Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Світові гроші

Розвиток міжнародних політичних та економічних відносин обумовлює функціонування грошей на світовому ринку. Світові гроші, як уже згадувалось, спочатку виступали у формі злитків благородних металів. Сучасний розвиток ринкових відносин привів до виникнення різноманітних міжнародних засобів розрахунку: національні валюти економічно найсильніших країн світу; міжнародні грошові одиниці (євро), що використовують міжнародні валютно-фінансові організації (рис. 1.1):

Функції світових грошей

Рис. 1.1. Функції світових грошей

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому полягають основні відмінності між раціоналістичною й еволюційною концепціями походження грошей?
 • 2. Як ринок впливав на розвиток форм грошей?
 • 3. На якому етапі розвитку форм грошей відчутна роль держави?
 • 4. Як Ви розумієте коригувальну роль держави?
 • 5. Наведіть основні аргументи, які засвідчують, що ринок — основний творець грошей.
 • 6. Як Ви розумієте суть грошей?
 • 7. Якими рисами можна охарактеризувати специфічний товар — гроші?
 • 8. У чому полягає ліквідність грошей?
 • 9. Охарактеризуйте портфельний підхід до визначення суті грошей.
 • 10. Проаналізуйте основні відмінності двох понять — "гроші як гроші" та "гроші як капітал".
 • 11. Через які функції, реалізують себе "гроші як гроші" та "гроші як капітал"?
 • 12. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів і бартеру?
 • 13. Розкажіть про основні причини демонетизації золота.
 • 14. Назвіть основні вихідні ознаки грошей.
 • 15. Охарактеризуйте властивості форм вартості.
 • 16. Які види грошей Ви знаєте?
 • 17. Що таке "вексель", "банкнота", "чек"?
 • 18. Дайте визначення поняттю "електронні гроші"? Які їх переваги та недоліки?
 • 19. У чому відмінність між паперовими та кредитними грошима?
 • 20. Яка відмінність між золотими і паперовими грошима?
 • 21. Назвіть основні функції грошей. У чому особливості їх вияву в сучасних умовах?

Тести

 • 1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:
  • а) трансакційна;
  • б) раціоналістична;
  • в) еволюційна;
  • г) монетаристська.

 • 2. Представники еволюційної концепції походження грошей:
  • а) Л. Пігу;
  • б) І. Фішер;
  • в) А. Сміт;
  • г) Арістотель; ґ) К. Маркс;
  • д) П. Самуельсон;
  • е) Д. Рікардо.
 • 3. Яке з поданих тверджень правильне:
  • а) гроші — це кристалізація мінової вартості;
  • б) гроші — загальний товар-еквівалент;
  • в) гроші — продукт згоди людей;
  • г) гроші — знак обміну; ґ) гроші — все назване.
 • 4. Ліквідність:
  • а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);
  • б) можливість грошей слугувати засобом платежу;
  • в) можливість грошей бути засобом накопичення.
 • 5. Формами вартості грошей е:
  • а) грошова;
  • б) загальна;
  • в) проста;
  • г) розгорнута; ґ) еквівалентна;
  • д) повна.
 • 6. Що таке "кредитні гроші":
  • а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;
  • б) будь-які неповноцінні гроші;
  • в) гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави;
  • г) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту.
 • 7. До кредитних грошей належать:
  • а) кредитні картки;
  • б) вексель;
  • в) електронні гроші;
  • г) чек;

ґ) банкнота;

 • д) дебетові картки.
 • 8. Беззаперечність векселя означає:
  • а) що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у випадку відмови боржника від його погашення;
  • б) що причина видачі векселя в ньому не зазначена;
  • в) можливість його обліку в банку;
  • г) його вільний обмін на грошові кошти;
 • 9. До електронних грошей належать:
  • а) казначейські білети;
  • б) банкнота;
  • в) кредитні картки;
  • г) картки для банкоматів; ґ) чеки;
  • д) дебетові картки.
 • 10. Купівельна спроможність грошей:
  • а) піднімається зі зростанням цін;
  • б) може підвищуватись і знижуватись;
  • в) зростає з часом;
  • г) залишається постійною.
 • 11. Якщо фактична маса грошей в обігу перевищує необхідну для обігу, то які явища матимуть місце:
  • а) нестача купівельної спроможності;
  • б) грошовий попит відповідав грошовій пропозиції;
  • в) надлишок купівельної спроможності.
 • 12. Відновіть динаміку вартості грошей:

Підвищення вартості грошей = ? =

Зниження загального рівня цін.

 • 13. Вартість грошей може визначатися:
  • а) через дефлятор валового національного продукту;
  • б) за допомогою індексу інфляції;
  • в) на основі індексу рівня безробіття;
  • г) на основі індексу оптових цін;

ґ) на основі індексу роздрібних цін.

 • 14. Офіційне зниження та збільшення курсу грошової одиниці:
  • а) ревальвація;
  • б) інфляція;
  • в) девальвація;
  • г) дисконтування.
 • 15. Функціями грошей є:
  • а) розподіл вартості;
  • б) засіб накопичення;
  • в) засіб обігу;
  • г) надання ділової інформації;

ґ) міра вартості;

 • д) засіб платежу;
 • е) сповільнення інфляції.
 • 16. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:
  • а) у функції засобу обігу;
  • б) у функції міри вартості;
  • в) у функції засобу накопичення;
  • г) у функції засобу платежу.
 • 17. Видами грошових платежів є:
  • а) чеки, векселі;
  • б) розрахунки, пов'язані зі страховими зобов'язаннями;
  • в) розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'язаннями;
  • г) податкові платежі та збори; ґ) оплата праці.

 • 18. Світові гроші виконують функції:
  • а) міжнародного засобу накопичення;
  • б) міжнародного платіжного засобу;
  • в) загального втілення суспільного багатства;
  • г) забезпечують безперервність виробництва в країні;

ґ) міжнародного купівельного засобу;

д) міжнародного засобу обігу.

Теми рефератів

 • 1. Основні положення раціоналістичної концепції походження грошей.
 • 2. Еволюційна концепція походження грошей, передумови її виникнення та представники.
 • 3. Порівняння раціоналістичної та еволюційної концепцій походження грошей. Спільні й відмінні риси.
 • 4. Характеристика властивостей грошей.
 • 5. Суть бартерного обміну. Оцінка позитивних і негативних ознак. Причини та передумови трансформації бартерного обміну в грошовий.
 • 6. Гроші як загальновартісний еквівалент. Переваги грошей над іншими формами обміну.
 • 7. Роль грошей як загальновартісного еквівалента у період розвитку ринкових відносин в Україні.
 • 8. Визначення і характеристика функцій грошей як міри вартості та засобу обігу.
 • 9. Аналіз функцій грошей як засобу платежу та засобу накопичення.
 • 10. Поняття світових грошей їх функції та роль у міжнародному обміні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші