Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту

 • 3.1. Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту.
 • 3.2. Система техніко-економічних показників ефективності проекту.
 • 3.3. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту.
 • 3.4. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень.

Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту

У ринкових економічних умовах підприємства організовують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку і отримання прибутку. Також необхідною умовою розвитку виробничої сфери є безперервне удосконалення матеріально-технічної бази на основі впровадження новітніх досягнень науки та техніки.

Це стає реальним тоді, коли виробник має в своєму розпорядженні можливість систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами. Дана можливість ґрунтується на точних, своєчасних і економічно обґрунтованих розрахунках техніко-економічних показників роботи підприємства.

В інвестиційному аналізі ці розрахунки узагальнюються у вигляді техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Основною метою техніко-економічного обґрунтування проектів є вибір оптимального проектного рішення внаслідок порівняльного аналізу ряду варіантів.

В загальному випадку ТЕО проекту являє собою документ, в якому на основі системи показників та розрахунків доводиться ефективність інвестиційних рішень, передбачених інвестиційним проектом. В практиці інвестиційної діяльності ТЕО може розроблятися залежно від масштабів інвестицій в розгорнутій та стислій формі.

Типова форма ТЕО в розгорнутому вигляді рекомендована ДБН А.2.2.-3-2004 та є обов'язковою у разі інвестування у будівництво нових об'єктів та реконструкції діючих. Вона складається з таких розділів:

 • 1. Вихідні положення, в яких подається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції об'єкту виробничого призначення.
 • 2. Обґрунтування проектної потужності та проектної продукції, що буде там випускатись, попит на неї і її збут.
 • 3. Обґрунтування потреби робочих місць.
 • 4. Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання.
 • 5. Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір території для будівництва потужності чи об'єкта.
 • 6. Дані про інженерно-пошукові роботи.
 • 7. Оцінка впливів на навколишнє середовище.
 • 8. Схеми генплану та транспорту.
 • 9. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів.
 • 10. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.
 • 11. Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони праці.
 • 12. Можливі терміни будівництва.
 • 13. Основні положення з організації будівництва.
 • 14. Заходи щодо технічного захисту інформації.
 • 15. Основні рішення зі санітарно-побутового обслуговування працівників.
 • 16. Основні рішення з безпеки виробництва відносно виникнення вибухів та пожеж.
 • 17. Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.
 • 18. Техніко-економічні показники.
 • 19. Завдання на проектування.
 • 20. Обґрунтування ефективності інвестицій.
 • 21. Висновки та пропозиції.

Слід мати на увазі, що всі розділи ТЕО взаємопов'язані і їх розташування обов'язково відображає реальну послідовність їх розроблення.

ТЕО може складатися за скороченою, спрощеною формою, якщо необхідно довести доцільність обраного в проекті варіанту техніко-технологічного рішення порівняно з іншими можливостями.

Типова структура техніко-економічного обґрунтування передбачає:

 • - опис потреби в збільшенні потужностей виробництва, зміни технології або схеми виробництва;
 • - обґрунтування вибору технології, устаткування, схеми виробництва, будівельні рішення;
 • - розрахунки потреб виробництва в сировині, матеріалах, енергетичних і трудових ресурсах;
 • - економічні розрахунки за проектом;
 • - висновки і пропозиції, в яких наводиться загальна оцінка економічної доцільності і перспектив впровадження проекту.

Відмінність ТЕО від бізнес-плану інвестиційного проекту полягає в тому, що:

 • - як правило, ТЕО складається для проектів щодо впровадження нових технологій, процесів і устаткування на діючому підприємстві, тому аналіз ринку, маркетингова стратегія, опис підприємства і продукту, а також аналіз ризиків можуть бути відсутні;
 • - у ТЕО обов'язково наводиться інформація про причини вибору певних технологій виробництва та інших техніко-технологічних рішень, прийнятих в проекті, а також результати від їх впровадження та економічні розрахунки ефективності.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші