Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем

Перевірка статистичних гіпотез

 • 1.1. Що розуміють під статистичною гіпотезою ?
 • - Наукове припущення, яке потребує доведення.
 • - Наукове припущення взагалі.

* Наукове припущення про властивості випадкової величини, яка перевіряється за результатам статистичних спостережень.

 • - Наукове припущення про розмір статистичних характеристик.
 • 1.2. Як називається гіпотеза, яку необхідно перевірити ?
 • - Параметрична.

* Нульова.

 • - Конкуруюча.
 • - Альтернативна .
 • 1.3. Як називається гіпотеза, протилежна нульовій ?
 • - Непараметрична.
 • - Параметрична.

* Альтеративна.

 • - Основна.
 • 1.4. У скількох випадках можна прийняти неправильне рішення в результаті статистичної перевірки прийнятого рішення ?
 • - Один випадок.

* Два випадки.

 • - Три випадки.
 • - Три і більше випадків.
 • 1.5. Як при перевірці статистичних гіпотез називають випадки прийняття неправильного рішення ?
 • - Помилки перевірки гіпотез.
 • - Помилки вибірки.
 • - Помилки першого роду.

* Помилки першого і другого родів.

 • 1.6. Що означає термін "прийняти гіпотезу" ?
 • - Знайдене правильне рішення.
 • - Результати спостережень, суперечать науковим припущенням.

* Результати спостережень не суперечать висунутій гіпотезі.

 • - Знайдені правильне і неправильне рішення.
 • 1.7. Якщо вибірковий простір уявити як множину можливих значень величин, розташованих у порядку зростання, на які частини поділяє цей простір статистичний критерій?

* Критичну область прийняття гіпотези.

 • - Критичну і некритичну області.
 • - Область прийняття гіпотези та область неприйняття гіпотези.
 • - Критичну область і область неприйняття гіпотези.
 • 1.8. Як називаються точки, що відділяють критичну область від області прийняття гіпотези?
 • - Правосторонні .
 • - Лівосторонні.
 • - Двосторонні.

* Критичні.

1.9. Яка відповідь виходить за межі характеристики критичної області?

* Гранична.

 • - Правостороння.
 • - Лівостороння.
 • - Двостороння.
 • 1.10. Якщо вибіркове значення статистичного критерію потрапляє у критичну область, який робиться висновок ?
 • - Гіпотеза приймається.

* Гіпотеза не приймається.

 • - Гіпотеза додатково перевіряється.
 • - Гіпотеза додатково не перевіряється.
 • 1.11. Що являє собою область допустимих значень ?

* Множина допустимих положень вибіркової точки у вибірковому просторі, які призводять до прийняття нульової гіпотези.

 • - Вибірковий простір випадкової змінної.
 • - Критична область.
 • - Статистичний критерій.
 • 1.12. Як називаються помилки першого роду в задачах перевірки статистичних гіпотез ?

* Рівень значущості (мала ймовірність).

 • - Рівень імовірності.
 • - Рівень істотності.
 • - Рівень вірогідності.
 • 1.13. Що при перевірці статистичних гіпотез називається потужністю критерію?
 • - Помилка першого роду.
 • - Помилка другого роду.

* Величина, яка доповнює ймовірність помилки другого роду.

 • - Величина, яка доповнює ймовірність помилки першого роду.
 • 1.14. Яка з перелічених нижче відповідей виходить за межі етапів перевірки нульової гіпотези ?
 • - Вибирається рівень значущості.
 • - Вибирається відповідно до значущості критична область.
 • - Обчислюється вибіркове (фактичне) значення статистичної характеристики.

* Розраховується помилка вибірки.

1.15. Яка з перелічених нижче відповідей виходить за межі вирішуваних завдань при перевірці гіпотез щодо статистичних розподілів ?

* Визначається вірогідність середньої арифметичної в емпіричному ряді розподілу.

 • - Визначається відповідність емпіричного розподілу теоретичному виду розподілу.
 • - Визначається можливість належності двох і більше емпіричних розподілів до одного й того ж виду розподілів.
 • - З'ясовується наявність у розподілі незалежності ознак однієї від одної.
 • 1.16. Які відповіді виходять за межі здійснення обчислювальних етапів при перевірці гіпотези про нормальний розподіл?
 • - Розраховуються ~ і °
 • - Обчислюються теоретичні частоти.
 • - Зіставляються теоретичні та емпіричні частоти за критерієм Пірсона.

* Знаходиться потужність критерію.

1.17. Яку з відповідей слід вважати правильною щодо методичних особливостей використання Хі - квадрат критерію ?

* Чисельність вибірки повинна бути достатньо великою (не менше 50), а величини частот - не менше 5.

 • - Чисельність вибірки може бути менша за 50.
 • - Величини частот можуть бути менші за 5.
 • - Чисельність вибірки і величини частот не обмежуються.
 • 1.18. Який суміжний практичний аспект має розрахована величина Хі - квадрат критерію в аналітичних розрахунках?
 • - Використовується для визначення дисперсії.

* Використовується для визначення коефіцієнта кореляції альтернативних ознак.

 • - Кількість характеризує коваріацію.
 • - Визначає кількісний вплив окремих ознак.
 • 1.19. Як називаються критерії згоди при оцінці сукупностей, які не підпорядковані закону нормального розподілу?
 • - Параметричні критерії.
 • - Стохастичні критерії.

* Непараметричні критерії.

 • - Альтернативні критерії.
 • 1.20. Які статистичні критерії належать до непараметричних ?
 • - Критерії Фішера, Ст'юдента, Пірсона.
 • - Критерії Ст'юдента, Пірсона.
 • - Критерії Кохрана, Бартлета.

* Критерії Колмогорова, Уайта, Уїлкоксона.

 • 1.21. Які статистичні критерії використовують у випадках, коли необхідна перевірка статистичних гіпотез про рівність трьох і більше дисперсій ?
 • - Критерій Колмогорова.

* Критерії Кохрана і Бартлета.

 • - Критерій Уайта.
 • - Критерії Колмогорова і Бартлета.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші