Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Географія arrow Землеробство
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система сівозмін

Підвищення культури землеробства передбачає впровадження у виробництво заходів, що становлять науково обґрунтовану його систему. Серед них важливе значення мають правильні сівозміни, які є головною і незамінною її ланкою та посідають особливе місце за різноманітним сприятливим впливом на родючість ґрунту і врожайність сільськогосподарських культур. На основі сівозмін створюють системи удобрення, механічного обробітку ґрунту і захисту посівів від бур'янів, шкідників та збудників хвороб. Безсистемне проведення цих заходів, без врахування того, що вирощували на полі в попередні і що буде висіяне в наступні роки, призводить до низької ефективності й запущеності полів. У правильних сівозмінах краще виявляються об'єктивні закони землеробства, а їх дотримання дає змогу регулювати кругообіг елементів живлення рослин у сільському господарстві.

Сільське господарство Полісся має напрям зерно-льоно-картопле-тваринницький. На Полісся припадає 92-93% валового виробництва льону, 82-83% люпину, 55-56% жита, 46-47% картоплі, 21-22% ячменю. Серед зернових культур значне місце посідають жито і гречка, серед кормових - люпин. У південних районах польове господарство спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, пшениці, ячменю і зернобобових культур.

У господарствах з промисловим виробництвом картоплі частка її в структурі може становити до 20-25% при зменшенні посівів зернових і частково кормових культур.

Господарства, що спеціалізуються на виробництві яловичини, молока і вирощуванні нетелей, у структурі посівних площ під зернові виділяють 43-48%, картоплю - 8-12, льон-довгунець - 5-10 і під кормові - 34-40%.

У господарствах з виробництва молока і овочів, що розміщені, як правило, довкола великих міст, у структурі посівних площ зернові займають 28-32%, овочеві - 18-22 і кормові 45-50%. Вихід зерна з 1 га ріллі тут невеликий, але різко зростає вихід кормів і овочів.

На Поліссі порівняно краще, ніж у господарствах інших зон, забезпечені природними кормовими угіддями, тому структура посівних площ тут може істотно відрізнятися навіть за однакової спеціалізації (табл. 45) і в кожному конкретному випадку їх треба уточнювати, виходячи з природних умов.

Враховуючи господарські та природні умови, розмір полів у сівозмінах Полісся можна мати 50-150 га, на окремих ґрунтових відмінах навіть менше.

Наведені нижче схеми польових сівозмін доцільно використовувати як орієнтовні, конкретизуючи їх до особливостей господарств.

За тваринницько-картопле-льонарської спеціалізації господарств чергування культур у сівозмінах може бути таким:

I. 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - льон; 4 - озимі, післяжнивні посіви; 5 - картопля; 6 - ярі зернові; 7 - кукурудза на силос; 8 - коренеплоди кормові; 9 - ярі та жито + багаторічні трави.

II. 1 - багаторічні трави; 2 - льон; 3 - озима пшениця; 4 - картопля; 5 - ярі; 6 - кукурудза на силос і зелений корм; 7 - жито; 8 - люпин, коренеплоди, однорічні трави, післяукісні посіви; 9 - ярі + багаторічні трави.

III. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - льон; 4 - картопля; 5 - кукурудза на силос; 6 - люпин; 7 - ярі зернові + багаторічні трави.

IV. 1 - однорічні трави, люпин; 2 - озиме жито, післяжнивні посіви; 3 - льон-довгунець + пожнивні посіви; 4 - картопля; 5 - озимі та ярі зернові.


Таблиця 45

Орієнтовна структура посівних площ і продуктивність сівозмін для основних типів господарств Полісся (за даними В. Ф. Сайка, П. І. Бойка)

Спеціалізація господарств

Сівозміна

Структура посівних площ, %

Середній урожай зернових, ц/га

Вихід з 1 га ріллі, ц

Зернові

Картопля і овочі

Льон-довгунець

Кормові

У т.ч. багаторічні трави

Зерна

Кормових одиниць

Перетравного протеїну

Зерно-картопле-льоно-тваринницькі

Зерно-льоно-картопляна

50-52

10-15

9-12

25-28

10-15

26-30

14-16

46-50

4,0-4,5

Картопле-зерно-тваринницькі

Зерно-картоплярська

45-55

20-25

-

20-25

6-12

30-32

13-17

46-52

3,8-4,5

Виробництво: яловичини

Зерно-кормова

46-50

10-14

7-10

30-34

10-18

28-31

13-15

50-58

4,5-5,4

молока

Те саме

44-50

9-13

4-8

33-40

9-22

29-32

13-15

50-60

4,8-5,7

молока і овочів

Овоче-кормова

25-42

14-22

-

46-60

20-32

30-32

10-11

60-65

6,0-6,5

нетелей

Зерно-кормова

39-48

8-13

3-8

38-45

16-24

30-32

11-13

52-62

5,0-6,0

У господарствах картопле-зерно-тваринницького напряму:

I. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця, пожнивні посіви; 3 - картопля; 4 - кукурудза на силос і зелений корм; 5 - озимі; 6 - картопля; 7 - ярі + багаторічні трави.

II. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - картопля; 4 - озиме жито; 5 - кукурудза на силос і зелений корм; 6 - озимі, пожнивні; 7- картопля; 8 - ярі + багаторічні трави.

У господарствах, спеціалізованих на виробництві м'яса ВРХ, молока та вирощуванні племінного молодняку:

I. 1 - багаторічні трави; 2 - багаторічні трави; 3 - багаторічні трави; 4 - озима пшениця; 5 - льон, кукурудза на силос; 6 - озимі, післяжнивні посіви; 7 - картопля, коренеплоди; 8 - ячмінь; 9 - кукурудза й однорічні трави на зелений корм, післяукісні посіви; 10 - ярі зернові + багаторічні трави.

II. 1 - багаторічні трави; 2 - льон і кукурудза на силос; 3 - озима пшениця; 4 - ячмінь, озиме жито; 5 - кукурудза на силос; 6 - однорічні трави на зелений корм; 7 - озимі, післяжнивні; 8 - картопля, коренеплоди; 9 - ярі + багаторічні трави.

III. 1 - багаторічні трави; 2 - багаторічні трави; 3 - озима пшениця; 4 - льон, кукурудза на силос; 5 - озимі, післяжнивні посіви; 6 - картопля, коренеплоди; 7 - ярі зернові + багаторічні трави.

Для господарств овоче-молочного напряму:

І. 1 - багаторічні трави; 2 - багаторічні трави; 3 - овочеві; 4 - ячмінь; 5 - однорічні трави, кукурудза; 5 - озима пшениця, післяжнивні; 7 - овочеві, коренеплоди; 8 - ярі зернові + багаторічні трави.

На легких ґрунтах доцільні сівозміни з короткою ротацією:

I. 1 - люпин на зелений корм; 2 - озиме жито; 3 - озиме жито, овес; 4 -картопля; 5 - озиме жито.

II. 1 - люпин на зелений корм; 2 - озиме жито; 3 - картопля; 4 -кукурудза на силос; 5 - озиме жито; 6 - картопля; 7 - овес.

Враховуючи спеціалізацію господарств, ґрунтово-кліматичні умови Полісся і розміщення культур після різних попередників та вплив їх на родючість ґрунту, рекомендуються такі кормові сівозміни.

Господарства скотарсько-м'ясо-молочного напряму. Дерново-підзолисті піщані ґрунти:

I. 1 - люпин багаторічний на сидерат; 2 - озиме жито, післяжнивні посіви; 3 - картопля; 4 - овес, пожнивні посіви; 5 - озимі на зелений корм, зерно-бобова сумішка на зелений корм; 6 - озима пшениця + люпин багаторічний.

II. 1 - люпин на зерно (солома на добриво); 2 - картопля; 3 - овес, післяжнивні посіви на зелений корм; 4 - озимі на зелений корм, зерно-бобові суміші на зелений корм; 6 - озиме жито.

Дерново-підзолисті ґрунти:

I. 1 - люпин на зерно (солома на добриво); 2 - картопля; 3 - кукурудза і суданська трава на зелений корм; 4 - овес, пожнивні посіви; 5 - озимі на зелений корм, бобово-злакові суміші на зелений корм; 6 - озиме жито.

II. 1 - люпин на зерно (солома на добриво); 2 - кукурудза + соняшник + горох на зелений корм; 3 - озима пшениця + люпин багаторічний; 4 - люпин на сидерат, картопля; 5 - кукурудза + соняшник на зелений корм; 6 - озиме жито; 7 - овес, однорічні трави.

ІІІ. 1 - люпин на зелений корм і силос; 2 - озима пшениця, післяжнивні посіви; 3 - картопля; 4 - льон; 5 - озиме жито, пожнивні посіви; 6 - озимі на зелений корм, кукурудза на силос; 7 - овес, однорічні трави.

Світло-сірі лісові ґрунти:

І. 1 - багаторічні трави; 2 - багаторічні трави; 3 - озима пшениця, пожнивні посіви; 4 - картопля, коренеплоди; 5 - ячмінь + багаторічні трави; 6 - багаторічні трави; 7 - озима пшениця, проміжні культури; 8 - озимі на зелений корм, кукурудза на силос; 9 - овес + багаторічні трави.

Сірі лісові ґрунти:

І. 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця, післяжнивні посіви; 3 - картопля, коренеплоди; 4 - ячмінь + багаторічні трави; 5 - багаторічні трави; 6 - озима пшениця, пожнивні культури; 7 - озимі на зелений корм, кукурудза на силос; 8 - горох; 9 - озима пшениця, пожнивні посіви; 10 - ярі зернові + багаторічні трави.

Темно-сірі лісові ґрунти:

І. 1 - багаторічні трави; 2 - багаторічні трави; 3 - озима пшениця; 4 -коренеплоди; 5 - ячмінь, пожнивні посіви; 6 - озимі на зелений корм, кукурудза на силос; 7 - горох; 8 - озима пшениця + багаторічні трави.

Господарства свинарського напряму:

І. 1 - багаторічні трави; 2 - картопля, коренеплоди; 3 - ячмінь; 4 - люпин на зелений корм; 5 - озимі, пожнивні посіви; 6 - кукурудза, горох, люпин на зерно; 7 - ячмінь + багаторічні трави.

Обробіток ґрунту в сівозміні. Обробіток ґрунту в цій зоні спрямовується на підвищення ефективної родючості та збагачення ґрунту на органічні речовини, поліпшення його водно-фізичних і біологічних властивостей, усунення зайвої кислотності, захист від ерозії, знищення бур'янів, шкідників і збудників хвороб. Особливу увагу при цьому приділяють правильному поєднанню прийомів і способів обробітку з іншими агротехнічними і меліоративними заходами, домагаючись створити оптимальні ґрунтові умови, за яких вирощувані культури задовольняють свої потреби у воді, поживних речовинах, теплі та інших необхідних елементах.

Продуктивність сівозміни із системою диференційного обробітку ґрунту, що поєднує оранку, поверхневий і плоскорізний обробіток на 1,5-3 ц/га кормових одиниць вища від сівозмін з постійною щорічною оранкою.

Головні особливості системи обробітку ґрунту в сівозмінах Полісся такі:

  • - під озимі колосові - поверхневий (до 8 см) або мілкий (10-12 см) обробіток після пізніх попередників (льон, кукурудза на силос); оранка на глибину орного шару після культур, що звільнюють поля більше ніж за місяць до настання оптимальних строків сівби (люпин, багаторічні трави);
  • - під ярі зернові колосові культури після просапних попередників на добре окультурених і чистих від бур'янів полях зяблевий обробіток здійснюється дисковими або плоскорізними знаряддями на глибину 10-12 см, а за наявності багаторічних бур'янів - плугами на 20-22 см;
  • - під картоплю в полях, де органічні добрива вносяться восени, проводиться культурна оранка плугами з передплужниками на глибину 23-25 см, або на всю глибину орного шару;
  • - під кукурудзу на силос проводиться безполицевий обробіток, який включає післяжнивне лущення, повторне лущення важкою дисковою бороною із зароб-кою гною та розпущення плоскорізами на 23-25 см;
  • - під льон обробіток ґрунту включає післязбиральне лущення і культивацію злущеного поля в міру появи бур'янів, а в першій половині жовтня розпущення ґрунту плоскорізами (табл. 46-48).

Таблиця 46

Система обробітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту в зерно-льоно-картопляній сівозміні центрального Полісся

Культура сівозміни

Рекомендована система обробітку Грунту

Знаряддя обробітку,

марки агрегатів

Люпин на зелену масу

Лущення на глибину 5-6 і 8-10 см, оранка на глибину 18-20 см, боронування, передпосівна культивація на глибину 4-5 см

ЛДГ-10; БДТ-7,0; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; РВК-3,6

Озиме жито

Лущення на глибину 5-6 см, оранка на глибину 18-20 см, боронування, передпосівна культивація на глибину 4-5 см. За відсутності бур'янів - дискування на 10-12 см або плоскорізний обробіток на глибину 18-20 см

ЛДГ-10; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; РВК-3,6; БДТ-7,0; КПШ-5; ОПТ-3,5

Картопля

Лущення на глибину 6-8 см, повторне лущення на глибину 10-12 см; оранка на глибину 23-25 см, боронування, дві передпосівні культивації

ЛДГ-10А; БДТ-3,0; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4

Овес із підсівом конюшини

Поверхневий обробіток на глибину 10-12 см дисковими боронами або плоско-різами, боронування, передпосівна культивація на глибину 6-8 см

БДТ-7,0; КПШ-5; ОПТ-3-5; КПЗ-9,7; КПС-4

Конюшина

Боронування

БЗТС-1,0

Озима пшениця

Лущення на глибину 6-8 см, оранка на глибину 20-22см, боронування, передпосівна культивація на глибину 5-6 см

ЛДГ-10А; БДТ-7,0; ПЛН-5-35; БЗСС-1,0; РВК-3,6

Льон-довгунець

Лущення на глибину 8-10 см, напівпаровий обробіток, обробіток плоскорізом на глибину 18-20 см, боронування, передпосівна культивація

ЛДГ-10А; КПС-4; ОПТ-3-5; БЗСС-1,0; РВК-3,6

Кукурудза

Лущення на глибину 10-12 см із заробкою гною, обробіток плоскорізом на глибину 23-25 см, боронування, одна-дві культивації на глибину від 10-12 до 6-8 см, передпосівна культивація на глибину 4-5 см

БДТ-7,0; КПГ-250;

БЗСС-1,0; КПС-4

Таблиия 47

Система обробітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту в зерно-просапній сівозміні правобережного Полісся

Культура сівозміни

Рекомендована система обробітку ґрунту

Знаряддя обробітку, марки агрегатів

Багаторічні трави

Боронування

БЗСС-1,0

Озима пшениця

Лущення на глибину 8-10 см в два сліди, оранка на глибину 18-20 см, культивація з боронуванням на глибину 8-10 см в міру появи бур'янів, передпосівна культивація з боронуванням на глибину 6-8 см або обробіток РВК-3,6

БДТ-7,0; ПЛН-5-35; КПС-4; РВК-3,6

Льон-довгунець

Лущення на глибину 8-10 см, поверхневий обробіток на глибину 8-10 см, 2-3 культивації з боронуванням. На дуже засмічених ділянках напівпаровий обробіток: лущення на глибину 6-8 см оранка на глибину 18-20 см у першій половині серпня, глибину 2-3 культивації з боронуванням у міру появи бур'янів

ЛДГ-10А; БДТ-7; КПС-4 або КПЭ-3,8А;

РВК-3,6; ЛДГ-10А; ПЛН-3-35;

КПС-4; РВК-3,6

Кукурудза силос

Лущення на глибину 6-8 см, оранка на глибину 23-25см, культивація на глибину 10-12 см, передпосівна культивація на глибину 6-8 см

ЛДГ-10А; ПЛН-3-35; КПС-4

Озима пшениця

Лущення на глибину 6-8 см, плоскорізний обробіток на глибину 18-20 см, культивація на глибину 6-8 см; або ж поверхневий обробіток, що включає лущення в два сліди, на глибину 8-10 см, культивацію на глибину 6-8 см, коткування або обробіток комбінованим агрегатом

ЛДГ-10А; КПГ-250; КПЭ-3,8А або БДТ-7;

КПС-4; РВК-3,6

Люпин на зелений корм

Лущення на глибину 6-8 і 8-10 см; культивація на глибину 8-10 см, передпосівна культивація на глибину 6-8 см або обробіток комбінованим агрегатом

ЛДГ-10А; БДТ-7; КПС-4; РВК-3,6

Озима пшениця

Лущення на глибину 6-8 см, оранка на глибину 16-18 см з одночасним боронуванням і коткуванням, передпосівна культивація на глибину 4-5 см з коткуванням

ЗДТ-3; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4; ЗККШ-6

У посушливі роки - лущення на глибину 1012 см з одночасним обробітком гольчастими боронами і кільчасто-шкоровими котками

БДТ-7; БИГ-3А; ЗККШ-6

Картопля

Лущення на глибину 6-8 см, оранка на глибину 23-25 см, передпосадкова культивація з боронуванням на глибину 12-14 см

ЛДГ-10А; ПЛН-5-35; КПС-4

Овес із підсівом багаторічних трав

Поверхневий обробіток на глибину 8-10 см, передпосівна культивація з боронуванням на глибину 6-8 см

ЛДГ-10А; БДТ-7; КПС-4

Таблиця 48

Система обробітку дерново-середньопідзолистого супіщаного ґрунту в плодозмінній сівозміні південної частини правобережного Полісся

Культура сівозміни

Рекомендована система обробітку ґрунту

Знаряддя обробітку, марки агрегатів

Кормовий люпин на зелену масу

Плоскорізний обробіток на глибину 20-22 см, передпосівний обробіток на глибину 4-5 см

БДТ-7; КПГ-250; БИГ-3А; УСМК-5,4Б

Озима пшениця

Оранка на глибину 20-22 см, а в роки з недостатнім зволоженням - поверхневий обробіток на глибину 10-12 см у системі напівпарового обробітку

ПЛН-4-35; БДГ-7; БИГ-3А; КФГ-3; БЗСС-1,0

Картопля

Оранка на глибину 23-26 см у системі поліпшеного зяблевого обробітку. Передпосівний обробіток на 8-10 см

ЛДГ-10А; БДТ-7; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КФГ-3

Ячмінь з підсівом конюшини

Оранка на глибину 20-22 см або поверхневий обробіток на 10-12 см. Передпосівний обробіток на 4-5 см

ПЛН-4-35; БДТ-7; КРГ-3 або УСМК-5,4

Конюшина на два укоси

Боронування навесні і після першого укосу

БЗСС-1,0

Озима пшениця, жито

Оранка на глибину 23-25 см з попереднім дискуванням. Проміжний і передпосівний обробіток на глибину 8-10 і 4-5 см

БДТ-7; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КФГ-3; УСМК-5,4Б; РВК-3,6

Льон-довгунець

Оранка на глибину 20-22 см в системі поліпшеного чи напівпарового зяблевого обробітку. Передпосівний обробіток на глибину 4-5 см

ЛДГ-10А; БДТ-7; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; УСМК-5,4Б РВК-3,6

Озиме жито

Поверхневий обробіток на глибину 10-12 см або плоскорізний обробіток на глибину 20-22 см з попереднім дискуванням. Передпосівний обробіток на глибину 4-5 см

БДТ-7; КПГ-250; БИГ-3А; КФГ-3

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>