Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Поведінка споживачів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кросворд

По горизонталі:

I. Учений, який у XIX ст. відкрив явище, яке отримало назву серійного засвоєння.

 • 3. Стійка набута схильність реагувати на певні явища певним чином, що зберігається протягом тривалого часу
 • 9. Нужда, що набула специфічної форми відповідно до культурного рівня та індивідуальності людини.
 • 10. Процес копіювання поведінки.

II. Механізм психологічного захисту, який характеризується переведення того, що не відповідає принципу реальності, у несвідоме.

 • 12. Процес повернення на більш ранню стадію розвитку.
 • 13. Світогляд, що формується останнім часом. Його прихильники стверджують, що в суспільстві приділяється дуже велика увага науці і технології, і погляд на поведінку як раціональне і впорядковане спрощує складний суспільний і культурний світ. Вони підкреслюють важливість символічного, суб'єктивного досвіду і формування поведінки свідомістю людини.
 • 16. Механізм психологічного захисту, що характеризується перенесенням власних переживань на об'єктивну реальність.
 • 17. Загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності (одн.).
 • 18. Ситуація купівлі.
 • 19. Спонукання, ефект якого залежить від психіки людини, її поглядів, почуттів, настрою, інтересів.
 • 20. Відносно стабільна і велика група людей з подібними інтересами, поведінкою, системою цінностей (стосовно соціального).
 • 24. Процес, у результаті якого витлумачується зміст сприйманого об'єкта (стимулу).
 • 27. Скорочена назва Тематичного Аперцепційного Тесту Мюррея.
 • 28. Різновид негативної поведінки споживача, що характеризується відмовою від споживання, яке є принципово можливим, але від якого споживач утримується з якихось причин.
 • 31. Використання продукту за прямим призначенням, для нової мети, для зберігання або складування.
 • 32. Жіночий архетип у чоловіків.
 • 35. Особлива форма психічної діяльності, що виявляється в спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.
 • 37. Прізвище австрійського ученого, лікаря психіатра, розробника психоаналітичної теорії мислення.
 • 39. Більш складна форма відтворення відбувається без повторного сприймання того, що відтворюється.
 • 41. Одна з умов успішного довільного запам'ятовування, що характеризується встановленням зв'язків між новим повідомленням та тим, що вже знаходиться в пам'яті.
 • 42. Група людей, які дотримуються певної системи цінностей, заснованої на їх загальному життєвому досвіді й становищі у суспільстві.
 • 43. Процес пам'яті, що є показником міцності запам'ятовування і водночас наслідком цього процесу. Раніше утворені тимчасові нервові зв'язки активізуються в корі великих півкуль головного мозку.
 • 46. Чоловічий архетип у жінок.
 • 48. Прізвище шотландського ученого-економіста, якого вважають засновником сучасної політекономії.
 • 49. Людина чи організація, різні за масштабом і сферою діяльності, які користуються товарами, послугами, ідеями.
 • 50. Специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких зумовлює позитивні або негативні емоції - радість, любов, гордість, сум, гнів, сором тощо.
 • 52. Форма довільного відтворення того, що запам'яталося; складна розумова діяльність, що включає в себе поетапне відтворення всіх обставин та умов, за яких відбувався процес запам'ятовування предмета або явища.
 • 53. Властивість сприйняття, уваги та запам'ятовування інформації.
 • 55. Сукупність основних цінностей, потреб і стереотипів поведінки, що сформувалися у результаті спільного життя людей, а також понять, які член суспільства засвоює в родині й різних соціальних інститутах.
 • 56. Найпростіша форма відтворення, що виникає при повторному сприйманні предметів.
 • 58. Дослідницьке маніпулювання незалежними змінними поведі-нкових актів з метою визначення ступеня їх впливу на залежні змінні при збереженні контролю над впливом інших, недосліджуваних параметрів.
 • 59. Метод збору первинної маркетингової інформації про досліджуваний об'єкт через спостереження за діями обраних груп людей в різних ситуаціях.
 • 60. Імперико-аналітичний метод, що задовольняє критерію наукового пізнання, та представляє поряд з моделюванням, багатомірними кількісними та якісними методами сучасну проективну та організаційну наукову методологію.

По вертикалі:

 • 2. Прізвище американського економіста та соціолога, автора соціологічної моделі поведінки споживачів.
 • 4. Він є не лише назвою, знаком, символом, які призначені для ідентифікації товарів, а також поєднанням враження, яке товар справляє на споживача, ставлення споживачів до товару, прихильності до нього, довіри та відданості йому.
 • 5. Потреба, що досягла такого рівня інтенсивності, що спонукає людину діяти в напрямку її задоволення
 • 6. Архетип - маска, яку носить людина, щоб задовольнити норми та порядки суспільства, метою якої є створення враження та іноді маскування сутності своєї особистості.
 • 7. Напрям в наукових дослідженнях, зародження постмодернізму, згідно з яким, незважаючи на широку поширеність споживчої діяльності, її слід вивчати в контексті людських взаємин.
 • 8. Напрям у психології, заснований Дж. Уотсоном, в основу якого була покладена теорія реакції на подразнюючий фактор. Його наукову основу склали дослідження навичок людей - автоматизованих дій, які сформовані завдяки багаторазовому повторенню.
 • 9. Галузь незрозумілих, не досить усвідомлених думок, почуттів, уявлень.
 • 14. Будь-яка розумова чи фізична діяльність, викликана стимулом.
 • 15. Фактор, що формує тип поведінки при прийнятті рішення про купівлю, що характеризується рівнем - ступенем особистої важливості або значимості товару для споживача, викликаним стимулами в конкретній ситуації.
 • 21. Спеціально розроблене оригінальне накреслення повного чи скороченого найменування фірми (чи групи її товарів).
 • 22. Співвідносне положення індивіда або групи в соціальній системі. Характеризує місце особистості в системі суспільних відносин, її діяльність в основних сферах життя і нарешті оцінку діяльності особистості з боку суспільства, що відбивають певні кількісні і якісні показники (зарплата, премії, нагороди, звання, привілеї), а також самооцінку, яка може збігатися або не збігатися з оцінкою суспільства або соціальної групи.
 • 23. Механізм психологічного захисту, що характеризується різними формами розрядки лібідо.
 • 25. Відчуття споживачем сумніву щодо правильності вибору після його здійснення.
 • 26. Процес, обернений запам'ятовуванню.
 • 29. Архетип, що складається з тваринних інстинктів, які людина наслідує від пращурів. Включає темне, неприємне, від якого слід позбавитися. Цей архетип людина частіше за все бачить не в собі, а шукає зовні.
 • 30. Процес отримання, опрацювання та запам'ятовування споживачем нових знань і досвіду.
 • 33. Одне зі значень товарної марки, що є відображенням індивідуальності і приваблює тих покупців, справжнє чи бажане самовідчуття яких відповідає образу, який створює марка.
 • 36. Колективна за своєю природою форма чи зразок, що зустрічається практично по всьому світу як складовий елемент міфів і в той же час є автохтонним індивідуальним продуктом несвідомого походження.
 • 44. Акт отримання бажаного об'єкта від будь-кого з пропозицією чого-небудь на заміну.
 • 45. Стадія процесу інформаційного опрацювання, що характеризується близькістю подразника до одного або кількох з п'яти почуттів людини.
 • 47. Укладання угоди між споживачем та продавцем, оформлення замовлення, оплата та отримання товару.
 • 51. Прізвище американського психолога, автора інструментальної теорії (оперантного) навчання.
 • 52. Цілеспрямований процес актуалізації наявних (тих, що зберігаються в пам'яті) знань або набуття їх із зовнішнього середовища.
 • 54. Властивість товару.
 • 57. Один з елементів шкали CAD, яка розроблена для оцінки орієнтації людей як споживачів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші