Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інші цінні папери акціонерного товариства

Облігація - цінний папір, що свідчить про внесення її власником коштів і підтверджуюче зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ній термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами їхнього випуску).

Облігації випускаються з наступних причин:

 • o спосіб залучення додаткового капіталу без зменшення існуючих часток акціонерів;
 • o можливість одержати капітал при більш низьких відсотках, чим налають банки й інші фінансові джерела;
 • o забезпечення довгострокового надання фіксованого відсотка;
 • o ефективна і доступна форма одержання кредиту безпосередньо в потенційних кредиторів;
 • o розширення і розмаїтість кредитних ресурсів Товариства;
 • o установлення кредитного рейтингу Товариства, що свідчить про рівень його кредитоспроможності (платоспроможності).

Облігації можуть бути іменними та на пред'явника, процентними й безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються й з обмеженим колом обігу.

Відповідно до чинного законодавства акціонерні товариства можуть випускати облігації тільки після повної оплати усіх раніше випущених акцій. При цьому сума випущених облігацій не може перевищувати 25% від розміру статутного фонду. Для усіх без винятку видів підприємств не допускається випуск облігацій для формування і поповнення статутного фонду емітента, а також для покриття збитків, зв'язаних з його господарською діяльністю.

Вексель - безумовне грошове зобов'язання однієї сторони сплатити іншій стороні визначену суму грошей у визначеному місці й у визначений термін.

Вексель являє собою універсальний фінансовий інструмент, використовуваний як зручний засіб оформлення кредитно-розрахункових відносин. Вексельне звертання прискорює розрахунки і розширює можливості кредитування.

Вимоги, що висуваються до передані акцій

Вільна передача акцій

Прості іменні акції відкритих акціонерних товариств, випущені в процесі приватизації, підлягають вільному звертанню, тобто акціонери можуть розпоряджатися своїми акціями без обмежень. Вони можуть продавати, або іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Емітентам забороняється встановлювати не передбачені законодавством обмеження щодо відчуження акціонерами відкритих акціонерних товариств акцій, придбаних у процесі приватизації.

Перехід і реалізація права власності на іменні акції

Право власності на іменні акції, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування акцій на рахунок власника в зберігача цінних паперів і підтверджується випискою з рахунка в цінних паперах, що зберігач зобов'язаний надати власникові акцій.

Іменні акції, випущені в документарній формі, передаються новому власникові шляхом повного індосаменту (передатного напису). Підтвердженням права власності на іменні акції в документарній формі є бланк цінного папера - сертифікат акцій.

Права на участь у керуванні, одержання дивідендів тощо, що випливають з іменної акції, можуть бути реалізовані власником акції з моменту внесення змін до реєстру акціонерів Товариства.

Реєстр акціонерів

Реєстр акціонерів - являє собою перелік акціонерів (власників іменних цінних паперів) і номінальних власників, складений на визначену дату і який є одним з основних корпоративних документів Товариства. Він дає можливість ідентифікувати акціонерів, кількість, номінальну вартість і вид приналежних їм акцій. Власники акцій здобувають статус акціонера і всі зв'язані з цим права лише після внесення відповідної інформації до реєстру акціонерів.

Реєстр акціонерів ведеться з метою всебічного і повного забезпечення прав акціонерів і відстеження звертання випущених акцій.

З погляду емітента, правильна і незалежна реєстрація прав власності на акції служить способом залучення як внутрішнього, так й іноземного капіталу. Наявність ефективної системи реєстрації власників іменних цінних паперів, з погляду потенційного інвестора, є гарантією його корпоративних прав.

Здійснювати діяльність по веденню реєстру акціонерів може:

o емітент

Має право вести власним реєстр, якщо кількість власників іменних цінних паперів не перевищує 500 і при наявності дозволу на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

o реєстратор

Суб'єкт підприємницької діяльності, що має дозвіл на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку . Ведення реєстру власників іменних цінних паперів є для реєстратора винятковим видом його діяльності, що не може сполучатися з іншими видами діяльності, крім депозитарної.

Основні функції, виконувані реєстратором, полягають у здійсненні наступних видів діяльності:

 • o формування системи реєстру акціонерів (власників іменних цінних паперів) - поетапне внесення в систему реєстру інформації про емітент і випущених ним акціях, власниках і приналежних їм акціях;
 • o внесення змін у систему реєстру акціонерів і коректування даних щодо зареєстрованих у системі реєстру осіб;
 • o надання емітентові послуг, зв'язаних з реєстраторською діяльністю:
 • - допомога в підготовці і проведенні Загальних зборів акціонерів;
 • - нарахування і виплата дивідендів;
 • - надання консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів і облікових прав власності на них.

Доступ до системи реєстру обмежується навкруги осіб, що мають право одержувати цю інформацію. Такими особами є:

 • o емітент;
 • o зареєстровані фізичні і юридичні особи;
 • o державні органи й установи в межах наданих їм повноважень, передбачених чинним законодавством.

Емітент має право одержувати всю інформацію, що утримується в системі реєстру, але не має право її розголошувати.

Зареєстровані особи мають право на одержання інформації щодо свого особового рахунка. Вони не мають права на одержання інформації про інших власників і приналежних їм акціях.

Доступ державних органів і установ до системи реєстру здійснюється відповідно до діючого законодавства на підставі письмового запиту, підписаного керівником і завіреного печаткою цього органа. Уповноважені особи державних органів і установ мають право на одержання інформації із системи реєстру в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

Всім іншим особам доступ до інформації, що утримується в системі реєстру, забороняється.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші