Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Планування туристичної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

  • 10.1 Аналіз переваг кожного елемента комунікаційної системи
  • 10.2 Особливості реклами в туризмі
  • 10.3 Планування рекламної кампанії

Аналіз переваг кожного елемента комунікаційної системи

Важливим етапом маркетингового плану є планування просування власного продукту на ринку. Головними цілями просування є стимулювання та поліпшення попиту. Основні засоби просування — реклама, стимулювання збуту, пропаганда, персональний продаж.

Стимулювання збуту — це різноманітні засоби короткочасного спонукаючого впливу (купони, премії тощо), покликані стимулювати ринки споживачів, сферу торгівлі, власний торговельний персонал фірми.

Пропаганда (пабліситі) — робота з громадськістю, направлена на формування та підтримання доброзичливих стосунків і взаємовідносин між нею і підприємством. Також пропаганда — це неособистісне та неоплачуване фірмою, тобто некомерційне, стимулювання попиту на товар,


послугу, організацію, ідею шляхом поширення про них комерційно важливих відомостей у пресі або доброзичливої презентації по радіо, телебаченню чи зі сцени.

Персональний продаж виступає як частина системи просування товарів, послуг, яка дає змогу відрекомендувати їх в усній формі споживачеві чи замовнику для наступного продажу. Особисті продажі забезпечують безпосередні контакти з покупцем чи покупцями з метою представлення продукту і вдосконалення продажу.

Реклама — оплачувана форма неособистого представлення продукту і формування попиту на нього, а також створення іміджу підприємства.

Персональний продаж, стимулювання збуту, пропаганда та реклама становлять систему комунікацій туристичного підприємства.

Функції просування: створення образу та престижу * фірми; інформування про властивість товару; збереження популярності існуючих товарів; обґрунтування цін на товари; завершення угод.

Процес формування комунікаційної моделі з позиції планування можна подати таким чином: виявлення цільової аудиторії; визначення бажаної відповідної реакції; вибір методу звернення; вибір засобів поширення інформації; вибір властивостей, що характеризують джерела звернення; збирання інформації, яка надходить каналами зворотного зв'язку.

Кожен елемент комплексу комунікацій має свої прийоми та методи, але всі вони переслідують одну ціль — сприяти успішному вирішенню стратегічних і тактичних завдань реалізації концепції маркетингу. Комунікаційні завдання маркетингу не можуть ефективно виконуватись, якщо туристичне підприємство буде нехтувати іншими складовими комплексу маркетингу, а саме, якщо відсутній правильний " вибір продукту, ціни, методів збуту. Крім цього, елементи комплексу комунікацій присутні в структурі таких специфічних синтетичних прийомів, як участь фірми у виставках і ярмарках, формування фірмового стилю. і

При організації маркетингових комунікацій перед туристичними фірмами постає проблема, яка полягає в тому, що пропоновані ними послуги не мають матеріально - речової форми. У зв'язку з цим особливе значення має чітке описання як самих послуг, так і вигод, які клієнт отримує від їх придбання.

Планування і реалізація на туристичному підприємстві комплексу маркетингових комунікацій передбачає:

розробку комунікаційної стратегії;

підготовку і проведення конкретних заходів за кожним із складових елементів комплексу комунікацій.

Комунікаційна стратегія розробляється на основі прийнятої туристичним підприємством загальної стратегії маркетингу з урахуванням відповідних стратегій у сфері продукту, цін та збуту.

Процес розробки комунікаційної стратегії можна представити як ряд етапів [13, с. 253]:

визначення адресатів;

встановлення цілей комунікацій;

вибір структури комплексу комунікацій;

розробка бюджету;

аналіз конкурентів.

На першому етапі визначаються адресати, тобто цільові аудиторії. Вибір цільової аудиторії залежить від того, яку мету переслідують маркетингові комунікації.

Можна назвати такі цілі комунікації:

досягнення впізнання назви фірми;

надання необхідної інформації;

створення позитивного іміджу;

формування позитивного відношення;

підтвердження іміджу;

надання переваги;

формування переконаності;

спонукання до придбання продукту;

збільшення обсягу продажу продукту;

зміна поведінки цільової аудиторії.

На другому етапі обирають структуру комплексу комунікацій. Вона представляє собою співвідношення окремих елементів просування (реклами, особистих продажів, пропаганди) в комплексі комунікаційної стратегії підприємства. Дуже рідко використовується лише один елемент просування. У більшості випадків підприємство старається застосовувати найбільш ефективне їх поєднання. Для цього в першу чергу необхідно визначити сильні і слабкі сторони кожного елемента.

Якщо взяти до уваги комунікаційну стратегію турфірми "Ікс" та інших туристичних установ, основним елементом є реклама. Саме їй приділяється основна увага і капітальні вкладення. Особисті продажі застосовуються лише еміграційним відділом, який має агентів по всій Україні. Ці агенти шукають клієнтів для еміграції в Американський континент й отримують за це свої комісійні. Мале застосування має пропаганда. Ця фірма спонсорує деякі заходи, які проводяться міською владою. Стимулювання збуту застосовується лише в певні періоди і тільки для того, щоб продати певні турпродукти чи викуплені путівки.

Туристична фірма регулярно бере участь у туристичних виставках і ярмарках. Участь у виставках дає змогу знайти нових партнерів, розширити коло клієнтів, ознайомитися з новими тенденціями на туристичному ринку України.

На нашу думку, аналізованій туристичній фірмі та всім без вийнятку туристичним установам треба більше уваги приділяти іншим засобам комунікації, які можуть бути ефективними в певних ситуаціях.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші