2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;
 • 3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • 4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 • 5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;
 • 6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;
 • 7) своєчасно надавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.

Стаття 20 Закону "Про аудиторську діяльність" містить спеціальні вимоги, відповідно до яких забороняється проведення аудиту:

 • 1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 2) аудитором, який має особисті майнові інтереси у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 3) аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 4) аудитором працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 5) аудитором-працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
 • 6) якщо розмір винагороди за падіння аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;
 • 7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності.

Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам аудиторських фірм забороняється втручатися у практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.

При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту, що приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог законодавства.

Так, Рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. № 229/7 "Про застосування стандартів аудиту" затверджені для застосування при виконанні завдань з ) травня 2011 як національні стандарти аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року.

Згідно з ч. 4 ст. 6 Закону "Про аудиторську діяльність" стандарти аудит)' є також обов'язковими для дотримання суб'єктами господарювання.

Підстави для проведення аудиті). Законом "Про аудиторську діяльність" (ч. 1 ст. 17) встановлено, що аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Як випливає зі змісту ч. 4 ст. 17 Закону у договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг передбачаються:

 • - предмет і термін перевірки;
 • - обсяг аудиторських послуг;
 • - розмір і умови оплати:
 • - відповідальність сторін.

Разом з тим, стандартами аудиту можуть бути передбачені й інші істотні умови договору па проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

На нашу думку, законодавець безпідставно обмежив перелік істотних умов договору лише законом і стандартами аудиту. Для договору на проведення аудиту досить важливими с умови про права і обов'язки сторін, про порядок приймання - здачі результатів аудиторської перевірки, про конфіденційність. Тому, виходячи з права суб'єктів господарювання погоджувати на сипі розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству (ч. 4 ст. 179 ГК України), перелік умов договору на проведення аудиту варто було б зробити відкритим, доповнивши ч. 4 ст. 17 Закону "Про аудиторську діяльність" після слова "сторін" словами "та інші умови".

Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або усно/о звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).

Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням вимог Закону "Про аудиторську діяльність".

Виконання аудитором (аудиторською фірмою) договору визначається актом приймання-здачі аудиторського висновку або іншою офіційного документа.

Аудиторський висновок - це документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає наданим впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які ви кормі тонувалися при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання, інші джерела.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.

Результати надання Інших аудиторських послуг оформляються відповідно до стандартів аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>