Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Соціологія arrow Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Соціальноспрямовані молодіжні організації

Виникнення громадських молодіжних організацій соціального спрямування зумовлене соціальними проблемами у сучасному українському суспільстві: соціально-правовою незахищеністю, необхідністю самостійного пошуку засобів до існування, нестабільністю, незатребуваністю на ринку праці, важкодоступністю професійної освіти, власного житла і якісної медичної допомоги та ін. Соціальну спрямованість молодіжних організацій розглядають як форму добровільної благодійної діяльності суб'єктів соціальних відносин в інтересах і на благо особи, суспільства та держави, зорієнтовану на конструювання нової соціальної реальності і основану на ідеях гуманізму, милосердя, соціально-педагогічного захисту.

Серед основних завдань молодіжних організацій цього типу - орієнтування молодого покоління на загальнолюдські цінності, працю, освіту і захист навколишнього середовища; створення умов для реалізації та актуалізації творчого потенціалу дітей і молоді в різних соціальних і професійних ролях з метою подолання кризових ситуацій; підтримка соціально незахищених груп населення та установ соціальної сфери; захист прав дітей, підлітків, молоді; розроблення та реалізація соціально спрямованих проектів і програм та ін.

Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва "Альтернатива-В". Вона створена з метою підтримки співпраці молодіжних організацій, залучення молодих українців до програм у галузі освіти, культури, екології, захисту історичного надбання та допомоги соціально незахищеним верствам населення. Асоціація покликана сприяти взаєморозумінню, налагодженню дружніх відносин між молоддю різних країн; залучати молодь до розв'язання суспільних проблем, виховувати активну громадянську позицію, брати участь у міжнародних акціях, спрямованих на розвиток молодіжного і студентського руху в Україні та його інтеграцію у світовий молодіжний рух; поширювати ідеї молодіжного волонтерського руху серед національних та міжнародних громадських організацій; підтримувати місцеві ініціативи.

Для реалізації своїх завдань "Альтернатива-В" застосовує такі форми роботи: міжнародні молодіжні табори на території України; міжнародні волонтерські короткострокові (від 2 тижнів до 3 місяців) і довгострокові (3-12 місяців) молодіжні обміни; міжнародні зустрічі, семінари, конференції, тренінги; координація програми набору вожатих і технічного персоналу для дитячих таборів відпочинку у США.

Організація реалізує низку важливих соціальних проектів: щорічні акції, спрямовані на поширення ідей волонтерства як важливого ресурсу розв'язання соціальних проблем місцевого населення, популяризації традицій благодійності та підвищення соціальної відповідальності бізнесу (" Весняний тиждень добра ", " Осінній тиждень добра", "Волонтерування у місцевих соціальних установах", "Добрий вчинок"); профілактика ВІЛ/ СНІДу серед молоді; соціально-психологічна підготовка засуджених до звільнення та їх ресоціалізація тощо.

ВМГО а Молодь проти злочинності і наркомани". Метою діяльності цієї організації є антинаркогенне виховання і запобігання злочинності у середовищі неповнолітніх.

Форми роботи охоплюють: спеціалізовані консультаційні служби, центри психосоціальної реабілітації і ресоціалізації молодих наркоманів, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; профілактичні заходи; підготовка фахівців для роботи з дітьми, підлітками і молодими людьми "групиризику".

Організація об'єднує молодих практичних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, психіатрів, психотерапевтів, наркологів, соціологів, студентів, які бажають взяти участь у наданні допомоги представникам "групи ризику". Так, у 2001 р. було створено "Центрре соціалізації наркозалежної молоді", при якому відкрито денний стаціонар, діють філії в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Львові.

Організація впроваджує комплексну програму профілактики наркоманії серед молоді, ресоціалізації наркозалежних та членів їх родин.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація студентів-інвалідів "Гаудеамус". Основною метою її діяльності є задоволення та захист законних соціальних, культурних, освітніх та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку інноваційної освітньої діяльності в галузі навчання, працевлаштування та розвитку молодіжного підприємництва студентів з інвалідністю. Основними завданнями є: сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, молодіжних регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціального становища студентів та молоді з інвалідністю; сприяння поліпшенню умов навчання, професійної підготовки, освіти, праці, соціальної адаптації та інтеграції інвалідів; вивчення досвіду зарубіжних країн у галузі освіти, працевлаштування, культури, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів; сприяння впровадженню новітніх освітніх методів і технологій, спеціальних засобів, що полегшують навчання та працевлаштування молоді з інвалідністю (дистанційна освіта, технічна підтримка, педагогічні технології тощо); сприяння розвитку творчих здібностей талановитої молоді з числа інвалідів, а також розвитку освіти, культури, спорту; організація стажувань, практики, змагань та фестивалів молоді з інвалідністю на базі міжнародних і вітчизняних навчальних закладів України, сприяння в організації наукових та соціологічних досліджень з питань інвалідності; допомога у працевлаштуванні та кар'єрному зростанні інвалідів; сприяння створенню для студентів-інвалідів рівних з іншими громадянами можливостей брати участь у всіх сферах життя.

Аналіз сучасного українського молодіжного руху свідчить як про спільні ознаки, так і про суттєві відмінності в діяльності різних громадських молодіжних організацій, формах і методах їхньої роботи, кількісному складі, популярності і поширеності в окремих регіонах. Кожні кілька років молодіжний рух змінює своє обличчя, привносячи нові тенденції, ідеї, підходи до розв'язання актуальних молодіжних проблем. З огляду на це фахівцям (зокрема, соціальним педагогам) для налагодження ефективної взаємодії з громадськими молодіжними організаціями важливо орієнтуватися в сучасному спектрі різноманітних громадських молодіжних організацій та специфіці їхньої діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші