Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Корпоративне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відносини учасників товариства

Як правило, організаційно-економічні відносини основних учасників корпорацій більш-менш чітко регламентується законодавчими актами і в окремих випадках внутрішньокорпоративними документами. В цілому економічна роль засновників та інших акціонерів, їх вплив на діяльність товариства чітко розписані в таких документах, як статут, положення про загальні збори акціонерів, їх представницькі органи. Іноді акціонерні товариства розробляють окремі положення про порядок роботи з акціонерами, які стосуються організаційних аспектів.

Особливо важливою є регламентація таких економічних відносин, які можуть суттєво вплинути на діяльність корпорації. Відповідно, чіткого трактування потребують способи набуття контрольного пакета акцій і купівлі значних пакетів, оскільки в умовах вільного руху акцій на ринках цінних паперів саме акціонерне товариство може й не знати про те, що їх контрольні чи блокуючі пакети перейшли в інші руки. Слід відзначити, що в Україні законодавчо ці питання недостатньо врегульовано. Тому в положенні необхідно внести вимоги до закупівлі пакетів, зокрема контрольного.

Необхідно також визначити поняття значної майнової угоди (значного правочину) в акціонерному товаристві, оскільки її кількісне вираження у кожному підприємстві буде різним і залежатиме від його розмірів. Звичайно, при цьому необхідно враховувати вимоги законодавства і визначити розміри значних угод для корпорації.

Важливим моментом є регулювання антиконкурентної діяльності всередині самого корпоративного підприємства. В законодавчій базі України не досить чітко сформульовані умови віднесення дій власників чи персоналу корпорації до конкурентних, тому у внутрішнокорпоративних положеннях це питання потрібно чітко визначити. З цією метою приймають документи про заборону конкурентної діяльності в акціонерному товаристві із занесенням до них певних вимог. Наприклад, члени керівних органів корпоративного підприємства не мають права без погодження наглядової ради або загальних зборів бути членами правління або управлінцями, які несуть персональну відповідальність в іншому господарському товаристві, крім тих, які створені цією корпорацією.

Конкурентними діями акціонерів і персоналу щодо акціонерного товариства можуть вважатися:

  • - навмисне поширення свідомо неправдивих відомостей, що можуть завдати шкоди діловій репутації акціонерного товариства та його майновим інтересам;
  • - закупівля структурними підрозділами, дочірніми та залежними підприємствами акціонерного товариства сировини і матеріалів за завищеними і реалізація продукції за зниженими цінами, якщо ця продукція є профільною для підприємства;
  • - розголошення комерційної таємниці, яку можуть використати конкуренти на шкоду акціонерного товариства;
  • - неправомірне збирання інформації, що містить комерційну таємницю акціонерного товариства;
  • - схиляння персоналу акціонерного товариства до розголошення інформації, що містить комерційну таємницю;
  • - використання товарних знаків акціонерного товариства підприємствами, у яких особа - член персоналу цього акціонерного товариства має частку власності, або перебуває у трудових відносинах;
  • - схиляння до бойкоту акціонерного товариства інших юридичних осіб - контрагентів з господарської діяльності;
  • - схиляння до розриву договорів з акціонерним товариством. Не можна однозначно стверджувати, що необхідно розробляти окремо

положення про заборону конкурентної діяльності, його можна внести окремим розділом наприклад, у Положення про персонал та ін.

Необхідним також є застосування системи відповідальності учасників-ме-неджерів. Важливе місце займають, наприклад, документи про відповідальність посадових (афілійованих) осіб перед корпорацією і акціонерами. У положеннях корпорації необхідно перш за все визначити поняття "посадові особи". Такими, як правило, є особи, наділені організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими повноваженнями для здійснення діяльності акціонерного товариства. Насамперед це голова та члени наглядової ради товариства, голова та члени правління товариства, голова ревізійної комісії товариства, посадові особи адміністрації товариства, що виконують функції, передбачені певними пунктами відповідних положень.

У такі положення закладаються вимоги щодо сумлінності посадових осіб при здійсненні своїх службових обов'язків, взяття на себе встановлених обмежень щодо недопущення дій, які можуть призвести до використання їх службового становища та пов'язаних з ним можливостей, а також можливостей товариства і його авторитету, в особистих, групових чи інших інтересах, що суперечать інтересам цього товариства. Визначаються форми встановлених обмежень, особливості компетенції.

Регламентується отримання винагород, у тому числі від сторонніх осіб і організацій, подарунків, пільг від юридичних і фізичних осіб за використання свого службового становища. Наприклад, у деяких випадках посадовим особам можуть заборонити укладати парі, робити ставки на іподромах та брати участь у інших азартних іграх грошового чи іншого майнового характеру, якщо це потягне за собою порушення інтересів корпорації, використовувати в особистих, групових чи інших неслужбових цілях надані їм для здійснення своїх обов'язків приміщення, засоби транспорту і зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, якщо це не передбачено договором і внутрішніми нормативними актами акціонерного товариства і завдає йому збитків, використовувати не передбачені внутрішніми нормативними актами товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна.

Визначається також відповідальність за порушення, передбачена законодавством України та іншими внутрішніми нормативними актами корпорації. При цьому рішенням загальних зборів акціонерів посадові особи, які здійснили порушення можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної і кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

У цілому наведені положення не вичерпують усіх відносин акціонерів, посадових осіб, і їх можна розширювати, регламентуючи більший чи менший обсяг функцій менеджменту та інших працівників, стосунки акціонерів з корпорацією.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші