Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови господарювання підприємств в Україні зумовлюють необхідність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів, які зможуть ефективно працювати та забезпечувати правильність ведення обліку на підприємстві, займатися підготовкою необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на основі глибоких знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку і розуміння основних економічних понять.

З метою вдосконалення методичного забезпечення практичної підготовки та самостійної роботи бакалаврів за напрямом підготовки "Облік та аудит", а також студентів, що отримують другу економічну освіту, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації розроблено навчальний посібник з практичним спрямуванням з дисципліни "Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві".

В посібнику наведено вправи з розв'язком, завдання та тести у відповідності до вимог робочої програми вивчення дисципліни.

В навчальний посібник включено основний теоретичний матеріал з тем передбачених програмою підготовки, ситуаційні завдання, тестові завдання, глосарій основних термінів з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства.

В розділі І посібника розкрито організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві за умов діючого законодавства.

Розділ II присвячено обліку основних товарних операцій підприємств оптової торгівлі. Розкрито питання документального оформлення та обліку придбання та реалізації товарів і тари, особливості обліку експортно-імпортних операцій тощо.

У III розділі докладно розкрито актуальні питання обліку товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі. Увагу приділено як традиційним методам реалізації товарі, таким як: обліку реалізації за готівку, реалізації із використанням банківських платіжних карток, так і специфічним - обліку реалізації товарів у розстрочку фізичним особам, реалізації товарів, прийнятих на комісію; реалізації товарів поштою; реалізації товарів через інтернет-магазини тощо.

У VI розділі акцентовано увагу на особливостях виробничо-торговельної діяльності та ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства. Розглянуто облік придбання сировини і товарів, облік виготовлення продукції власного виробництва та реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів.

V розділ присвячено розкриттю методики обліку доходів, витрат та фінансових результатів підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Розкрито класифікацію доходів і витрат за видами діяльності, умови їх визнання та надано характеристику рахунків та субрахунків для обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

Навчальний посібник розроблено з урахуванням чинних нормативно-правових актів.

Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві

Організаційні форми торгівлі в умовах ринкової економіки

Торговельна діяльність в Україні на сьогоднішній день є однією з найпоширеніших форм підприємництва.

Торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.

Відповідно до Господарського кодексу України [8] господарсько-торговельною є що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Торговельна діяльність провадиться суб'єктами господарювання у сфері роздрібної та оптової торгівлі, а також ресторанного господарства та регулюється Господарським [8], Цивільним [96] та Податковим [41 ] кодексами України, Законом України "Про захист прав споживачів" [81], Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення [75], іншими нормативно-правовими актами.

Згідно податкового законодавства торговельна діяльність - роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торгівельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток.

Основні терміни стосовно торговельної діяльності наведені у і ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять" [13] і ДСТУ 4281-2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація" [12] відповідно до яких торговельна діяльність - це ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб з купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність з надання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Визначення роздрібної торгівлі та ресторанного господарства приведене в Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства [69].

Оптова торгівля - вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання і надання пов'язаних з цим послуг.

Роздрібна торгівля - вид економічної діяльності суб'єктів господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових та вживаних товарів, призначених переважно для споживання громадянами (приватними особами) або домашніми господарствами, у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилкових торгових фірмах, торговими посередниками тощо (коди згідно з Класифікацією видів економічної діяльності).

Об'єкт (заклад) роздрібної торгівлі - місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.

Ресторанне господарство- вид економічної діяльності суб'єктів господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об'єктах) ресторанного господарства.

Ресторанне господарство - вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього.

Об'єкт (заклад) ресторанного господарства- місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, яка розміщується в окремій будівлі або приміщенні, має, як правило, обладнаний столами та стільцями для споживання їжі зал і необхідні виробничі та побутові приміщення та в якій здійснюється продаж продукції власного виготовлення і купованих товарів, переважно для споживання на місці.

Заклад ресторанного господарства організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) довиготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів;

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші