Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Статистика arrow Статистика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Методологічні засади статистики

 • 1.1. Яке із зазначених нижче положень виходить за межі визначення терміну "Статистика"?
 • - Статистика - наука.
 • - Статистика - параметр.

* Статистика - кількісний бік окремих суспільних явищ.

 • - Статистика - процес збирання, зберігання і обробки даних про масові суспільні явища.
 • 1.2. Яке з положень належить до визначення статистичної методології?
 • - Вивчення кількісного боку масових явищ.
 • - Своєрідний метод пізнання.

* Сукупність статистичних методів дослідження.

 • - Єдність статистичної теорії і практики.
 • 1.3. Що собою являє статистична наука? Знайти правильну відповідь.
 • - Своєрідний метод пізнання.

* Статистика - самостійна суспільна наука, яка вивчає кількісний бік масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним боком.

 • - Метод розробки принципів збирання і обробки даних.
 • - Вивчення взаємозв'язків і закономірностей розвитку явищ.
 • 1.4. Яке з наведених положень належить до визначення загальної теорії статистики?
 • - Галузь статистики, яка вивчає кількісний бік масових явищ.

* Вивчення загальних правил і методів дослідження масових суспільних явищ.

 • - Галузь математичних знань.
 • - Розробляє раціональні прийоми систематизації обробки і аналізу даних статистичних спостережень.
 • 1.5. Що вивчає теорія статистики?
 • - Кількісний бік масових явищ .і процесів, які відбуваються у народному господарстві.

* Загальні правила і методи статистичного дослідження.

 • - Взаємозв'язки між окремими одиницями суспільних явищ.
 • - Кількісний бік масових явищ у сфері виробництва.
 • 1.6. Що вивчає соціальна статистика?
 • - Тенденції руху показників у сфері соціального життя.
 • - Стан і розвиток умов виробництва і умов соціального життя.
 • - Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ, процесів.

* Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ і процесів, які відбуваються у соціальному житті.

 • 1.7. Що вивчає економічна статистика?
 • - Реєструє масові суспільні явища.

* Вивчає масові суспільні явища (спираючись на положення теорії статистики) у сфері матеріального виробництва.

 • - Вивчає загальні правила і методи дослідження масових явищ.
 • - Вивчає взаємозв'язки між масовими суспільними явищами і процесами.
 • 1.8. Що вивчають галузеві статистики?
 • - Правила і основні принципи вивчення економіки галузей.

* Загальні положення про статистичні показники процесів виробництва в галузях народного господарства.

 • - Кількісний і якісний бік масових явищ у сфері виробництва.
 • - Вивчають показники процесу виробництва в галузях матеріального виробництва, сфері обігу; показники роботи галузей невиробничої сфери і т. ін.
 • 1.9. Знайти правильне визначення статистичної сукупності.
 • - Ознаки, які відображують розміри чи обсяги явищ і процесів.
 • - Ознаки, які дають характеристику безпосередньо одиницям спостереження.
 • - Первинні елементи масових однорідних явищ.

* Маса однорідних елементів (явищ, фактів тощо), які мають єдину якісну основу.

 • 1.10. Що являє собою одиниця сукупності?
 • - Множина реально існуючих у часі і просторі матеріальних предметів.

* Окремі первинні елементи або індивідуальні явища, які складають статистичну сукупність.

 • - Варіюючі ознаки про масові явища і процеси.
 • - Вторинні ознаки досліджуваних явищ.
 • 1.11. Що є предметом математичної статистики?
 • - Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ і процесів.
 • - Кількісний бік масових явищ.
 • - Якісний і кількісний аналіз даних про масові явища.

* Математична теорія математико-статистичних методів не залежно від специфіки і галузі їх застосування.

 • 1.12. Що є предметом статистики як суспільної науки?
 • - Кількісний аналіз окремих одиниць статистичної сукупності.
 • - Сукупність прийомів і методів дослідження суспільних явищ.

* Кількісний бік масових суспільних явищ у конкретних умовах простору і часу.

 • - Вивчення кількісних зв'язків соціально-економічних явищ.
 • 1.13. Складові статистики як суспільної науки.
 • - Математична статистика, загальна теорія статистики.
 • - Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика.

* Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

 • - Загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.
 • 1.14. Що входить в систему наукових статистичних дисциплін?
 • - Загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

* Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики, галузеві статистики, статистичне моделювання, статистичне прогнозування.

 • - Економічна статистика, галузева статистика, статистичне моделювання.
 • - Галузеві статистики, загальна теорія статистики, статистичне моделювання.
 • 1.15. Визначення математичної статистики як наукової дисципліни.
 • - Статистична методологія і математична теорія.
 • - Статистична теорія методологія і математична теорія.

* Галузь математичних знань.

 • - Принципи статистичної науки стосовно різних сторін суспільного життя.
 • 1.16. Дати визначення предмету математичної статистики.
 • - Загальні властивості кількісних відносин соціально-економічних явищ.
 • - Показники, які характеризують масові суспільні явища.
 • - Кількісні характеристики процесів і явищ суспільного життя

* Формальна математична сторона статистичних методів дослідження байдужа до специфічної природи об'єктів, які вивчаються.

 • 1.17. Теоретична база математичної статистики.
 • - Статистика методологія.
 • - Статистична теорія і статистика методологія.

* Теорія ймовірності.

 • - Чисто математична теорія.
 • 1.18. Завдання математичної статистики.
 • - Вивчення кількісних сторін масових суспільних явищ.

* Встановлення законів розподілу, оцінка невідомих параметрів різних розподілів, перевірка статистичних гіпотез.

 • - Кількісна оцінка якісної сторони масових суспільних явищ.
 • - Збір, систематизація, обробка і аналіз даних про явища суспільного життя.
 • 1.19. Визначення категорії "статистика сукупність".
 • - Сукупність статистичних показників різних за кількісними та якісними ознаками.

* Сукупність однорідних об'єктів чи явищ, об'єднаних за певними ознаками в єдине ціле.

 • - Статистичні характеристики масових даних, одержані в результаті статистичного спостереження.
 • - Середні величини, показники варіації, міри асиметрії.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші