Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи і засоби навчання. Форми організації навчання. Урок в сучасній школі. Контроль, оцінка та облік навчальних досягнень учнів

Поняття про методи і засоби навчання

Термін "метод" походить від давньогрецького слова "методос", що в перекладі означає шлях, спосіб пізнання.

Методи навчання — це способи спільної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на розв'язання навчальних завдань. При цьому між способами діяльності вчителя (викладання) і способами діяльності учнів (учіння) існує тісний взаємозв'язок і взаємовідповідність.

У дидактиці вживається також поняття прийом навчання. Прийом — складова частина методу навчання. Кожний метод навчання реалізується за допомогою системи прийомів. Наприклад, проблемна бесіда (метод навчання) передбачає використання: а) різних прийомів створення проблемних ситуацій (демонстрація проблемного досліду, виконання завдання, результат якого суперечить наявним в учнів знанням, виявлення невідповідності життєвого досвіду науковим знанням у ході бесіди тощо); б) різних прийомів, які скеровують мислення учнів під час формулювання гіпотез (здогадів) про причину тієї суперечності, яка виникла в проблемній ситуації (прийом актуалізації необхідних знань, прийом аналогії тощо); в) різних прийомів перевірки гіпотез, висловлених учнями в ході бесіди (перевірка відповідності гіпотези основним теоретичним концепціям, експериментальна перевірка гіпотези).

У методі організації роботи учнів із підручником виділяються такі прийоми: конспектування, складання плану тексту, підготовка тез, цитування, складання анотації, рецензування, створення словника пройденої теми, побудова схематичної моделі тексту.

Для зручності аналізу й опису методи навчання класифікують. Залежно від того, який критерій покладено в основу їхнього розподілу на окремі групи, існують різні класифікації методів навчання.

М. А. Данилов і Б. П. Єсипов запропонували класифікацію методів за дидактичною метою. На їхню думку, якщо методи навчання є способами організації навчальної діяльності учнів, то їх можна поділити на такі групи:

  • 1. Методи набуття нових знань.
  • 2. Методи формування умінь і навичок.
  • 3. Методи застосування знань.
  • 4. Методи закріплення знань.
  • 5. Методи перевірки знань, умінь і навичок.

Ю. К. Бабанський запропонував організаційну класифікацію методів навчання. Оскільки, на його думку, будь-яка діяльність складається з трьох невід'ємних компонентів — мотивації, організації та контролю, то й методи навчання можна поділити на три групи:

  • 1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, заохочення й осудження, навчальні вимоги.
  • 2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні і практичні (аспект передачі і сприймання навчальної інформації); індуктивні і дедуктивні (логічний аспект); репродуктивні і проблемно-пошукові (аспект мислення), самостійної діяльності і роботи під керівництвом вчителя (аспект управління учінням).
  • 3. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: усний, письмовий, лабораторно-практичний, самоконтроль.

Класифікація методів навчання за джерелом знань

Однією з найбільш поширених у дидактиці є класифікація методів навчання за джерелом знань: словесні, наочні і практичні. У словесних методах джерелом знань є усне або друковане слово, у наочних — предмети, явища, наочні посібники, у практичних — практичні дії, спрямовані на одержання знань, вироблення умінь і навичок.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші