Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділова українська мова
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційні документи

 • 1. Положення.
 • 2. Статут.
 • 3. Інструкція

Це документи, що закріплюють функції, обов'язки та права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами, правилами та інструкціями.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ - правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), які їм підпорядковуються.

Положення можуть бути як типовими, так і індивідуальними. Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств складаються на базі типових і затверджуються керівниками цих установ. Типові положення розробляються для системи установ підприємств і затверджуються вищими органами управління.

Такі правові акти розробляються висококваліфікованими спеціалістами. Цьому передує велика робота з вивчення різноманітних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.

Положення мають такі реквізити:

 • 1) Герб;
 • 2) назва відомства, організації, структурного підрозділу;
 • 3) гриф затвердження;
 • 4) назва виду документа (положення);
 • 5) місце видання;
 • 6) дата; 7)індекс;
 • 8) заголовок до тексту;
 • 9) текст;
 • 10) підпис;
 • 11) відмітка про погодження.

Текст положення має свою структуру і складається з таких розділів:

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Основні завдання.
 • 3. Функції.
 • 4. Права та обов'язки.
 • 5. Керівництво.
 • 6. Взаємовідносини, зв'язок.
 • 7. Майно і кошти.
 • 8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.
 • 9. Реорганізація і ліквідація.

У першому розділі визначається мета створення підприємства, установи, організації або їхніх структурних підрозділів, головні завдання, функціональні зв'язки з іншими організаціями і т. ін.

У другому - наводяться дані про основні та обігові кошти, порядок придбання власності, амортизаційні відрахування та їхнє призначення, прибуток, відрахування на преміювання робітників і службовців, житловий фонд, службові приміщення, порядок розпоряджання надлишками невикорис-товуваних обігових коштів.

В останніх розділах регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, визначаються завдання щодо якості вироблюваної продукції.

Залежно від специфіки діяльності органів можуть відображатися: хід капітального будівництва, винахідництво і раціоналізаторство; стан матеріально-технічного забезпечення; трудовий режим; порядок розподілу житлової площі; організація соціального страхування; оплата кредитів та ін.

Визначається також правовий статус тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. п.

Наводимо зразок положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Президент Національної Заступник міністра освіти Академії наук України України _Б.Є. Патон _В.П. Гондюл

 • (підпис, печатка) {підпис, печатка)
 • 15 травня 1994 р. 15 травня 1994 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Національний атестаційний комітет України з неруйнівного контролю

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2. СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 • 3. СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ І ФУНКЦІЇ
 • 4. ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
 • 5. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
 • 6. ФІНАНСОВІ ЗАСОБИ І МАЙНО
 • 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СКЛАВ:

Заступник Голови НАК-78 Держстандарту України, Голова Українського товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики,

професор (підпис) В.О. Троїцький

Статут

СТАТУТ - юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні. Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і затверджується вищою установою, якій підпорядковується ця організація.

Статути після затвердження їх підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України. Лише після реєстрації новостворена організація може розпочинати свою діяльність.

Реквізити статуту:

 • 1) гриф затвердження вищою установою чи органом управління;
 • 2) назва виду документа (статут);
 • 3) заголовок;
 • 4) текст;
 • 5) відмітки про погодження та реєстрацію;
 • 6) дата.

Статут є основою для розробки положення. Структура тексту статуту:

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Мета і завдання діяльності.
 • 3. Функції.
 • 4. Створення й використання коштів. Майно підприємства.
 • 5. Управління.
 • 6. Створення та використання пайового фонду.
 • 7. Членство. Права й обов'язки.
 • 8. Звіт, звітність і контроль.
 • 9. Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.
 • 10. Реорганізація та ліквідація.

Статути є основою діяльності керівних громадських, кооперативних організацій, спортивних добровільних товариств, радгоспів, колгоспів.

Статути господарських організацій мають свої особливості. В цих статутах визначаються порядок вступу в організацію, права та обов'язки її членів, органи управління, порядок виборів, оплати членських внесків та ін.

Статут орендного підприємства визначає: мету і завдання підприємства, виробничо-господарську діяльність, утворення і використання коштів, створення і використання пайового фонду, членство у підприємстві, відповідальність працівників, органи самоврядування, права й обов'язки загальних зборів орендарів, права й обов'язки дирекції, права й обов'язки директора, відповідальність органів самоврядування і їхніх членів, прийняття ухвал і передавання повноважень.

Статут про заснування малого підприємства визначає: засновників - юридичних осіб, громадян, із зазначенням, чи підприємство є заново створеним, чи виділеним із складу діючого; завдання і функції підприємства; майно підприємства; управління підприємством; організацію і оплату праці; звіт, звітність і контроль; зовнішньоекономічну діяльність: реорганізацію і припинення діяльності підприємства.

Статут колективного підприємства, статут товариства з обмеженою відповідальністю, статут акціонерного товариства складаються за тією самою схемою, що й попередні. Гриф "ПОГОДЖЕНО" пишуть у лівому куті документа великими літерами, великими літерами у правому куті пишуть і слова "СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО" за таким зразком:

ПОГОДЖЕНО СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО

_ реєстраційний номер_

(назва вищої організації, прізвище. Ухвалено на загальних зборах

ініціали керівника) трудового колективу.

и_"_199_р. Протокол №_від

Далі посередині пишуть назву документа "СТАТУТ", нижче зазначають назву підприємства*

Примітка. Рубрикація для статуту обов'язкова; нумерують не лише розділи, а й пункти у межах кожного розділу.

Для текстів ділових документів властиві стандартні печатки і закінчення.

Наводимо зразок статуту:

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Свідоцтво номер 84349 Загальними зборами учасників

Реєстраційний номер 624/11 товариства з обмеженою

З березня 1999 р. відповідальністю "ІНЖЕНЕРНО-

Завідувач бюро координації, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

контролю, державної реєстрації Протокол № 7

господарських формувань від 20 лютого 1999 року

І об'єднань громадян Голова зборів учасників

економічного управління

виконкому Львівської міської

ради народних депутатів

_Є. Пограничний______М. Ревчук

СТАТУТ

дочірнього підприємства "ПРОМІНЬ-ЛЬВІВ" при товаристві з обмеженою відповідальністю "ІНЖЕНЕРНО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

м. Львів

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 • 3. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
 • 4. ЗВІТНІСТЬ, ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
 • 5. ПОСТАЧАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ
 • 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
 • 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші