Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз впливу зміни швидкості обороту товарних запасів на обсяг фінансових витрат торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив зміни на фінансові витрати, пов'язані з формуванням товарних запасів, зміни швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства.

Таблиця

Показники

1-й рік

2-й рік

Товарооборот за цінами закупівлі, тис. грн

36430

41670

Товарні запаси за цінами закупівлі, тис. грн

5500

5900

Відсоткова ставка за користування кредитом на закупівлю товарів, %

16,2

18,2

Розв'язок

Визначимо швидкість обороту товарних запасів (коефіцієнт оборотності товарних запасів).

т ТЗ

де ТОзак - обсяг товарообороту в цінах закупівлі; 73^ - середні товарні запаси.

Розрахувати швидкість обороту товарних запасів для першого та другого періодів.

„,Л 36430

ш1 = ~5500 = Р

Ш0тз, = = 7,06 раза. т2 5900

Для розв'язання цієї задачі фінансові витрати (ФВ)

обчислюються за такою формулою:

^п ТОзак -% ФВ =-,

де % - відсоткова ставка за користування кредитом.

Зміна фінансових витрат за рахунок зміни товарообороту розраховується за формулою:

АФИ _ (41670 - 36430) 0,162 АФВАТОзт-~шдт11----бД--т тис. грн,

де АТОзак - абсолютний приріст товарообороту в цінах закупівлі;

%! -відсоткова ставка за користування кредитом у 1-му періоді;

Ш0тзх - швидкість обороту товарних запасів за 1-й період.

Зміна фінансових витрат за рахунок зміни відсоткової ставки за користування кредитом визначається за формулою;

ТОзак2-А% 41670.(0,182 - 0,162) іпґо

ЛФЛДо/о =-?-=-—-= 125,8 тис. грн,

лл Ш0тзх 6,62 И

де ТОзак 2 — обсяг товарообороту в цінах закупівлі у 2-му періоді; д% -абсолютний приріст відсоткової ставки за користування кредитом.

Зміна фінансових витрат за рахунок зміни швидкості обороту товарних запасів.

АФВ - ТОзак2' %і ГОм*2 ' °/о2 41670 ■ 0,162 41670 0,162 шотз- Ш0т3і Ш0тзх = 7,06 6,62

= -7 ІД тис. грн,

де %2 — відсоткова ставка за користування кредитом у 2-му періоді;

Ш0тз2 — швидкість обороту товарних запасів за 2-й період. АФВзаг = 128^ +125,8+(-712) = 182,8 тис. грн.

Результати розрахунків можна оформити у вигляді таблиці.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

Абсолютний приріст

1. Товарооборот за цінами закупівлі, тис. грн

36430

41670

5240

2. Відсоткова ставка за користування кредитом на закупівлю товарів, %

16,2

18,2

2

3. Коефіцієнт оборотності товарних запасів, рази

6,62

7,06

0,44

4. Фінансові витрати, тис. грн

891

1073,8

182,8

5. Зміна фінансових витрат за рахунок зміни:

5.1. Товарообороту за цінами закупівлі, тис. грн

128,2

5.2. Відсоткової ставки за користування кредитом на закупівлю товарів, тис. грн

125,8

5.3. Коефіцієнта оборотності товарних запасів, тис. грн

-71,2

Аналіз динаміки та структури операційних витрат торговельного підприємства

Проаналізувати динаміку і структуру операційних витрат торговельного підприємства за звітний період на основі даних таблиці.

Таблиця тис. грн

Показники

1-й період

2-й період

і1 - Вартість реалізованих товарів за цінами закупівлі

5227,5

5894,4

2. Витрати на перевезення

21,8

30,3

2.1. Пов'язані із закупівлею товарів у постачальників

15,4

25,6

2.2. Пов'язані із реалізацією товарів споживачам

6,4

4,7

3. Витрати на оплату праці (крім матеріальної допомоги)

390

485

3.1. Управлінського персоналу

156,5

218,9

3.2. Торгово-оперативного і допоміжного персоналу

233,5

266,1

4. Матеріальна допомога працівникам

4

4,6

Закінчення табл.

Показники

1-й період

2-Й період

5. Витрати на оренду і утримання основних засобів

70

94

5.1. Виробничого призначення

57

66,8

5.2. Загальногосподарського призначення

13

27,2

6. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів і нематеріальних активів

34

40,8

6.1. Виробничого призначення

28,7

33

6.2. Загальногосподарського призначення

5,3

7,8

7. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт і витрати на поточний ремонт основних засобів

11

13,8

7.1. Виробничого призначення

10

їй

7.2. Загальногосподарського призначення

1

2,5

8. Знос і утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів для потреб торгово-оперативного і допоміжного персоналу

10,1

7,6

9. Витрати на зберігання, підсортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів

35,5

28,6

10. Витрати на рекламу

203

28,4

11. Втрати товарів у межах норм природного убутку

16

20

12. Витрати на тару

15,5

22,9

13. Відрахування на соціальні заходи

143,1

178,0

13.1. Управлінського персоналу

57,4

80,3

13.2. Торгово-оперативного і допоміжного персоналу

85,7

97,7

14. Витрати, пов'язані із забезпеченням нормативних умов праці

5,1

3,8

15. Витрати на утримання касового господарства

3,5

4,6

16. Витрати, пов'язані з управлінням торговельним підприємством

35,2

56,7

16.1. Оплата послуг зв'язку

16,5

29,7

16.2. Передплата друкованих видань

0,6

0,3

16.3. Оплата консультативно-інформаційних послуг

9,1

3

16.4. Витрати на службові відрядження

1,7

0

16.5. Представницькі витрати

0

11,8

16.6. Інші управлінські витрати

7,3

П,9

17. Безнадійна дебіторська заборгованість

16

19,6

18. Збитки від знищення запасів

9,3

0

19. Визнані штрафи, пені

2,8

0

20. Інші витраіи, пов'язані з операційною діяльністю

1,6

3,7

Товарооборот, тис. грн

6970

9210

і Показники

Алгоритм розрахунку

Обсяг, тис. грн

1 -й період

2-й період ___

11. Собівартість реалі 1 зованих товарів,

Іу т.ч.

п.І+п.2.2

5227,5+15,4=5242,9

5894,4+25,6=5920

11.1. Витрати обігу, 1 пов'язані із закупів-I лею товарів

п.2.1

15,4

25,6

12. Адміністративні * витрати

п.3.1+п.5.2+п.6.2+ +п.7.2+п. 13.1 +п. 14+п. 16

156,5+13+5,3+1+57,4+ +5,1+35,2=273,5

218,9+27,2+7,8+2,5+80,3+ +3,8+56,7=397,2

ІЗ. Витрати на збут

п.2.2+п.п.3.2+п.5.1+ +п.6.1+п.7.1+п.8+ +п.9+п. 10+п. 12+п. 13.2+п. 15

6,4+233,5+57+28,7+ +10+10,1+35,5+20,3+ +15,5+85,7+3,5=506.2

4,7+266,1+66,8+33+11,3+ +7,6+28,6+28,4+22,9+97,7+4,6=

=571,7 _

/4. Інші операційні [витрати

п.4+п.11+п.17+п.18+п.19+п.20 і

4+16+16+9,3+2,8+1,6=49,7

4,6+20+19,6+0+0+3,7=47,9

Всього операційнії витрати (ОВ)

і

1

і і

---—---— І

С/в + АВ + ВЗ + ІОВ,

це С/е — собівартість

реалізованих товарів;

  • 4В - адміністративні витрати;
  • 33 — витрати на збут;

ЮВ — інші операційні витрати

5242,9+273,5+ +506,2+49,7=6072,3

5920+397,2+571,7+ +47,9=6936,8

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Обсяг, тис. грн

1-й період

2-й період

у т.ч. витрати обігу

ТЗВ+АВ+ВЗ+НВЛЦ,

де ТЗВ — транспортно-заготівельні витрати у складі собівартості реалізованих товарів (п. 1.1 розв'язку задачі); НВПЦ — нестачі та втрати від псування цінностей (п. 11 умови задачі — втрати товарів у межах норм природного убутку)

15,4+273,5+ +506,2+16=811,1

25,6+397,2+571,7+ +20=1014,5

Рівень операційних витрат, %

он

Рое =—100, ТО

де ТО - обсяг товарообороту

6О72-310О= 87,12о/о 6970

6936'8100 = 75,32о/о 9210

Рівень витрат обігу, %

Рео =—100 ТО

-^100 = 11,64% 6970

1014>5100 = 11,02о/о 9210

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші