Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (3)

За даними таблиці обґрунтувати необхідну чисельність працюючих на підприємстві на плановий період.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й

період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Чисельність персоналу усього, осіб

10

11

11

13

Чисельність адміністративного персоналу, осіб

3

4

4

4

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

2

Необхідне збільшення чисельності адміністративного персоналу в зв'язку з введенням нових посад, осіб

1

Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв'язок

_ 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту (ТпрТО):

_ / ТОзв /28

ТпрТО = "-д1 —^—100 -100 = "-Л—100 -100 = 11,83%, V ТОбаз V 20

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п - кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту чисельності оперативного персоналу(7>і/^/ото/і):

ТщНтоп = п-Чт0Пзв 100 -100 = з|(13"4)100 -100 = 8,74%, уЧтоп6аз 1|(10-3)

де Чтопзв —чисельність торгово-оперативного персоналу звітного періоду (останній період); Чтоп6аз -чисельність торгово-оперативного персоналу базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кел=ЇШ2!™- = -^1 = 0,74%. ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту чисельності торгово-оперативного персоналу на плановий період (ТпрЧтопщ):

ТпрЧтопм = ТпрТОпл • Кел = 2 • 0,74 = 1,48%,

де ТпрТОт -темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок планової чисельності оперативного персоналу (Чтоппп):

г*.. (Ш + ТпрЧтопт) ,,(100 + 1,48) ,Л ^

Чтоппд=Чтопзв--±--"¿ = (13-4)*-'—^яІОосіб.

  • 100 100
  • 6. Розрахунок планової чисельності адміністративного персоналу (Чадмт):

Чадм^ =4 + 1=5 осіб,

7. Розрахунок загальної планової чисельності (Чзагщ):

¥30^=10+5 = 150^6.

Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання середньої заробітної плати

За даними таблиці спрогнозувати фонд оплати праці торговельного підприємства на основі коефіцієнта еластичності зміни його обсягу залежно від прогнозованої зміни товарообороту.

Таблиця

Показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Фонд оплати праці, тис. грн

5

5,8

5,5

5,9

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

12,01

Яким повинен бути темп приросту товарообороту підприємства, якщо стратегічною метою визнано зростання середньої заробітної плати на, %

15

Чисельність працюючих залишиться без змін. Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв'язок

  • 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту
  • (ТЬрТО ):

_ І ТОчл /5х"

ТпрТО = "-1-^^100-100 = 4-1 —100-100 = 11,83%, УТОбаз Ш

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п - кількість досліджуваних періодів.

  • 2. Розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці
  • (ТпрФОП)-.

ТпрФОП = m-i Ф0Пзв 100 _ 100 = 4-і/Мюо -100 = 5,55%, * ФОПбаз V 5

де ФОПзв - фонд оплати праці звітного періоду (останній період); ФОПваз - фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОПы):

ТпрФОПm = TnpTOm -Кел = 2,01 ■ 0,47 = 5,63%,

де ТпрТО„я -темп приросту товарообороту на плановий період.

5. Розрахунок фонду оплати праці (ФОП^:

ЛЛгг (Ш+ТпрФОИЛ ,Л(100+5,63)

ФОП^ = ФОИй----^ = 5,9--— = 6Д mua гри.

m 39 100 100

6. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці, враховуючи зростання середньої заробітної плати (ФОП™06*):

фояГ=фоям^1Ж=6,2М±!2 = 7,1

тис. грн,

Де ЗП ~ зростання середньої заробітної плати.

7. Розрахунок необхідного приросту фонду оплати праці (ТпрФОПмо6х):

= (ФШГ іФ"М100 = ^9)100 = 21,5о/о. ^ мео6г ФОПх 5,9

8. Розрахунок необхідного темпу приросту товарообороту для формування необхідного обсягу фонду оплати праці (ТпрТОнео0х):

!і ^ ЪТО^.1**™-*-^ = 45,8о/0, -

Кел 0,47

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші