Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз використання матеріальних ресурсів

Важливе значення в усіх видах економічного аналізу приділяється оцінці ефективності використання матеріальних ресурсів, які мають суттєву частку в собівартості металопродукції та витратах звітного періоду. Тому пошук, оцінка та мобілізація резервів зменшення використання матеріальних ресурсів є метою внутрішнього управлінського аналізу. Мета ж зовнішнього аналізу полягає в оцінці ефективності використання підприємством матеріальних ресурсів.

Аналіз стану використання матеріальних ресурсів у статиці, динаміці та в рейтинговій оцінці проводиться за допомогою системи показників, яка наведена в таблиці 9.5.

Слід зазначити, що показники 1 і 2 (див. табл. 9.5) використовуються в зовнішньому та внутрішньому аналізі матеріальних витрат, показники 3-9 - тільки у внутрішньому економічному аналізі.

Головною причиною великої матеріалоємності металопродукції є недосконалість технологій та низький рівень технічного стану обладнання. їхнє поліпшення є найважливішим резервом підвищення матеріаловіддачі на вітчизняних підприємствах металургійного комплексу.

Таблиця 9.5

СИСТЕМА УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Виявлення конкретних причин зміни матеріальних витрат та кількісна оцінка впливу факторів здійснюються за окремими видами металопродукції за допомогою способу різниць або ланцюгових підстановок. Факторами, які впливають на розмір матеріальних витрат, є: ціна на матеріал; витратний коефіцієнт матеріальних ресурсів на одиницю металопродукції; обсяг виробництва металопродукції; структура виробництва. Якщо характерною ознакою виробничого процесу є велика матеріалоємність і паливоємність продукції, необхідно діагностувати стан системи управління запасами. Комплекс завдань для її оцінки наведено на рисунку 9.1.

Послідовність завдань діагностики стану системи управління запасами на металургійному підприємстві

Рис. 9 1. Послідовність завдань діагностики стану системи управління запасами на металургійному підприємстві

Актуальною проблемою підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів є вдосконалення нормативної бази металургійного підприємства, оскільки від її стану залежить об'єктивність аналітичних оцінок. Оптимізація норм витрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів та інших запасів здійснюється шляхом використання економіко-математичних методів аналізу.

Методика аналізу використання необоротних активів

Мета тематичного аналізу необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, інших необоротних активів) металургійного підприємства є пошук, оцінка та подальша мобілізація резервів поліпшення їхнього використання.

Найбільшу частку серед необоротних активів мають основні засоби. Методика аналізу використання інших видів необоротних активів, в основному, аналогічна методиці аналізу використання основних засобів, яка наводиться нижче.

Аналіз використання основних засобів містить:

  • - оцінку наявності основних засобів у динаміці та визначення їхніх складу й структури;
  • - оцінку забезпеченості підприємства основними засобами;
  • - оцінку технічного стану основних засобів;
  • - оцінку ефективності використання основних засобів.

Оцінка наявності основних засобів, їхніх складу та структури

Технічний рівень виробництва є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності продукції та економічного розвитку металургійного підприємства. Підвищення технічного рівня виробництва забезпечується сучасними напрямками:

  • - екстенсивного розвитку, а саме: розширення діючого виробництва завдяки будівництву нових основних агрегатів і цехів другої й наступних черг або збільшення пропускної спроможності допоміжних виробництв, які були "вузьким місцем" та стримували розвиток основного металургійного виробництва;
  • - інтенсивного розвитку, а саме: реконструкція основних засобів із заміною застарілого обладнання; розширення сортаменту металопродукції; підвищення якості металопродукції на базі сучасних технологій; поліпшення умов праці; удосконалення технологій ресурсозбереження; технічне переоснащення шляхом упровадження нових техніки та технології, механізації (автоматизації) металургійного виробництва, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності продукції та охорону довкілля.

Слід зазначити, що реалізація указаних напрямків в умовах металургійного підприємства потребує значних капіталовкладень (інвестицій), освоєння яких збільшує вартість основних засобів.

Для аналітичної оцінки тенденцій розвитку, складу й структури основних засобів досліджується їхня наявність в динаміці, як показано в таблиці 9.6.

Вартість основних засобів, як видно з таблиці 9.6, збільшилася порівняно з показником попереднього періоду на 10 млн. грн., або на 12%. Ця позитивна тенденція спостерігається й для динаміки активної частини основних засобів (машин та обладнання), вартість якої збільшилась на 8445,6 тис. грн., або на 17%. Питома вага активної частини основних засобів порівняно з показником попереднього періоду зросла до 63,8%, тобто збільшилась на 2,6%.

Таблиця 9.6

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ НАЯВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Групи основних засобів

Попередн

вартість, тис. грн.

й період

питома вага, %

Звітний п

вартість, тис. грн.

еріод

питома вага, %

Темп росту, част.од.

Відхиле

абсолютне

ння, +

питомої ваги,%

1. Будівлі та спо руди

9752,6

12,1

10142,7

11,2

1,04

+390,1

-0,9

2. Транспортні за соби, прилади, інструмент

21197,8

26,3

22317,6

24,6

1,05

+1119,8

-1,7

3. Машини та обладнання

49327,0

61,2

57772,6

63,8

1,17

+8445,6

+2,6

4. Обчислювальна техніка, засоби зв'язку

322,6

0,4

367,1

0,4

1,14

+44,5

0

Разом

80600,0

100,0

90600,0

100,0

1,12

+10000

0

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші