Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Розвиток інвестиційних процесів у всіх сферах діяльності є необхідною умовою ефективної організації господарювання в ринковій економіці. Забезпечення належного управління інвестиціями базується на використанні новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань інвестиційного аналізу, зокрема з оцінки ефективності та привабливості інвестиційних проектів та інвестиційних операцій з фінансовими інструментами.

Інвестиційний аналіз надає інформаційну базу для ухвалення рішень щодо включення проектів в інвестиційний портфель, структури джерел його фінансування, доцільності інвестування в різних умовах, забезпечуючи тим самим підвищення ефективності інвестиційної діяльності на рівні функціонування окремих суб'єктів господарювання, так і на регіональному або національному рівнях економічної системи в цілому.

В цих умовах зростає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, що опанували сучасну методологію та інструментарій розробки проектно-кошторисної документації, аналізу, впровадження та управління інвестиціями з врахуванням мінливості інвестиційного середовища, багатоплановості інвестиційних завдань, ефектів від впровадження інвестицій, широкого діапазону можливих джерел та форм фінансування інвестиційних проектів.

Навчальний курс "Інвестиційний аналіз" вивчає сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити ефективний інвестиційний проект та визначити оптимальні параметри його реалізації в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, сформувати оптимальний портфель інвестицій.

Даний курс відноситься до нормативних фахових дисциплін у складі навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей "Банківська справа".

Мета дисципліни: вивчення теоретико-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання дисципліни:

 • - з'ясування засад організації інвестиційного аналізу на підприємстві;
 • - ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу;
 • - оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.

Предметом навчальної дисципліни є інвестиційні проекти і методологія їх аналізу.

Логіка курсу витримана у відповідності до основних етапів інвестиційного проектування. Зміст дисципліни зумовлений її місцем в навчальному плані підготовки бакалаврів та міжпредметними зв'язками з іншими курсами. Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів "Фінанси", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємств", "Мікроекономіка", "Гроші та кредит", "Інвестування", і тісно пов'язана з іншими навчальними дисциплінами, зокрема, такими як "Економічний аналіз", "Портфельне інвестування", "Банківське інвестиційне кредитування".

Програмою дисципліни передбачено формування у студентів відповідних фахових знань та навичок.

Після завершення вивчення курсу студент повинен знати:

 • - основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів за основними ознаками;
 • - порядок підготовки проектно-кошторисної документації, зокрема, складання бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування проекту;
 • - особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту;
 • - принципи організації бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;
 • - методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;
 • - основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості альтернативних проектів;
 • - особливості аналізу ризиковості інвестиційних проектів та методики кількісної оцінки ризиковості інвестиційних проектів;
 • - методи аналізу та оптимізації портфеля інвестицій. На основі отриманих знань студент повинен вміти:
 • - розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій, зокрема, аналізувати та складати фінансовий план інвестиційного проекту;
 • - здійснювати розрахункове обґрунтування ефективності інвестиційних проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній практиці;
 • - здійснювати аналіз беззбитковості;
 • - здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;
 • - здійснювати оцінку маркетингової стратегії, доцільності використання технології, екологічної безпеки, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості проекту;
 • - приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизначеності, ризику, обмеженості ресурсів, наявності альтернативних проектів з різними строками, умовами реалізації та джерелами фінансування;
 • - застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для обґрунтування ефективності інвестиційних проектів і їх оптимізації.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій та практичних занять. Певна частина програмного матеріалу має бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розрахунково-аналітичних завдань, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки, загального та індивідуального характеру.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші