Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Операції з іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету

Платежі, які згідно з вимогами нормативно-правових актів підлягають розподілу відповідними уповноваженими органами і тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків у розрізі територій3.

Інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих платежів, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету". Кредитовий залишок за аналітичним рахунком 6412 відображає інформацію про надходження платежів (з урахуванням повернень), які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, наростаючим підсумком з початку року.

Уповноважені органи (органи, які згідно з законодавством мають право здійснювати розподіл коштів з рахунку) на підставі виписки з аналітичного рахунка 3412, отриманої від органів державної казначейської служби, готують довідку про розподіл коштів, які надійшли на зазначений рахунок, та передають її до відповідних органів казначейства. Органи казначейства на підставі даних довідки розподіляють кошти, що надійшли на аналітичний рахунок 3412, та готують платіжні документи, на підставі яких перераховують розподілені кошти за призначенням.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" та 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" здійснюється з цих рахунків до їх розподілу в межах залишку коштів.

Операції за власними надходженнями бюджетних установ

Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях та Державній казначейській службі України за балансовим рахунком 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" на ім'я бюджетних установ у розрізі кодів класифікації доходів бюджету.

Одночасно інформація щодо надходження і повернення помилково або надміру зарахованих платежів, а також перерахування коштів вищестоящим і підвідомчим установам бюджетних установ відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 6114 відображає інформацію про власні надходження бюджетної установи (з урахуванням повернення та перерахування коштів вищим та підвідомчим установам) за кожним видом платежу наростаючим підсумком з початку року.

Власні надходження бюджетних установ, які зараховані до спеціального фонду державного бюджету на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3125, органи казначейства відповідно до укладених з бюджетними установами договорів про розрахунково-касове обслуговування у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховують (списують) на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ, відкриті за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету".

Проведення операцій щодо зарахування власних надходжень бюджетних установ та їх відображення на рахунках бюджетного обліку наведено на рисунку 10.10.

Порядок зарахування та відображення на рахунках власних надходжень бюджетних установ

Рис. 10.10. Порядок зарахування та відображення на рахунках власних надходжень бюджетних установ

Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ здійснюється органами казначейства з відповідних аналітичних рахунків бюджетних установ 3125 на аналітичні рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за балансовим рахунком 3125 за тими ж кодами класифікації доходів бюджету, у порядку та терміни, визначені додатковим договором про розрахунково-касове обслуговування. За попередній операційний день органи казначейства засобами програмного забезпечення формують виписки з аналітичних рахунків 3125, які надають відповідним бюджетним установам.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється органами казначейства за умови надання бюджетною установою - власником рахунків таких документів:

  • - подання цієї бюджетної установи з обов'язковим зазначенням необхідної інформації;
  • - копії заяви платника про повернення коштів.

Операції з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюються органами казначейства упродовж одного операційного дня на підставі платіжних доручень бюджетних установ - власників рахунків у такому порядку:

  • - кошти з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету", за умови їх наявності за відповідним видом надходження, перераховуються на відповідний аналітичний рахунок 3125 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ";
  • - з відповідного аналітичного рахунку 3125 кошти перераховуються на рахунок одержувача коштів.

Операції із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валюті

Надходження платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету в іноземній валюті зараховуються на валютні рахунки, відкриті на ім'я Казначейства України в уповноважених банках.

Щодня, на підставі виписок із валютних рахунків, отриманих від уповноважених банків, Казначейство України відображає в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету гривневий еквівалент надходжень іноземної валюти за попередній операційний день на рахунках, відкритих відповідно до законодавства. Гривневий еквівалент надходжень в іноземній валюті розраховується за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату зарахування коштів на валютний рахунок Казначейства України.

Кошти в іноземній валюті, належні до державного бюджету та зараховані на рахунки дипломатичних установ, які функціонують за кордоном, відображаються Казначейством України в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету як надходження до загального та спеціального фондів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету на підставі відповідних документів Міністерства фінансів та Міністерства закордонних справ України.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші