Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Документознавство arrow Українське ділове мовлення
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доповідна й пояснювальна записки

Доповідна записка - це письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

Доповідна записка укладається з ініціативи її автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, адресовані керівникові вищої організації. Доповідні записки бувають також інформаційного, звітного й ініціативного характеру.

Зміст доповідної записки має бути точним і лаконічним; найкраще поділити його на частини, подавши в кінці чітко сформульовані висновки й пропозиції. Доповідні записки пишуть від руки або передруковують.

Пояснювальна записка - це письмове пояснення на вимогу керівника щодо ситуації, яка склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше - порушення дисципліни, невиконання службових завдань). Інколи пояснювальна записка - це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).

Доповідна і пояснювальна записки близькі за формою, й до них мають входити такі реквізити:

 • 1) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка;
 • 2) назва виду документа;
 • 3) зміст записки;
 • 4) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис;
 • 5) дата складання.

Якщо ці документи не виходять за межі установи, їх оформлюють на звичайному аркуші паперу, а якщо скеровуються за її межі, - пишуть на бланку і реєструють.

Зразки доповідної та пояснювальної записок:

Кафедра української мови Деканові

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА фізико-математичного

25.09.2007 №34-12/243 факультету

Про збільшення кількості дои- Кравчуку О. И

годин

Мовна культура - один із найважливіших показників культури духовної. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів І курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв'язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання і збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова - генетичний код нації, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

Завідувач кафедри (підпис) М. С. Стельмах

Дефектологічний факультет Деканові

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дефектологічного

2105.2007 МІ 3 факультету

Про порушення навчальної проф. Матвійчуку К. С.

дисципліни

Студенти ¡4-ї групи спеціальності "Сурдопедагогіка і українська мова " 20.05.2007 р. не з 'явилися на заняття з педагогіки тому, що відвідували виставку комп 'ютерів. Виставку організувала науково-виробнича фірма "Інтеграл " і запросила студентів на 11 годину.

Староста 14-ї групи (підпис) В. І. Гнаткевич

Зміни приголосних за словотворення

За творення нових слів та їх форм певних фонетичних змін зазнають деякі приголосні. Ці зміни відтворюються і на письмі.

1. Перед суфіксами -ськіий), -ств(о) змінюються приголосні

И. М. М. М, М. Н. М, М. [є]:

 • а) х, ш, с + -ськ(мм), -ств(о) = -ськ(ми), -ств(о): птах - птаство, товариш - товариський, товариство, Одеса-одеський;
 • б) г, ж, з + -ськ(ий -ств(о) = -зьк(ий), -зтв(о): Париж - паризький, Ладога - ладозький, боягуз - боягузтво. Кавказ - кавказький;
 • в) к, ч, ц + -ськ(ий)9 -ств(о) = -цьк(ий), -цтв(о) козак- козацький, викладач - викладацький, молодець-молодецький, молодецтво.

Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) зазнають змін лише у вимові, а на письмі зберігаються: брат - братський.

Примітка. У деяких прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження, приголосні [г], [к], [х], [ш] перед суфіксами oськ(ий), oсте(о) не змінюються: казах - казахський, тюрк - тюркський.

 • 2. За творення іменників із суфіксом -ин(а) змінюються групи приголосних:
  • а) -цьк- на -чч- козацький - козаччина, донецький-Донеччина (але: галицький - Галичина);
  • б) -ськ-у -ск-, -сок- на -щ-: полтавський - Полтавщина, пісок
  • - піщина, віск - вощина.
 • 3. За творення іменників та прикметників із суфіксом -ан-групи приголосних -ск-, -шк- змінюються на -щ-([шч]): віск-вощаний, вощанка, дошка - дощаний.
 • 4. За творення багатьох форм дієслів II дієвідміни групи приголосних -ск-, -ст- змінюються на -щ-([шч])у а -зк- на -жч-: вереск - верещати, простити - прощати, брязк- бряжчати.
 • 5. За творення форми вищого ступеня прикметників та прислівників за допомогою суфікса -ш(ий) приголосні [г], [ж], [з] змінюються на [жч], а приголосний [с] - на [шч] (орфогр. щ): дорогий - дорожчий, дужий - дужчий, високий - вищий (вище), але: легкий-легший (легше). Це стосується також дієслів, утворених від прикметників вищого ступеня: вужчати, дужчати.
 • 6. Приголосні основи [к], [ц] перед суфіксом -н- змінюються на -ч< вік - вічний, вічність, вічно; молоко - молочний; місяць
 • - місячний; пшениця - пшеничний.

Примітка. Виняток становлять слова: торішній, дворушник, соняшник, рушник, рушниця, сердешний (у значенні "бідолашний"), мірошник.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>