Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сутність, етапи і структура навчання

Навчання часто визначають як передачу учням певних знань, умінь і навичок. Дійсно, до навчання в учня немає певних знань і умінь, після навчання вони з'являються. Звідки? Від учителя, який володіє ними і передає їх учневі. Але ж знання, уміння та навички, як і сприймання, уявлення, прийоми мислення, — не фізичні предмети, які можна передати з рук у руки, чи "перелити" з голови в голову. їх неможливо отримати в готовому вигляді. Вчитель не може "передати" учневі те чи інше поняття або уміння, але він може організувати діяльність учня з його засвоєння: поставити учня в активну позицію людини, яка засвоює знання, уміння та навички, і створити необхідні для цього умови.

Основними компонентами навчання є діяльність учителя, діяльність учня і зміст освіти. Діяльність учня, спрямовану на засвоєння певних знань, умінь і навичок, називають умінням. Діяльність вчителя з організації учіння називають викладанням. За допомогою різних методів і засобів, учитель спеціальним чином організовує взаємодію учнів з дидактично підготовленим змістом.

У сучасній дидактиці критикується традиційна, пояснювально-ілюстративна модель навчання, яка не враховує психологічних механізмів пізнавальної діяльності учня. О. А. Потебня свого часу попереджав, що "за допомогою слова не можна передати іншому своєї думки, а можна лише збудити його власну".

Відповідно до уявлень сучасної психології, розвиток психіки відбувається в діяльності (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Г. С. Костюк та ін.). Оскільки метою навчальної діяльності є зміна самого діючого суб'єкта-учня (розвиток його здібностей, оволодіння знаннями, способами діяльності і т.д.), то головним у навчанні стає не викладання матеріалу, а організація пізнавальної діяльності учня. У зв'язку з цим суттєво змінюється модель навчання.

Функція вчителя полягає не лише у викладанні необхідного для засвоєння змісту (стрілка 1), але й у створенні умов для власної діяльності учня — учіння: організації й керуванні пізнавальною діяльністю учня, контролюванні й оцінюванні її результатів (стрілка 2).

Схема сучасного розуміння навчання

Схема сучасного розуміння навчання

Навчальний матеріал засвоюється учнем не шляхом сприймання і закріплення у пам'яті, а лише внаслідок активних дій, спрямованих на його опанування (стрілка 3). Зміст може бути повноцінно (а не формально!) засвоєний лише на основі його співвіднесення з тим, що вже відомо учневі (стрілка 4), і лише тією мірою, якою він включений в активну діяльність учня (стрілка 3).

Таким чином, відношення "вчитель — учень" у навчанні не може бути зведене до відношення "передавач — приймач". Необхідна активність обох учасників процесу, їхня взаємодія. Вчитель створює необхідні умови: організовує дії учня, спрямовує їх, повідомляє нову інформацію, демонструє прийоми та способи дій, контролює, оцінює, надає необхідні засоби. Але формування знань, умінь та навичок, понять і мислительних операцій можливе тільки внаслідок власної активності учня.

Отже, навчання — організована взаємодія вчителя і учнів, спрямована на пізнавальний розвиток останніх, засвоєння ними певних знань, умінь і навичок. Основна функція вчителя у навчанні полягає в організації пізнавальної діяльності учнів. Тому навчання можна визначити також як управління пізнавальною діяльністю учнів, внаслідок якої в них формуються певні знання, уміння і навички, розвиваються здібності.

У відповідності із завданням, яке ставить учитель, та власними мотивами учні здійснюють доступними їм засобами і способами навчальну діяльність, в ході якої засвоюють певний зміст. Учитель контролює хід і результати засвоєння, після чого знайомить учнів з черговою порцією навчального матеріалу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші