Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Історія arrow Історія України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Нормативній навчальній дисципліні "Історія України" належить важливе місце в системі освіти, оскільки інтелектуальний потенціал людини визначається не лише глибокими спеціальними знаннями, а й високими громадянськими і національно-патріотичними почуттями.

Історія України - це більше, ніж наука. Вона, як це і має бути в цивілізованій країні, є частиною національного світогляду, складовою загальної культури як суспільства, так і людини.

Ми вже маємо чимало підручників і навчальних посібників з історії України, які об'єктивно, з сучасних методологічних позицій висвітлюють пройдений українським народом історичний шлях. Відмінність запропонованого Вам посібника полягає у тому, що його створено з урахуванням особливостей методики дистанційного навчання. Якщо Ви навчаєтеся за системою дистанційної освіти, цей посібник стане Вашим помічником і порадником, а самостійна робота з ним буде для Вас основним видом навчальної діяльності з вивчення курсу української історії.

На сторінки цього посібника, звичайно ж, перенесена не вся українська історія. У ньому зроблена спроба відібрати найпоказовіші, найважливіші події. При цьому головну увагу приділено історії українського національно-визвольного руху, історії української державності. Особливе місце відводиться таким грандіозним подіям нашої історії, як національно-визвольна війна 1648-1676 рр. та національно-демократична революція 1917-1920 рр. Менше уваги приділяється питанням, які розглядаються в окремих нормативних навчальних дисциплінах. Це, насамперед, питання з історії української культури і церкви. Запропонований навчальний посібник допоможе Вам отримати необхідний мінімум знань з історії України, водночас, він є основою для більш ґрунтовного її вивчення.

Крім того, після кожного розділу посібника пропонується перелік додаткової літератури для поглибленого вивчення певної теми.

У посібнику містяться також документальні джерела, довідкові матеріали (хронологія основних подій української історії, князювання великих князів київських, князів галицьких і галицько-волинських, правління українських гетьманів), які допоможуть Вам не тільки закріпити набуті знання, а й доповнити, розширити їх.

Матеріал посібника скомпоновано за тематико-хронологічним принципом у 10 розділах, які відповідають певним періодам історії України. Основою запропонованої періодизації курсу є суспільно-політична, державна проблематика, а також соціально-економічні зміни у розвитку українського суспільства. У чому ж особливість посібника?

По-перше, посібник є не лише джерелом основної інформації-з предмета, а й виконує функції викладача-наставника, присутність якого студенти відчувають під час самостійного навчання. Посібник побудовано таким чином, щоб забезпечити допомогу і підтримку студентам, які не можуть дійти до суті питання, безпосередньо контактуючи зі своїми викладачами.

По-друге, посібник містить вправи із відповідями до них, що змушує студентів обмірковувати вивчене, дає їм можливість здійснювати самооцінку і самоконтроль засвоєння навчального матеріалу. Процес навчання у такий спосіб набуває завершеного вигляду.

По-третє, у посібнику є багато таблиць і схем, значний обсяг матеріалу подається у вигляді тез. Ці методи подання інформації полегшують розуміння і запам'ятовування тексту, сприяють ефективному поясненню взаємозв'язку між історичними явищами та процесами. До того ж, у такий спосіб студентам демонструються прийоми логічного мислення, аналізу та узагальнення історичного матеріалу у певній системі, оцінки історичних фактів та явищ, діяльності історичних осіб.

По-четверте, до кожного розділу підібрано документи та матеріали, які сприяють поглибленню і закріпленню почерпнутих із посібника знань, виробленню вмінь самостійно здобувати знання та аналізувати складні історичні явища і процеси.

Таким чином, побудова посібника та його стиль дають можливість студентам цілеспрямовано організовувати самостійну роботу, заохочують студентів до навчання, підтримують їх навчальну мотивацію, сприяють найбільш продуктивному засвоєнню матеріалу.

Вивчивши цей посібник, Ви будете:

  • - розуміти суть історичних процесів, що відбулися в минулому й відбуваються нині в Україні;
  • - вміти аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії;
  • - вміти зіставляти історичні події, процеси з епохами, орієнтуватися у науковій періодизації історії;
  • - вміти знаходити й критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної історії України, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.

Яким чином організувати роботу з посібником, щоб глибоко засвоїти навчальний матеріал і відпрацювати необхідні уміння?

Зрозуміло, що кожен із Вас може розробити власний підхід до навчання, та у будь-якому разі для отримання максимальної користі необхідно скористатися такими порадами.

Робота з посібником передбачає великий обсяг читання. При цьому слід розрізняти два види роботи студентів над матеріалами посібника:

  • o ознайомлювальне читання, результатом якого є глибоке, всебічне розуміння навчального матеріалу та історичних джерел, поданих у кожному розділі;
  • o засвоєння матеріалу, результатом якого є запам'ятовування навчального матеріалу, історичних фактів, вільне відтворення засвоєних знань.

Для того, щоб глибоко зрозуміти і добре запам'ятати матеріал посібника, необхідно оволодіти деякими важливими прийомами ознайомлювального читання і процесу засвоєння матеріалу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші