Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхова справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Контрольні запитання

 • 1. Необхідність, суть та особливості страхування відповідальності.
 • 2. Основні види страхування цивільної відповідальності та їх розвиток в Україні.
 • 3. Порядок і умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 • 4. Міжнародна система страхування "Зелена картка".
 • 5. Страхування професійної відповідальності та його економічний зміст.
 • 6. Економічний зміст страхування кредитних ризиків.
 • 7. Екологічне страхування: види, форми та основні умови страхування,
 • 8. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.
 • 9. Порядок і умови страхування відповідальності адміністрації (власників, роботодавців) підприємства в процесі господарської діяльності.
 • 10. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізників.
 • 11. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки.
 • 12. Страхування цивільної відповідальності інвестора.
 • 13. Страхування цивільної відповідальності морського перевізника, виконавця робіт та судновласника.
 • 14. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності.
 • 15. Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності.
 • 16. Страхування цивільної відповідальності громадян України.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Складіть перелік обов'язкових видів страхування цивільної відповідальності.
 • 2. Розробіть класифікацію видів екологічного страхування залежно від об'єкта страхування.
 • 3. Розробіть схему взаємовідносин між суб'єктами страхування відповідальності.
 • 4. Складіть перелік-глосарій ризиків, пов'язаних із забрудненням довкілля.
 • 5. Висвітліть іноземний досвід страхування професійної відповідальності.
 • 6. Складіть перелік країн, де діє міжнародна система транспортного страхування "Зелена картка", доведіть необхідність її функціонування.
 • 7. Систематизуйте завдання Моторного (транспортного) страхового бюро України.
 • 8. Складіть перелік кредитних ризиків, які виступають об'єктами страхування, та видів такого страхування.
 • 9. Зобразіть схематично основні організаційні форми страхування кредитів.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Мв 1961-IV від 1 липня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — №35.
 • 4. Положення про організацію діяльності аварійних комісарів // Україна-бізнес. — 1997. — 18 лютого.
 • 5. Положення про страховиків — повних членів Моторного (транспортного) страхового бюро України // Україна-бізнес. — 2001. — № 50.
 • 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" № 5 від 6 січня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 7. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" .N1-3178 від 23 грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 8. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" №5619 від 11 квітня 2006 р. // www.rada.gov.ua
 • 9. Абалкина И. Страхование экологических рисков. — М., 1998.
 • 10. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 11. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 12. Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 13. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 14. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 15. Журавлев ІО. М. Страхование профессиональной ответственности. — М.: Юяикс, 1991.
 • 16. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 17. Кредитное страхование (на материалах Великобритании). — М.: Анкил, 1992. — 232 с.
 • 18. Ротова Т.А., Рудої ко Л.С . Страхування: Навч. посіб. — К.: кдтеу, 2001. — 400 с.
 • 19. Страхование финансовых гарантий (на материалах США). — М.: Ан-кил, 1992. — 96 с.
 • 20. Страхування: Підручник / Кср. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 21. Страхування: Теорія та практика: Навч.-метод, посіб. / Н. М. Впуко-ва, В. I. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 22. Фалин Г. И., Фалин А. И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
 • 23. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997. — 311 с.
 • 24. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 • 25. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика: Учеб. пособ. для вузов. — М.: ЮНИТИ; ДАНА, 2001. — 199 с.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші