Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення і класифікація доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарства

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку підприємств торгівлі та ресторанного господарства інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій звітності регламентуються національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів розглянемо визначення доходів підприємства.

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу за принципом нарахування та відповідності, який передбачає відображення в обліку доходів і витрат на момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

 • - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - інші операційні доходи;
 • - фінансові доходи;
 • - інші доходи;
 • - надзвичайні доходи.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

 • - сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
 • - сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
 • - сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
 • - надходження, що належать іншим особам;
 • - надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Склад доходів, в залежності від видів діяльності підприємства, визначено НП(С)БО І "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Перелік і склад доходів від реалізації, зважаючи на їх особливість, варто поділити на: доходи від реалізації готової продукції; доходи від реалізації товарів; доходи від надання послуг (виконання робіт).

Особливість визнання доходів від реалізації продукції (товарів, інших активів) відповідно П(С)БО 15 "Доходи" має відповідати наступним умовам:

 • - покупцеві передані ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
 • - підприємство надалі не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 • - сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
 • - є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства;
 • - витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Перелік інших операційних доходів наведений в П(С)БО 15 "Доходи" [45].

Доходом від участі в капіталі є дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Перелік і склад фінансових доходів регулюється НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і підприємству необхідно визначатись із складом доходів, які виникають у результаті використання активів підприємства іншими сторонами. Фінансові доходи можуть виникати в результаті інвестицій (участі в капіталі інших підприємств) в асоційовані, спільні та дочірні підприємства. Також фінансові доходи підприємство може одержувати у вигляді процентів, відсотків, роялті, які відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" мають особливий порядок визнання: проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування відповідними активами; роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди; дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства відносяться до інших доходів, перелік і склад яких підприємство встановлює відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Доходи майбутніх періодів є особливим видом доходів, що зумовлює необхідність ще одного елемента облікової політики підприємства, такого як організація їх обліку та порядок зарахування до складу доходів звітних періодів. Доходи майбутніх періодів - це надходження у вигляді попередніх платежів, зарахування яких до складу доходів підприємства має відбуватися у подальших періодах, у міру їх настання. В результаті одержання таких платежів у підприємства на балансі виникають зобов'язання, які втрачають силу в міру їх виконання. Тому, відповідно до п.6 П(С)БО 11 "Зобов'язання", доходи майбутніх періодів є одним із видів зобов'язань підприємства. Разом з тим, доходи майбутніх періодів можна визнати доходами відповідно до п.5 П(С)БО 15 "Дохід", оскільки є збільшення активів у вигляді надходження виручки і оцінка доходу не тільки може бути достовірно визначена, а вже є визначеною.

До доходів майбутніх періодів відносять: доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби і інші необоротні активи (авансові орендні платежі); передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання; виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств; абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші