Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Ділова українська мова
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відгук

ВІДГУК - документ, в якому висловлюються думки спеціаліста (колективу) з приводу будь-якої роботи (наукової праці, що має бути надрукована), а також висновки про наукові, навчальні роботи, звіти тощо.

Реквізити:

 • 1) назва виду документа (відгук);
 • 2) заголовок до тексту;
 • 3) текст;
 • 4) підпис;
 • 5) дата;
 • 6) печатка чи штамп, що засвідчують підпис рецензента.

Форм уляр-зразок

ВІДГУК

на автореферат дисертації Ткаченко Олесі Віталіївни "Підприємницька та меценатська діяльність родини ТерещенкІв в Україні (1861-1917 рр.) представленої на здобуття наукового ступеня кандидата Історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України. К., 1998. - 23 с.

Структура тексту

 • 1. Вступ (стислий виклад загального уявлення про матеріал).
 • 2. Стислий виклад основних положень роботи.
 • 3. Висновки з пропозиціями, оцінками та критичними зауваженнями.

Завідувач кафедри українознавства Українського державного університету харчових технологій, доктор історичних наук, професор (підпис) О.Д. Горбул

Довідка

ДОВІДКА - це документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.

Відповідно до призначення розрізняють:

Службові довідки - посвідчують обставини і факти з діяльності організацій, установ;

Особисті довідки - посвідчують факти з життя і діяльності окремих громадян.

Службова довідка має об'єктивно відображати стан справ, тому її складання потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення й аналізу отриманих даних. У ній можуть наводитися таблиці, приєднуватися додатки.

У діловодстві підприємства найчастіше виникає потреба складати довідки, що засвідчують місце роботи й оплату праці співробітників. Керівництво підприємства зобов'язане на прохання працівника видавати довідку про роботу в цій організації. При цьому можуть вказуватися спеціальність, посада, кваліфікація, час роботи і розмір заробітної плати.

Для зручності оформлення готують довідки-стандарти на бланках формату А5 з адресними даними підприємства і трафаретним текстом.

Довідки, як правило, починаються з прізвища, імені та по батькові в називному відмінку особи, про яку подають відомості. Далі викладаються дані про посаду, зарплату тощо.

На довідці обов'язково має бути дата її підписання. У тому разі, коли здійснюється облік видачі довідок, в окремому журналі проставляється порядковий номер довідки поряд з датою. Такі довідки готуються в одному примірнику.

Довідки, що подаються службовій особі всередині установи, називають внутрішніми. їх підписує укладач.

Довідки, які готуються на запит зовнішніх організацій, називають зовнішніми. їх підписує керівник підприємства. При цьому в довідці має бути заголовок, що розкриває короткий зміст тексту, і вказуються дата чи період, за який викладені відомості.

Коли постає необхідність включити в довідку відомості з кількох питань, текст поділяється на розділи, кількість яких визначається кількістю питань. Розділам дають заголовки і проставляють нумерацію арабськими цифрами. Якщо текст довідки має цифрові показники, він може оформлятися як таблиця.

Довідки з виробничої тематики складаються у двох примірниках. Один з них відправляється адресатові, другий підшивається до справи. За наявності в довідці відомостей фінансового характеру вона підписується керівником організації, головним бухгалтером і завіряється печаткою.

Довідки особистого характеру оформляють на бланках або на чистих аркушах. У тексті обов'язково зазначають назву установи чи організації, куди надається довідка.

Доцільно починати текст довідки особистого характеру з подання у називному відмінку прізвища, імені та по батькові особи, про яку надаються відомості. Не рекомендується вживати звороти на кшталт: дійсно вчиться, дійсно проживає, цим повідомляємо і т. ін.

Реквізити довідки:

 • 1) назва відомства, установи (адресат);
 • 2) назва виду документа (довідка);
 • 3) дата;
 • 4) індекс;
 • 5) місце укладання;
 • 6) заголовок до тексту;
 • 7) текст;
 • 8) підпис;
 • 9) печатка.

Зразок 1

Міністерство освіти України Український державний університет харчових технологій

ДОВІДКА

29.05.98 № 73 м. Київ

Пан Губернарчук Сергій Іванович навчається на III курсі денного відділення факультету ТММ. Видано для подання до ЖЕКу.

Декан факультету ТММ (підпис) Г.М. Гончаров

Зразок 2

Реквізити установи Відділ кадрів

ДОВІДКА 17.05.98 № 49 м. КиТв

. _, _працює _

(прізвище, ім'я, по батькові) (назва посади

_,_____,_._ . Його посадовий оклад

із зазначенням підрозділу)

______ грн. на місяць. Видано для подання до

(цифрами і літерами)

{назва організації)

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші