Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БАЛАНС

Баланс відображає фінансовий стан підприємства на певний момент часу (як правило, на кінець року).

Наведені нижче факти, з одного боку, впливають на інформацію про фінансовий стан, а з іншого, певним чином допомагають користувачам фінансових звітів:

 • o економічні ресурси, що контролюються - спрогнозувати здатність підприємств генерувати грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому;
 • o фінансова структура (структура джерел коштів) - спрогнозувати потребу в позиках, визначити розподіл майбутніх надходжень/вибуття грошових коштів, можливість залучення фінансових ресурсів у майбутньому;
 • o ліквідність (наявність коштів, достатніх для своєчасного погашення фінансових зобов'язань підприємства протягом даного періоду часу) і платоспроможність (наявність грошових коштів, достатніх для вчасного виконання фінансових зобов'язань підприємства упродовж більшого періоду) - спрогнозувати ймовірність своєчасного виконання фінансових зобов'язань.

Важливим фактором є також здатність підприємства адаптуватися до змін середовища, в якому воно здійснює свою діяльність.

Зміст балансу

Основними елементами Балансу є:

 • o активи;
 • o зобов'язання;
 • o капітал.

Балансове рівняння

Балансове рівняння

Актив слід класифікувати як оборотний актив, якщо він:

 • o буде проданий, буде утримуватися для продажу або споживання у звичайному ході нормального операційного циклу підприємства;
 • o утримується в основному з метою продажу або протягом короткострокового періоду та, як очікується, буде реалізований протягом дванадцяти місяців після дати балансу;
 • o є грошовими коштами або активом, що є еквівалентом грошових коштів, не обмеженим у використанні.

Наприклад: запаси, дебіторська заборгованість, передоплата, грошові кошти.

Всі інші активи класифікуються як необоротні. Наприклад: основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції.

Зобов'язання = Довгострокові зобов'язання + +Короткострокові зобов'язання

Зобов'язання слід класифікувати як короткострокове, якщо воно:

 • o буде погашене в ході звичайного операційного циклу підприємства;
 • o має бути погашене протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Наприклад: кредиторська заборгованість, короткострокові позики,

поточна частина довгострокової заборгованості, резерви.

Всі інші зобов'язання класифікуються як довгострокові.

Наприклад, довгострокова заборгованість за вирахуванням поточної частини.

Власний капітал включає в себе:

 • o випущений капітал;
 • o резерви;
 • o нерозподілений прибуток (непокриті збитки).

Форма балансу

Форма балансу відповідно до вимог МСБО-1 має включати, як мінімум, рядки з такими показниками:

 • o основні засоби;
 • o нематеріальні активи;
 • o фінансові активи (за винятком сум інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, торговельної та іншої дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів);
 • o інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі;
 • o запаси;
 • o торговельна та інша дебіторська заборгованість;
 • o грошові кошти та їх еквіваленти;
 • o торговельна та інша кредиторська заборгованість;
 • o податкові зобов'язання і активи відповідно до МСБО-12 "Податки на прибуток";
 • o резерви;
 • o довгострокові зобов'язання, на яку нараховуються відсотки;
 • o частка меншості;
 • o випущений капітал і резерви.

Додаткові рядки, заголовки і проміжні підсумки слід включити до форми Балансу, якщо це вимагається МСБО, або якщо це дозволить більш правдиво відобразити фінансовий стан підприємства.

Баланс може мати горизонтальну форму у вигляді двосторонньої таблиці (табл. 12.3):

Таблиця 12.3. Форма балансу горизонтальна

Форма балансу горизонтальна

Або вертикальну форму (табл. 12.4):

Таблиця 12.4. Форма балансу вертикальна

Форма балансу вертикальна

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші