Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Філософія arrow Філософія. Шпаргалки КНЕУ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Філософія: основні теми дослідження. "Вічні" філософські питання.

Філософія - це багата і складна форма духовного життя суспільства для якої є характерним значний чинник науковості. Більш ширше - це проблема буття людини та її ставлення до світу. Філософія має широкий спектр питань. Основні питання філософії :

- "Співвідношення людина-світ"

Підпитання : "Що лежить в основі буття?". В пошуках відповіді на дане питання поступово формуються 2 основні підходи: матеріалізм та ідеалізм. Матеріалізм - це філософський підхід в межах якого висловлюється думка про те, що в основі всього сущого лежить деяке матеріальне начало(Ф.Мілетський - вважав що вода, Геракліт - вогонь, Анаксимен - повітря, Анаксимандр - "апейрон"-дещо середнє між водою та повітрям). Наступний підхід - ідеалізм. Ідеалізм - це філософ.підхід в межах якого висувається думка про те, що в основі всього сущого лежить деяке ідеальне начало(Піфагор-число, середньовічні філософи-Бог, Гегель-абсолютний розум).

Дуалізм - філософська парадигма для якої характерне уявлення про те, що в основі всього сущого лежить 2 начала:матеріальне та ідеальне(Арістотель-матерія та форма, Р. Декарт-свідомість і тіло).

- "Чи здатен світ змінюватись та розвиватися? Чи існують в світі рух та розвиток?"

Метафізика - це філософське вчення в межах якого висловлюється думка про те, що світ є статичним, незмінним. Пізніше, що світ змінюється, але циклічно. Діалектика - це філософ.вчення в межах якого лежить уявлення про те, що в світі існує рух та розвиток, який має лінійний, неповторний характер. Погляди метафізиків та діалектиків поєднує Гегель. Зобразив розвиток як висхідну спіраль, де водночас на кожному етапі розвитку з'являється щось нове.

- "Чи здатна людина пізнавати оточуючий світ?"

Агностицизм - це філософ.підхід для якого є характерним уявлення про те, що людина взагалі не здатна пізнавати навколишній світ. Гностицизм - уявлення про те, що людина здатна пізнавати світ до кінця. Скептицизм - філософ.підхід в межах якого висловлюється думка, що людина може пізнавати світ, але частково.

Особливості філософського пізнання та його методологія.

Пізнання - вища форма відображення об'єктивної дійсності, процес вироблення дійсних знань. Спочатку пізнання було однією із сторін практичної діяльності людей, поступово в ході історичного розвитку людства пізнання стало особливою діяльністю. У пізнанні виділяють два рівні: чуттєве пізнання, здійснюється за допомогою відчуття, сприйняття, уявлення(сенсуалізм), і раціональне пізнання, що протікає в поняттях, думках, висновках і фіксується в теоріях (раціоналізм). Розрізняють також буденне, художнє і наукове пізнання, а в рамках останнього - пізнання природи і пізнання суспільства. Учасниками цього процесу є суб'єкти й об'єкти пізнання, а кінцевим результатом - знання.

Одна з важливих особливостей пізнання полягає в його організованості і використанні цілого ряду методів дослідження. Під методом при цьому розуміється сукупність прийомів, способів, правил пізнавальної, теоретичної та практичної, перетворюючої діяльності людей. Дослідження методів пізнання і практичної діяльності є завданням особливої дисципліни - методології.

  • 1. Всезагальні філософські методи, сфера застосування яких найбільш широка. До всезагальних належать філософські методи: метафізика, еклектика, софістика, діалектика в її ідеалістичному та матеріалістичному різновидах.
  • 2. Загальнонаукові методи, що знаходять застосування у всіх або майже у всіх науках. І своєрідність і відмінність від загальних методів в тому, що вони знаходять застосування не на всіх, а лише на певних етапах процесу пізнання. В емпіричному пізнанні: спостереження, порівняння, експеримент. В теоретичному пізнанні - ідеалізація, формалізація. Методи що використовуються і на емпіричному і на теоретичному рівнях - аналіз,синтез,дедукція,індукція,тощо.
  • 3. Спеціальні методи, характерні для окремих наук або областей практичної діяльності. Це методи хімії або фізики, біології чи математики, методи металообробки або будівельної справи.
  • 4. Нарешті, особливу групу методів утворюють методики, що представляють собою прийоми і способи, що виробляються для вирішення якоїсь особливої, часткової проблеми. Вибір вірної методики - важлива умова успіху дослідження.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші