Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Політика, предмет, значення і метод бюджетного обліку

Політика бюджетного обліку - це принципи, методи, договори, правила та процедури, які використовують учасники бюджетного процесу під час підготовки та надання фінансових звітів.

Система бюджетного, як і бухгалтерського обліку в цілому, повинна орієнтуватись на модель ринкової економіки і відповідати міжнародним принципам обліку і звітності.

Якість фінансової інформації про виконання бюджетів залежить від правильності оцінки економічних подій з точки зору їх безперервності, постійності і принципу. При цьому важливо знати принципи ії формування в процесі бухгалтерського обліку і впливу на прийняття управлінських рішень, а також відповідності основним вимогам до облікової інформації: своєчасності, значущості, ефективності, надійності, повноти, достовірності.

Облікова політика повинна забезпечити оптимальний спосіб відображення результатів фінансових операцій, які обліковуються, враховуючи обачність її оцінки і впливу на прийняте рішення.

Керівництво розглядає доцільність надання інформації щодо певної політики бухгалтерського обліку для поглиблення розуміння користувачами способу відображення операцій та подій у звіті.

Предметом бюджетного обліку є процес виконання державного бюджету, який віддзеркалює один із аспектів розширеного відтворення, а саме розподілу і перерозподілу національного доходу. Розподільчі відносини, в тому числі ті, які здійснюються через бюджет, є одним із найскладніших етапів суспільного відтворення. Вони зачіпають інтереси всіх членів суспільства, тому потребують всебічного, повного і докладного обліку.

Процес виконання бюджету пов'язаний із мобілізацією доходів і здійсненням видатків. Отже, об'єктами бюджетного обліку є дохідна і видаткова частини бюджету, а також ресурси бюджету та інші заходи, що здійснюються з бюджету.

Значення бюджетного обліку. По-перше, бюджетний облік є інструментом, який дозволяє керувати процесом виконання бюджету, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і цільового використання бюджетних коштів, що, в свою чергу, забезпечує виконання основної функції бюджету - раціонального розподілу і перерозподілу національного доходу та дотримання необхідних пропорцій у розвитку суспільства.

По-друге, бюджетний облік відіграє важливу роль у бюджетному плануванні. Дані про виконання бюджету за поточний рік і попередні періоди слугують базою для складання проекту бюджету на плановий рік. Від їх достовірності значною мірою залежить якість бюджету як основного фінансового плану держави.

По-третє, бюджетний облік і звітність є особливо важливими для розвитку фінансової науки. Результати будь-якого наукового дослідження мають практичну цінність, якщо вони базуються на реальних економічних фактах. Всебічну і правильну наукову оцінку того чи іншого явища можна дати тільки на підставі повної і достовірної інформації. Узагальнення та систематизація цієї інформації відбуваються під час ведення обліку і складання звітності.

Значення бюджетного обліку особливо зростає в період, коли економіка і держава зазнають інфляції. Основним завданням бюджетного обліку в цей період є забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку щодо використання бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління, які виконують бюджет.

Метод бюджетного обліку - це сукупність прийомів, які використовуються для одержання необхідних даних щодо виконання бюджету, використання коштів.

Дуже важливою є інформація щодо методу бюджетного обліку та його елементів, які використовуються під час підготовки фінансових звітів. Доступність фінансових звітів знижується, якщо положення, що є підґрунтям підготовки фінансових звітів, не зрозумілі користувачам.

Основні елементи методу бюджетного обліку зображено на рис. 5.3:

Основні елементи методу бюджетного обліку

Рис. 5.3. Основні елементи методу бюджетного обліку

У більшості країн застосовують касовий метод відбиття операцій з виконання Державного бюджету. Це означає, що доходи відображаються при зарахуванні коштів на рахунки в установах банків, видатки вважаються здійсненими після виплат з рахунків в установах банків. Рахунки реєструють за спроможністю.

В Україні також застосовується касовий метод виконання державного бюджету за доходами та видатками і метод нарахування за боргами і зобов'язаннями. Це означає, що доходи реєструються в бухгалтерському обліку при зарахуванні коштів на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я органів Державного казначейства, видатки - при здійсненні перерахувань та/або виплат з рахунків, а борги та зобов'язання - на їх виникнення.

Державне регулювання бюджетного обліку

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється в Україні з метою:

  • - створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • - удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлюється Державним казначейством України.

Облік використовує грошову систему країни, в якій він функціонує. Важливою проблемою операцій, що виходять за національні кордони, є переведення фінансової інформації з однієї грошової системи в іншу.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ведення бюджетного обліку та складання фінансової звітності здійснюється у грошовій одиниці України, тобто гривні.

Облік виконання бюджету здійснюють відповідні вповноважені органи. Органи Державного казначейства здійснюють облік виконання Державного бюджету та складають звітність про його перебіг.

Облік виконання бюджету в органах казначейства ведеться за такими розділами:

  • - облік ресурсів бюджету;
  • - облік доходів;
  • - облік видатків;
  • - облік розрахунків за борговими зобов'язаннями;
  • - облік коштів у розрахунках.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші