Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СІМНАДЦЯТЕ

Числівники в діловому мовленні

Здебільшого в ділових паперах не обходяться без цифрових даних. Вони вимагають спеціального оформлення. Так. однозначні числа, що не мають посилань на одиниці виміру, в ділових паперах записуються словами. Наприклад: Акціонерне товариство "Чумак" планує закупити не більше двадцяти автомобілів. Коли ж число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами. Наприклад: До маркету "Велика Кишеня" завезли 50 центнерів картоплі, ЗО центнерів яблук.

Складні чи складені числівники записуються цифрами. Наприклад: На історичний факультет прийнято 156 студентів.

Порядкові числівники вводяться в документи з відповідним відмінковим закінченням. Наприклад: Сьогодні ми виконали своє перше виробниче завдання.

Складні слова, де перша частина позначається цифрою, можуть бути написані так: 50-відсотковий і 50 %; 100-кічометровий і 100 км.

Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини та множини числівників. Наприклад: Більшість спеціалістів виріишча. Більшість спеціалістів вирішили. Більшість спеціалістів вирішичо. Тут усі три варіанти відповідають нормам сучасної української мови.

Форма однини рекомендується, якщо у складі речення є слова такого типу: більшість, меншість, решта, частина, ряд, група, безліч, багато, мало і т. д. Наприклад: Решта клієнтів теж задоволена; Більшість американських бізнесменів прибула в Україну.

Форма множини рекомендується при однорідних членах речення. Наприклад: J вже не один, а безліч планерів оперізують (а не оперізує) небо.

Якщо ж використовуються числівники на позначення великої кількості (а також іменники: сто, тисяча, мільйон, мільярд), то переважає однина. Наприклад: Чотириста вісімдесят підприємців прибуло (а не прибули) на виставку; В село повернулось (а не повернулись) сімдесят дав 'ять молодих спеціалістів.

Якщо вживаються числівники до десяти, то пишеться форма множини. Наприклад: чотири брати, два керівники, три менеджери.

Велике значення має використання числівників в усному мовленні. Готуючи доповідь чи звіт, числівники треба записувати прописом і проставляти наголос. Краще будувати речення так, щоб числівники вживалися у називному відмінку.

Слід запам'ятати наголошення числівників одинадцять, чотири а дцять.

Рецензія

Рецензія -це різновид документа, в якому дається критичний аналіз, оцінка підручника, посібника, праці, що пропонується до видання. Рецензія завіряється уповноваженими особами. Реквізити: печатка, дата, підписи.

Рецензія

На підручник для студентів вищих навчальних закладів " Л Іова у професії юриста" автори P.C. Kaff овець, Г.М.Кацивець

Поданий підручник присвяченим актуальним питанням підготовки професійного ділового мовлення правників. шо потребує особливої уваги в умовах підвищеного інтересу до юридичного фаху.

Наголос автори роблять на питаннях мови, оскільки вона є базою здобуття фаху в університеті і основним засобом подальшої професійної діяльності. У кожному розділі підручника основна увага студента спрямована на підвищення грамотності, вироблення мовленнєвого стилю, збагачення духовного потенціалу. З цією метою подаються найважливіші правила правопису та вправи: рекомендації щодо складання основних фахових ділових паперів та етики слугування ними.

Цінними є поради авторів з питань красномовства. Тут доречно зважити на висловлювання майстрів красного слова та мислителів стародавнього і сучасного світу.

Заслуговує на увагу робота над словом, його етимологією та використанням у різних стилях мови.

Оригінальними й цікавими будуть запропоновані у підручнику завдання у формі ділових ігор. Вони спрямовані на методику підготовки й реалізації офіційних виступів, промов, доповідей, звернень та інших видів усного мовлення, що здійснюється на основі раніше підготовленого писемного. Привертають увагу й виділені мовні засоби, за допомогою яких досягається емоційна експресія тексту, наголошується важливе для сприйняття на слух.

Корисними є завдання зі складання текстів на вільну тему, що орієнтують студентів на вироблення свого творчого стилю. Мета завдань показати необхідний рівень грамотності, лексичне багатство, стилістичну виразність і красу.

Зважаючи на важливість даного підручника, пропоную його до видання. Рецензент

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка _ Л .М. Паламар

_(підпис)_

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші