Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхова справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контрольні запитання

 • 1. Суть, особливості та завдання актуарних розрахунків.
 • 2. Основи побудови тарифів з майнового страхування. Тарифна політика страховика в майновому страхуванні.
 • 3. Склад і структура тарифної ставки та методика її розрахунку.
 • 4. Особливості побудови тарифів і резерву внесків зі страхування життя і від нещасних випадків.
 • 5. Розрахунок доходу при довгострокових фінансових операціях.
 • 6. Показники актуарних розрахунків, які характеризують фінансову стійкість страхових операцій.
 • 7. Страхова статистика. Таблиці смертності та середньої тривалості життя як основа для побудови тарифних ставок.
 • 8. Поняття страхової ренти та страхових ануїтетів.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Систематизуйте визначення сутності актуарних розрахунків у страхуванні, що трапляються в літературних джерелах.
 • 2. Опишіть роль актуарних розрахунків у забезпеченні розвитку страхування.
 • 3. Наведіть зразок таблиці смертності та таблиці комутаційних чисел.
 • 4. Опишіть методику розрахунку страхових ануїтетів.
 • 5. Розробіть класифікацію чинників, які впливають на розмір тарифної ставки в страхуванні майна і в страхуванні життя та оформіть її у вигляді таблиці чи рисунка.
 • 6. Проведіть порівняльний аналіз закордонної практики (досвіду) актуарних розрахунків у страхуванні.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 2774-IV від 7 липня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — № 35.
 • 4. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Xs 3519 від 8 лютого 2005 р. // www.rada gov.ua
 • 5. Методика визначення звичайної ціни страхового тарифу, затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України М° 3259 від ЗО грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 6. Положення про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене Розпорядженням Держфінпослуг Лг2 3099 від 16 грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 7. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 8. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 9. Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 10. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 11. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 12. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 13. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. — К.: КДТЕУ, 2001. — 400 с.
 • 14. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 15. Страхування: Теорія та практика: Навч.-метод, посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 16. Фалин Г, И., Фалин А. И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
 • 17. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997. — 311 с.
 • 18. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 • 19. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика: Учеб. пособ. для вузов. — М.: ЮНИТИ; ДАНА, 2001. - 199 с.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші