Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Література arrow Історія зарубіжної літератури XIX
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Курс "Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX ст." - передостання із гуманітарних дисциплін, яку вивчають студенти педуніверситетів незалежно від обраної ними форми навчання. Тому перед викладачем стоїть відповідальне завдання - залучити їх до скарбниці світової літератури XIX - початку XX ст., зацікавити неперевершеними творами цього періоду, пробудити бажання прочитати їх, осмислити і зміцнити підвалини духовності, моралі.

Програмою курсу передбачено:

 • o виявлення світового значення та особливостей розвитку зарубіжної літератури XIX - початку XX ст.;
 • o розкриття специфіки естетичних систем зазначеного періоду;
 • o характеристика художніх напрямів;
 • o аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвидатніших письменників;
 • o вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному процесі;
 • o засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми.

На вивчення курсу навчальними закладами відводиться різна кількість годин. Мінімальна кількість аудиторних годин - 130: 52 години - лекції, 34 години - практичні заняття, 44 години - самостійної роботи. На заочній формі навчання кількість годин значно зменшено. На лекції відводиться 14 годин, на практичні заняття - 8 години.

Дисципліну можна викладати і за кредитно-модульною системою. Компонування тем на модулі подано у робочій програмі для денної форми навчання. Результати діяльності студентів оцінюються за 100-бальною системою за такими формами контролю: поточний - виступ на практичному занятті (до 5 балів), ведення читацького щоденника (до 5 балів), вивчення творів напам'ять (до 5 балів), виконання домашніх індивідуальних занять (до 40 балів - кожне індивідуальне завдання оцінюється до 5 балів); тематичний (за модулем) контроль (тестування) - до 50 балів (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). Підсумковий контроль - виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали теоретичні теми і практично засвоїли їх. Усі оцінки виставляються у відомість.

За результатами поточного контролю та виконання домашніх індивідуальних завдань студенти, які отримали від 90 до 100 балів, можуть бути звільнені від підсумкового контролю та отримати оцінку "відмінно", від 80 до 90 балів - "добре", від 70 до 80 балів - "задовільно".

Для заочної форми навчання передбачається написання домашньої контрольної роботи за варіантами.

У результаті вивчення предмета студенти повинні вміти:

 • o вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей художніх творів зарубіжної літератури XIX - початку XX ст.;
 • o користуватися категоріальним апаратом літератури цього періоду;
 • o орієнтуватися в основних філософських концепціях світової літератури;
 • o усвідомлювати світобачення й світорозуміння перехідної доби (кінець XIX - початок XX ст.);
 • o розрізняти різні жанри художньої творчості й видів мистецтва;
 • o володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури у контексті даного періоду;
 • o збагачувати власну духовну культуру через самоосвіту.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XIX - початку XX ст. для стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І-IV рівня акредитації.

Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX ст.", варіанти "Робочої програми", перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс - побудований як аналіз одного окремого твору. Практичні заняття містять план, завдання для підготовчого періоду і список літератури. До них подані інструктивно-методичні матеріали. Тема практичних занять методично виправдана, оскільки сприятиме більш поглибленому засвоєнню тексту з метою кращого його розуміння, отримання естетичної насолоди від читання, конкретизації уявлення про творчість окремих митців. Практичні заняття передбачають теми, необхідні майбутньому вчителю в його педагогічній роботі, оскільки всі вони включені до шкільної програми. У цьому ж розділі подається тематика для СРС і методичні рекомендації до її виконання, домашня контрольна робота за варіантами і методичні рекомендації до її написання (для заочної форми навчання), коригуючі матеріали: тести, орієнтовні запитання для іспиту та заліку, критерії оцінювання знань студентів. Четвертий розділ - додатково-бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія.

Посібник стане в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів освіти.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші