Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

 • 1. Ознайомитися із структурою клубу студентського самоврядування в університеті, написати стислу характеристику його діяльності.
 • 2. Ознайомитися з роботою студентського клубу з організації художньої самодіяльності і розробити план роботи на наступний рік.
 • 3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи), основною ідеєю якого е профілактика правопорушень серед студентів, та захистити його в ході проведення дослідження.
 • 4. Скористатися необхідними матеріалами для порівняльної характеристики соціального захисту молоді в Україні і Росії, оформити у вигляді наукового звіту.

Завдання до теми 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

 • 1. Ознайомитися з діяльністю міського притулку № 2, написати стислу характеристику щодо соціальної допомоги його мешканцям.
 • 2. Ознайомитися з діяльністю міського притулку № 2, написати стислу характеристику щодо соціальних відхилень у поведінці його мешканців.
 • 3. Провести наукове спостереження за роботою одного з міських центрів соціальної служби для молоді, представити у формі наукового звіту.
 • 4. Ознайомитися з роботою міського Молодіжного інформаційного центру, представити у формі наукового звіту.

Завдання до теми 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

 • 1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити розвиток загальної культури студентської молоді. Оформити у вигляді наукового звіту.
 • 2. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити розвиток професійно-етичної культури студентської молоді. Оформити у вигляді наукового звіту.
 • 3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи), основною ідеєю якого е прояви професійно-етичної культури майбутніх соціальних педагогів, і захистити його в ході проведення дослідження.
 • 4. Скласти перелік формальних та неформальних студентських молодіжних організацій в регіоні.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом.

 • 1. Явище, пов'язане з поновленням працездатності, отримало назву "ефект Сєченова". Згідно з дослідженнями І.М. Сєченова, для поновлення працездатності потрібна:
  • а) пасивна діяльність;
  • б) активна діяльність у вигляді зміни фізичної і розумової праці;
  • в) помірна діяльність.
 • 2. Психологічну форму успішного засвоєння інформації складають:
  • а) мотивація, пошук інформації та її запам'ятовування;
  • б) розуміння інформації та її запам'ятовування;
  • в) мотивація, пошук, розуміння, запам'ятовування, застосування та зміст інформації.
 • 3. Організація самостійної роботи студентів з книгою передбачає наявність у них такого комплексу умінь:
  • а) попередній швидкий перегляд всього змісту (відчуття та усвідомлення змістової сторони, її значущості), аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту;
  • б) помірне читання із зосередженням особливої уваги на головному, підкреслювання основного, аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або ж визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту;
  • в) попередній швидкий перегляд всього змісту (відчуття та усвідомлення змістової сторони, ЇЇ значущості), помірне читання із зосередженням особливої уваги на головному, підкреслювання основного, аналіз структури переказу (складання розгорнутого плану або ж визначення головних ідей, ключових питань — залежно від мети роботи), повторний швидкий перегляд всього змісту.
 • 4. Мета соціалізації полягає в тому, щоб:
  • а) оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому;
  • б) допомогти особистості вижити у суспільному потоці криз і революцій — екологічній, енергетичній, інформаційній, комп'ютерній тощо, оволодіти досвідом старших поколінь, зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому;
  • в) зрозуміти своє покликання, визначити власне місце у суспільстві, самостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення в ньому.
 • 5. Соціалізація розгортається у трьох взаємопов'язаних сферах, характерною особливістю яких є відтворення соціальних зв'язків особистості із зовнішнім світом:
  • а) діяльності, спілкуванні, самовизначенні;
  • б) спілкуванні, самосвідомості, організованості;
  • в) діяльності, спілкуванні, самосвідомості.
 • 6. Основні напрями соціалізації молоді здійснюються у процесі:
  • а) соціального виховання, соціальної адаптації;
  • б) соціальної освіти, соціального виховання, соціальної адаптації, соціальної роботи;
  • в) соціальної роботи, соціальної освіти.
 • 7. Основними складовими соціальної роботи є:
  • а) соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності;
  • б) соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація;
  • в) соціальна профілактика, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальна реабілітація з урахуванням відповідних умов життєдіяльності.
 • 8. З якою метою створено Український національний комітет молодіжних І дитячих організацій (УНКМО):
  • а) репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні;
  • б) координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представлення інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України;
  • в) координації діяльності громадських молодіжних і дитячих організацій України; представництво інтересів молодіжного руху України у відносинах з органами вищої державної влади України; репрезентації молодіжного руху України на міжнародному рівні?
 • 9. Які повноваження бере на себе система центрів соціальних служб для молоді:
  • а) надання соціальних послуг і соціальної допомоги молодим верствам населення;
  • б) участь у реалізації молодіжної політики;
  • в) участь у реалізації молодіжної політики та надання соціальних послуг і соціальної допомоги молодим верствам населення?
 • 10. Практична діяльність соціального педагога спрямована на виконання таких соціальних ролей:
  • а) роль експерта у постановці соціального діагнозу; роль адвоката, захисника інтересів та прав людини, сім'ї; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем;
  • б) роль державного діяча, який підтримує соціальні ініціативи громадян; роль людини, дії якої спрямовані на гуманні вчинки, на милосердя; роль організатора; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем; роль терапевта і наставника сім'ї, дітей;
  • в) роль посередника між дітьми і дорослими, між сім'єю і державними службами; роль людини, дії якої спрямовані на гуманні вчинки, на милосердя; роль організатора; роль конфліктолога; роль експерта у постановці соціального діагнозу; роль адвоката, захисника інтересів та прав людини, сім'ї; роль помічника клієнтів для розв'язання проблем; роль терапевта і наставника сім'ї, дітей; роль державного діяча, який підтримує соціальні ініціативи громадян.

Підсумкова оцінка:

низька — від 0 до 2 балів; задовільна — від 3 до 5 балів; добра — від 6 до 8 балів; висока — від 9 до 10 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль "Вступ до спеціальності**
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Завдання до Бали Додаткові бали Завдання до Бали Додаткові бали
першої теми 4 1 п'ятої теми 4 1
другої теми 4 1 шостої теми 4 1
третьої теми 4 1 сьомої теми 4 1
четвертої теми 4 1 восьмої теми 4 1
Тест рівня готовності 40 Дев'ятої Темі! 4 1
десятої теми 4 1
Контрольний тест з теорії 10
Всього 60 Всього 40
Сумарна кількість балів — 100

Шкала оцінювання:

 • 90—100 балів — відмінно (А);
 • 75—89 балів — добре (ВС);
 • 60—74 бали — задовільно (БЕ);
 • 35—59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (ГХ);
 • 1—34 бали — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (Г).

Т7Т7

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші